ПРИЗИВ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РИЗНИЦАТА ОТ ЗЛАТНА МРЕЖА

ИСКАМЕ ДА ПОСОЧИМ, ЧЕ РИЗНИЦАТА ОТ ЗЛАТНА МРЕЖА Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ОРЪЖИЕ, КОЕТО ВИЕ ИМАТЕ, ЗА ДА ОСУЕТИТЕ ПРОГРАМАТА НА ПРЕВЪПЛЪТЕНИТЕ АТЛАНТИ И ВИСОКАТА ЙЕРАРХИЯ ОТ ПАДНАЛИ АНГЕЛИ, КОИТО ГИ ПОДКРЕПЯТ.

АПОЛО И ЛЮМИНА

В ИМЕТО НА ВЪЗЛЮБЕНОТО, МОГЪЩО И ПОБЕДОНОСНО ПРИСЪСТВИЕ НА БОГ „АЗ СЪМ” В МЕН, МОЕТО СВЯТО ХРИСТОВО АЗ, ВЪЛЮБЕНИ СЕДЕМ СЛЪНЧЕВИ ЛОГОСИ, ВЪЗЛЮБЕНИ АЛФА И ОМЕГА, ХЕЛИОС И ВЕСТА, АПОЛО И ЛЮМИНА, ВЪЗЛЮБЕНИ МОГЪЩИ ПОБЕДА, АРХАНГЕЛИ ХОФИЕЛ И КРИСТИНА, АРХАНГЕЛИ УРИЕЛ И АВРОРА, ВЪЗЛЮБЕНИ БОГ И БОГИНЯ МЕРУ, ВЪЗЛЮБЕНИ ЕЛ МОРИЯ И СЕРАПИС БЕЙ, ВЪЗЛЮБЕНИ ЛАНЕЛО И ВСЕКИ ДУХ ОТ ВЕЛИКОТО БЯЛО БРАТСТВО, ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РИЗНИЦАТА ОТ ЗЛАТНА МРЕЖА. МОЛИМ ДА НИ БЪДЕ ВЪРНАТА СЪС СИНЬО-БЕЛИТЕ ДИАМАНТИ, КОИТО ИМАТ СИЛАТА ДА ОТБЛЪСКВАТ.

ВЪЗЛЮБЕНИ СЕРАПИС, ПОДСИЛЕТЕ Я СЕГА С РИЗНИЦАТА ОТ ОГНЕНО СИНЯ ЕНЕРГИЯ, НАПРАВЕНА ОТ СУБСТАНЦИЯ ОТ НЕПРОМОКАЕМА СВЕТЛИНА.

ПРИЗОВАВАМЕ СЪРЦЕТО НА БОГ И БОГИНЯ МЕРУ, ЗА ДА БЪДЕ ДАДЕН ЕДИН ПЕРСОНАЛИЗИРАН СЕГМЕНТ ОТ РИЗНИЦАТА ОТ ЗЛАТНА МРЕЖА НА ВСЕКИ НОСИТЕЛ НА СВЕТЛИНАТА, НА ВСЯКА ДЪЩЕРЯ И СИН НА БОГ, ЗА ДА МОГАТ ДА ГО ИЗПОЛЗВАТ КАТО БРОНЯ, ЗА ДА ЗАПЕЧАТАТ СВОИТЕ ДУШИ И ЕТЕРНИ ПОЛЕТА ОТ АСТРАЛНИЯ ПЛАН И НИВАТА НА СМЪРТТА И АДА.

ПРИЗОВАВАМЕ ТАЗИ БРОНЯ В ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ДЕЦА, СЕМЕЙСТВАТА НИ И МЛАДЕЖТА, ЗА ДА ЗАПЕЧАТА ТЕХНИТЕ УМОВЕ И ДУШИ ПРОТИВ ТЪМНИНАТА, ОТПРАВЕНА СРЕЩУ ТЯХ. ПРИЗОВАВАМЕ ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕТО НА ОТСЛАБЕНИТЕ ДУШИ, ПОРАДИ ТЯХНАТА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ АЛКОХОЛА, ЗАХАРТА, НИКОТИНА, ДРОГИТЕ И НЕХАРМОНИЧНАТА МУЗИКА, КОИТО СА НАСЕЛЕНИ ОТ СЪЩНОСТИТЕ. МОЛИМ ВСИЧКИ ТЕ ДА БЪДАТ ИЗЧИСТЕНИ И ТРАНСМУТИРАНИ ЧРЕЗ ЕЖЕДНЕВНАТА УПОТРЕБА НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК.

