Призив-медитация „ВРАТА НА СКЪПОЦЕННИЯ ЯСПИС” от Стела Амарис

Priziv_Vrata_Iaspis

Четете призива-медитация всеки ден по веднъж в продължение на 12 дни. Седнете удобно на пода, запалете благовония по избор и 3 свещи.
ВРАТА НА СКЪПОЦЕННИЯ ЯСПИС
Направете едно дълбоко вдишване. Бавно издишайте. Сега кажете:
Призовавам всички свои тела да застанат във вертикален строй под Диханието на Единното „Аз СЪМ”. Душата и личността ми са неделими. Аз СЪМ Единен/на! Аз приемам потоците на всички сфери, по които лети моят Дух-Атма /б.пр.: според определението на Елена Блаватска Духът-атма е Вселенският Дух, божествената Монада, Висшата Душа/. По тези потоци тече Огнената Любов и квантите на великата Сварга /б.пр.: от санскрит „Сварга” означава „небе”/!
Аз съм в полето на интуитивното постигане на истината!
Аз идвам от Великия Източник!
Аз постигам опита на радост и печал – изпитания на бездната!
Аз идвам от Великия Източник на Вечността. Аз и Вечността сме едно цяло!
Аз съм този/тази, в чието тяло се извършва проявлението на „Аз СЪМ”, възраждане и Изцеление!
Призовавам Символа на 12-лъчевата Звезда, изгаряща проявлението на злото, което пречи на моя възход към Дървото на рода ми, призовавам Небесните Богове-Прародители, Пазители и Спасители! Застани над мен, моя Звезда! Стани Звезда лъчезарна! Стани Звезда на 4-те посоки на света!
Призовавам вълните на ДНК, 12-те спирални енергии, да се обединят в един пръстен на моето индивидуално пространство и да се превърнат в животворно въртящо се колело на Символа на Звездата. Призовавам ви да ремонтирате телата ми, да ги изчистите, да ги обучите и да ги осветите в името на Аз СЪМ, дадено ми от Бог още с раждането ми. Преобразувайте телата ми в Огнена Любов от Светлината на Божествената Святост.
Разгърни се, моя Звезда, в животворно въртящо се колело!
Сега направете дълбоко вдишване. Затворете очи и издишайте. Останете със затворени очи няколко минути/около 2 минути/. Сега отворете очи и кажете:
Стоя пред първата Врата на скъпоценния яспис. Пред белия храм призовавам Дървото на Небесния Род! Пламък, на най-висшата Божествена Любов, Огън Месиански, Пулс на безкрайната Вселена, спаси ме от повторения на минали грешки; от сътворяване на несъвършени форми; очисти пътя ми от съмненията, които тормозят душата ми; освободи ума ми от хаоса и чувството за безизходица; заглуши чуждите звуци на дрънчащите монети.
Пламък на най-висшата сила, Любов Божествена! Огън Месиански, позволи на мен смъртния/та, да застана на Пътя на Безсмъртието! Аз искам да живея като съ-творец, искам да бъда в Твореца, да творя Неговата идея за безкрайна хармония.
Огън Месиански, влез във всичките тела на моето Аз СЪМ и оживи Лъча на Ясписа, за се настрои той на честотата на Дъговидната решетка и да ми помогне в трансмутацията!
Огън Месиански, призови към живот силите, скрити в мен, за да може моето движение през света да създава красота! Нека Силата на Твореца на Творците влезе в мен, за да се изпълни Неговият замисъл!
Източник: ЕСПАВО
Превод:. А. Пламенова