ПРАКТИКА ЗА ОТМЯНА НА КАРМИЧНИ ПРОГРАМИ

Още преди раждането си ние избираме своя жизнена програма за отработка на кармични ситуации и цял живот след това жънем плодовете на своя неволен избор. Ето как можем да отменим всички ненужни части от своята програма:

1. Аз отменям своите магически привързаности към същностите от низшия астрален свят, достигнали ме както по наследство, така и от минали мои въплъщения, както и същности, волно или неволно привлечени от мен, чрез нехармонични мисли, постъпки, емоции и чувства. Амин.

2. Господи, слава Тебе!

Със силата на своя разум аз отменям действието на разрушителните програми и техните негативни последствия.

Аз отменям: всички кодове, проклятия, уроки, зли очи, магии, свързани с пожелаване на зло и привличане на негативни сили от Тънкия свят, травмите и техните последствия, психическите травми, записите на негативни ситуации и поведение, а също и всичко, което пречи на мен и членовете на моето семейство да живеем в хармония един с друг и със света.

Със силата на Господа аз отменям всички негативни програми и кодове, както създадени от мен, така и от представители на моя Род в миналото, в миналите си въплъщения и в този живот.

Със силата на Господа аз отменям направените на мен, на членовете на моето семейство и предците ми негативни програми: за лош късмет, неверие в собствените сили, комплекси за непълноценност, комплекси за вина, страх от бъдещето и т.н.

Чрез Бога аз отправям освобождаваща енергия за хармонизация на моя вътрешен свят и корекция на всички негативни последствия от миналото. Слава на Бога за всичко!

АМИН. АМИН. АМИН.

3. Аз отменям всички негативни въздействия и влияния върху мен от: двойници, същности от Тънкия свят, низшите светове, егрегори, пространства, стихии, обстоятелства, предмети, събития, страхове, магьосници, учители, възпитатели, лекари, родители, политици, средства за масова информация.

Аз отправям освобождаваща енергия и я насочвам за изцеление на последствията от миналото ми, за информационно очистване на Рода ми и за еволюционно развитие на низшите светове.

АМИН. АМИН. АМИН.

4. Господи, аз отменям програмите на низшите създания, натрупани както в моя Род, така и прилепналите към мен от друго място или създадени от мен както в този, така и в предишните ми животи. Господи, аз разрешавам на себе си да имам отлично здраве, да бъда богат/а, успешен/на, общителен/на, жизнерадостен/на и във всичко да следвам Твоята воля.

АМИН. АМИН. АМИН.

5. Господи, аз отменям с Твоята сила и благодат всички свои негативни преживявания и техните последствия, както и негативните преживявания на моите предци и близки хора и техните последствия.

Аз отменям своите тежки мисли, страхове и преживявания по повод моята смърт и смъртта на моите близки и роднини от предишни животи. Аз отменям своите самоубийствени програми, обиди, мисли за отмъщение, програми на осъзнатия и неосъзнатия гняв. Отменям осъзнатите и неосъзнатите програми за помощ от демоничните същности, както и волните и неволните програми, похулили Бога, които са натрупани както от мен, така и от предците ми и са част от генетичната памет на Рода ми, придобита по наследство.

Слава Тебе Боже, слава!

АМИН. АМИН. АМИН.

6. Господи, аз снемам от жените в моя Род програмите за унищожение на любовта, борба за власт и унищожение на мъжкото начало.

Аз снемам от мъжете в моя Род програмите за унищожаване на любовта и женското начало и възстановявам и установявам хармоничните взаимоотношения с всички свои предци и потомци, както и с Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.

АМИН. АМИН. АМИН.

7. Аз отменям негативните програми за повтаряне съдбата на моите родители и предци. Аз отменям в своето съзнание програмите на диабета, инфаркта, инсулта, астмата, кожните заболявания, анемията, язвата, синузита, раковите заболявания, травмите и всички други заболявания на тялото, душата и духа, за които не знам или забравям да спомена.

АМИН. АМИН. АМИН.

8. Аз отменям страховете си, сексуалните си блокажи, излишната си стеснителност, липсата си на дар слово и включвам в своето съзнание програмите за комуникативност, общителност, естественост и жизнерадост.

