ПРИЗИВ КЪМ ВЕЛИКАТА КОСМИЧЕСКА СВЕТЛИНА

Казвайте призива всеки ден най-малко по седем пъти:

Възлюбено, Сияещо АЗ СЪМ Присъствие, Светлина за душата ми, Светлина на Космическото Озарение, Светлина на Космическата Победа и Любовта, изливаща се върху Земята от всеобщия Източник, подобно на Светлина от хиляди слънца, проникваща през атмосферата на Земята, насищайки цялото й човечество и многобройните й царства.

Нека всичко отрицателно – илюзиите, омайните сили и кармата – да бъдат преобразувани от тази никога непресъхваща Велика Космическа Божествена Светлина. Нека Великия Златен век на просвещение, любов, мир, братство и процъфтяване за всички, да бъде установен на нашата скъпа планета сега, с помощта на тази велика Космическа Светлина. С властта на моето любимо АЗ СЪМ Присъствие и с властта на всяко любимо АЗ СЪМ Присъствие в човечеството, на всички земни Царства, със светлината на нашите Майка/Баща, с властта на единния Дух на Великото Бяло Братство

Постановявам:

Като Син/Дъщеря на Бога, „Аз Съм“ властта на Земята, призовавам към действие Светлината на хиляди слънца, да се излее сега върху любимата ни планета, за да се преобразува непосредствено в „Сияеща Звезда“, което е нейна съдба и за възнесението на цялото човечество във Вечната Свобода на Светлинното Царство и Божествено Съвършенство. Моля, Светлината, необходима за проявление Божието Царство на Земята, да се излива без ограничения, в съответствие и в съгласие с Първоначалния Божествен План на Твореца за Земята, за цялото Човечество и всички земни Царства. И това е така, Възлюбени АЗ СЪМ.

Източник: lightworkers.org

Превод: yosif.net