В ИМЕТО НА АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО АЗ СЪМ, МОЛИМ ВОЙНСТВАТА НА ГОСПОДА – ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ – ДА ПОКРИЯТ ЦЯЛОТО ПЛАНЕТАРНО ТЯЛО С РИЗНИЦАТА ОТ ЗЛАТНА МРЕЖА, ДА СЕ ЗАПУШИ ЯМАТА НА АДА, ДА БЪДЕ ЕДНА НЕПОБЕДИМА БАРИЕРА СРЕЩУ ОРДИТЕ НА ТЪМНИНАТА И НАСИЛИЕТО, КОИТО ИСКАТ ДА НАХЛУЯТ ОТ АСТРАЛНИЯ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ ПЛАН.

НЕКА ТАЗИ РИЗНИЦА ОТ ЗЛАТНА МРЕЖА ДА РАЗРУШИ ПЛАНОВЕТЕ НА ПРЕВЪПЛЪТЕНИТЕ АТЛАНТИ И ФАЛШИВИТЕ ЙЕРАРХИИ ОТ ПАДНАЛИ АНГЕЛИ, КОИТО ГИ ПОДКРЕПЯТ.

ВСЕМОГЪЩИ БОЖЕ, НАПРАВЕТЕ ДА ОТСТЪПЯТ АНТИХРИСТИТЕ, КОИТО СА ВЪРШИЛИ ОПУСТОШЕНИЯ В ТЯХНОТО РЕШЕНИЕ ДА РАЗРУШАТ ТАЗИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, НАПРАВЕТЕ ГИ ДА ОТСТЪПЯТ КЪМ ПРЕДЕЛИТЕ И В ДЪЛБИНИТЕ НА СМЪРТТА И АДА, ОТКЪДЕТО ПРОИЗЛИЗАТ, ДОКАТО ДОЙДЕ ЧАСЪТ НА ТЕХНИЯ СЪД.

ВЪРЖЕТЕ ТЕХНИТЕ ЛОШИ УПОТРЕБИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЕН ЖЕРМЕН (ИНТЕРНЕТ) И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ ЕФЕКТИ НА БУНТ И НАСИЛИЕ ПОСРЕДСТВОМ МУЗИКАТА, ТЕЛЕВИЗИЯТА, ВИДЕО ИГРИТЕ, ФИЛМИТЕ, СРЕДСТВАТА ЗА КОМУНИКАЦИЯ И МОДАТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ЧУДНАТА АЛХИМИЯ НА РИЗНИЦАТА ОТ ЗЛАТНА МРЕЖА, ЗА ДА СЕ ПРЕОСМИСЛИ И ПРЕПРАВИ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА И ПРИЕМАМЕ, ЧЕ ТОВА ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО В СЪГЛАСИЕ СЪС СВЯТАТА ВОЛЯ НА БОГ. АМИН.

ВЪЗЛЮБЕН(А) АЗ СЪМ, ВЪЗЛЮБЕН(А) АЗ СЪМ, ВЪЗЛЮБЕН(А) АЗ СЪМ.

МОЛИТВА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ДУШАТА СЪС СЪРЦЕТО НА ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ:

ВЪЗЛЮБЕНИ, ЗНАЙТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПОСРЕЩНЕТЕ НЕЩАСТИЕТО И НЕЩАСТНИКА, ДАВАЙКИ ПРИЕМ НА ПОСВЕЩЕНИЕТО И ЗАСИЛВАЙКИ ПОТОКА ОТ СВЕЩЕН ОГЪН ВЪВ ВАШИТЕ СЪРЦА, КАЗВАЙКИ:

КЪДЕТО АЗ СЪМ, ТАМ Е ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ. (3 ПЪТИ)

В НЕГОВО ИМЕ КАЗВАМ:

ДО ТУК, ПО-НАСАМ НЕ!