Аз отменям програмите си за подозрителност, страхове, излишни преживявания, мнителност, недоволство, капризи, лентяйство, униние, безверие в своите собствени сили и Силата на Бога.

Аз прощавам на всички, които са ме обидили и моля всички, които волно или неволно съм обидил/а да ми простят.

АМИН. АМИН. АМИН.

9. Аз отменям сигналите на всички заболявания, наранявания, порязвания, травми, вредни пристрастия и привички, натрупани от мен както в настоящия, така и в миналите ми животи и в моя Род.

Аз отменям програмите за манипулиране върху мен, моята свобода, командите за страх, програмите за физическо насилие, прекомерни изисквания, празните мечти, илюзиите и т.н. Господи, да бъде Твоята воля!

АМИН. АМИН. АМИН.

10. Аз отменям сексуалните блокажи и забрани, наложени ми от родителите ми, записани в генетичната ми информация, наложени ми от обществото и възпитанието ми.

Аз възстановявам хармоничното си отношение към Бог чрез хармоничните си сексуални взаимоотношения.

Аз отменям наложените върху мен негативни полета и забрани, сковаващи и пречещи ми да живея, обичам, дишам, да бъда здрав/а, целеустремен/а, радостен/на, чувстващ/а единство със себе си и света.

Аз отменям негативните програми за недостиг на любов, вътреутробни комплекси и блокажи както у мен, така и у моите родители. Отменям забраните си за създаване и раждане на деца. Отменям негативните забрани, създадени от аборти, карма, насилствена смърт, травми и др.

Отменям и премахвам от себе си програмите за неудачи и болести, създадени от мен или направени волно или неволно от други хора, както в този мой живот, така и в предишните ми въплъщения.

АМИН. АМИН. АМИН.

11. Аз отменям волно или неволно създадените от мен програми за разрушение, пожелаване на зло в мислите, думите и действията ми.

Аз отменям посеяните волно или неволно от мен семена на суетата, глупостта, раздразнителността, безверието, недоволството от себе си, от съдбата и от своята мисия.

Господи, аз поверявам душата си в Твоите ръце, тъй като ти знаеш най-добре как да я управляваш!

АМИН. АМИН. АМИН.

12. Господи, отменям с Твоята сила своите стремежи да живея за чужда сметка и да използвам неща, които не ми принадлежат по право. Дай ми, Господи, възможност да събера толкова сила, енергия и знания, колкото могат да се поберат в моето съзнание в настоящия етап от живота ми.

Просвети ме и ме вразуми за всички житейски случки и ръководи моята воля!

АМИН. АМИН. АМИН.

13. Господи, направи така, че да живея в съответствие с Твоята воля, да служа и помагам на Твоите чудни проявления!

АМИН. АМИН. АМИН.

14. Аз отменям всички свои програми за контрол над света и връчвам тази роля в ръцете на Бога.

Господи, ти знаеш най-добре как да управляваш делата в живота ми. Ръководи всички мои действия, помисли и постъпки.

АМИН. АМИН. АМИН.

15. Господи, аз благодаря на всички хора, с които някога съм имал/а нещо общо, както и за всички събития в моите животи, които са уроци на познанието към Теб и пътя към съвършенството.

АМИН. АМИН. АМИН.

Най-добре е отменящата програма да се прави всеки ден в продължение на 30 дни. Текстът да се чете 21 пъти всеки ден по залез слънце. Първоначално е препоръчително да си изберете една или две отменящи формули. След като отработите един проблем, можете да преминете на следващия. Резултатите обикновено се появяват след първата седмица на практиката.

Предупреждение

Възможно е при някои практикуващи да се получат нервни разстройства, тъй като при отмяната на кармична програма се освобождава голямо количество стрес, чиято енергия трябва да се пренасочи в конкретна посока. Хората, които преживяват сериозни психически кризи или са на границата на нервен срив по време на практиката, веднага трябва да започнат да се занимават с практики за благодарност, благословение и прошка.

Из руски сайтове

Превод: А. Димитрова