Призив за Единна чакра

Priziv za edinna chakra 2Бел. ред.: Призивът е от книгата на Тони Стабс „Ръководство за Възнесението”, но Джасмухин го цитира в своята книга „Духовен резонанс” като начин за по-бързо изграждане на светлинно тяло.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце,

отваряйки го към великолепното кълбо от Светлина,

и позволявайки на себе си да се разширя.

Аз вдъхвам Светлина чрез моето сърце,

позволявайки на Светлината да расте

и да включи моята гърлена чакра и чакрата на слънчевия ми сплит

в единното поле на Вътрешната Светлина вътре в моето тяло и около него.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце,

позволявайки на Светлината да расте

и да включи моята чакра на Третото око и сакралната ми чакра

в единното поле на Вътрешната Светлина вътре в моето тяло и около него.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце,

позволявайки на Светлината да расте

и да включи моята коронна и коренна чакри

в единното поле на Вътрешната Светлина вътре в моето тяло и около него.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце,

позволявайки на Светлината да расте

и да включи Алфа-центъра над моята глава и Омега-центъра зад гръбначния ми стълб

в единното поле на Вътрешната Светлина вътре в моето тяло и около него.

Аз позволявам на вълната на Метатрон да ги въведе в резонанс.

АЗ СЪМ Единство от Светлина.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце,

позволявайки на Светлината да расте

и да включи моята осма чакра/бел. ред.: това е т.нар. чакра Трон на душата/ над главата и моите крака до коленете в единното поле на Вътрешната Светлина вътре в моето тяло и около него.

Аз позволявам на моето емоционално тяло да се слее с физическото ми тяло.

АЗ СЪМ Единство от Светлина.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце,

позволявайки на Светлината да расте

и да включи моята девета чакра и краката ми до ходилата в единното поле на Вътрешната Светлина вътре в моето тяло и около него.

Аз позволявам на моето ментално тяло да се слее с физическото ми тяло.

АЗ СЪМ Единство от Светлина.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце,

позволявайки на Светлината да расте

и да включи моята десета чакра над главата и под краката ми

в единното поле на Вътрешната Светлина вътре в моето тяло и около него.

Аз позволявам на моето духовно тяло да се слее с физическото ми тяло.

АЗ СЪМ Единство от Светлина.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце,

позволявайки на Светлината да расте

и да включи моята единадесета чакра над главата и под краката ми

в единното поле на Вътрешната Светлина вътре в моето тяло и около него.

Аз позволявам на своята Свръхдуша да се слее с моето физическо тяло.

АЗ СЪМ Единство от Светлина.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце,

позволявайки на Светлината да расте

и да включи моята дванадесета чакра над главата и под краката ми

в единното поле на Вътрешната Светлина вътре в моето тяло и около него.

Аз позволявам на Христовата Свръхдуша да се слее с физическото ми тяло.

АЗ СЪМ Единство от Светлина.

Аз вдъхвам Светлина чрез центъра на моето сърце и моля висшето ниво на моето АЗ СЪМ да възсияе чрез центъра на моето сърце и съвършено да изпълни това единно поле.

От сега нататък аз излъчвам Светлина. АЗ СЪМ ЕДИНСТВОТО НА ДУХА!

Източник: ligis.ru

Превод: Анна Димитрова