НЯМА ДА МИНЕШ,

НЯМА ДА СТЪПИШ НА ТАЗИ СВЯТА ЗЕМЯ,

НЯМА ДА ВЛЕЗЕШ В ТОВА СВЕЩЕНО МЯСТО,

НЯМА ДА СЕ НАБЪРКАШ МЕЖДУ МОЯ БОГ И МЕН!

МОЯТ БОГ Е ЩАСТИЕ ДНЕС, МОЯТ БОГ Е СВЯТОСТ,

МОЯТ БОГ Е ПЪЛНАТА БОЖЕСТВЕНОСТ НА ОНЗИ, КОЙТО ЖИВЕЕ.

АЗ И МОЯТ ОТЕЦ ЕДНО СМЕ.

ВСЕМОГЪЩО „АЗ СЪМ” ПРИСЪСТВИЕ, ТИ СИ УЧИТЕЛ,

ВСЕМОГЪЩО „АЗ СЪМ” ПРИСЪСТВИЕ, ТИ СИ УЧИТЕЛ,

ВСЕМОГЪЩО „АЗ СЪМ” ПРИСЪСТВИЕ, ОТВОРИ МОЯ ПЪТ,

НАПРАВИ ТАКА, ЧЕ СВЕТЛИНАТА ТИ И ЦЯЛАТА ТИ МОЩ

ДА ПОЕМАТ РАЗУМНИЯ КОНТРОЛ ТУК И СЕГА,

НАПРЕДВАЙ С МАЙСТОРСТВОТО И МОЩТА НА ПОБЕДАТА,

НАПРАВИ ТАКА, ЧЕ ДА БЛЕСНЕ СИНЯТА СВЕТКАВИЦА,

НАПРАВИ ТАКА, ЧЕ ДА БЛЕСНЕ ТВОЯТА СВЕТЕЩА СУБСТАНЦИЯ,

В ТАЗИ ТВОЯ ФОРМА СПУСНИ СЕ

И НЕКА ТВОЕТО СЪВЪРШЕНСТВО И СЛАВА ДА ЗАБЛЕСТЯТ И ПРЕКОСЯТ ЗЕМЯТА!

В ИМЕТО НА ХРИСТОС, В ИМЕТО НА ВСЕМОГЪЩОТО „АЗ СЪМ” ПРИСЪСТВИЕ, АЗ ПРИЗОВАВАМ ВАС, ВСИЧКИ ДУХОВЕ НА ВЕЛИКОТО БЯЛО БРАТСТВО И МАЙКАТА НА СВЕТА, ДА ПОСТАВИТЕ ВАШИТЕ КОСМИЧЕСКИ КРЪГОВЕ ОТ СВЕТЛИНА, ПЛАМЪК И ОГЪН, И МЕЧА ОТ СИН ПЛАМЪК НА ХИЛЯДИТЕ СЛЪНЦА ОТ ВЕЛИКОТО ЦЕНТРАЛНО СЛЪНЦЕ, И ДА НАПРАВИТЕ ДА ЗАБЛЕСТЯТ МЕГАТОНОВЕ ОТ КОСМИЧЕСКА СВЕТЛИНА, ЛЪЧИТЕ НА СИНЯТА СВЕТКАВИЦА И ВИОЛЕТОВИЯ ОГЪН В, ЧРЕЗ И ОКОЛО ВСИЧКО, КОЕТО Е ОТ СВЕТЛИНАТА, В МОИТЕ 4 НИЗШИ ТЕЛА, МОЯ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЯС, МОЯТА СЪРДЕЧНА ЧАКРА И ВСИЧКИТЕ МИ ЧАКРИ, ЦЯЛОТО МИ СЪЗНАНИЕ, СЪЩЕСТВО И СВЯТ.

(от 3 до 9 пъти)

ВЪЗЛЮБЕН(А) АЗ СЪМ, ВЪЗЛЮБЕН(А) АЗ СЪМ, ВЪЗЛЮБЕН(А) АЗ СЪМ.

ПРИЗОВАВАМ МОЯТ ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, ЗА ДА ИЗПЪЛНИ ПРАЗНОТАТА В МОЕТО СЪЩЕСТВО. (3 пъти)

Източник: hermandadblanca.org

Превод: Димитър Димитров