ПРОГНОЗАТА НА ДЕМИР ЗА ЮЛИ 2020 Г.: Период на прочистване и започване на нов градеж

demir1

ЗА СВЕТА: Напрегнат месец. Изведнъж ще се прояви интерес към морал, етика, възможни са изненадващи открития. Желателно е обществото да обръща детайлно внимание на всяко нещо. Статистически проучвания и оживена дипломатическа дейност. Желанието за партньорство във всеки един смисъл на думата може да бъде актуално през месеца. Законът ще вземе превес, ще се отсъдят много неща. Възможни са нови закони. Опасност от катастрофа или инцидент. Водеща фигура на мъж или събитие, свързано с конкретен управляващ – мъж. Възможно е да бъде изказана тежката дума или решение на управляващ (нов закон, нови методи за действие и т.н.).

ЗА БЪЛГАРИЯ: Месец, подходящ за ревизии на всичко свършено до сега. Трябва нещата да се оглеждат двойно, за да не се допуснат грешки, поради недоглеждане. Ревизия или коментар по финансови въпроси в държавата. Възможно е през този месец някой да си отиде от властта, заради ревизия и оценка на дейността му до тук. Възможно е също да се появят 2 нови лица в политиката или 2 позиции да бъдат заемани от две нови личности. Възможно е покачване на доходите или намиране на пари за държавата (финансиране от някъде).

Неблагоприятна тенденция за негативно, неочаквано и внезапно събитие. Нещо ще се „разруши“ по Божия промисъл. Период на прочистване. Разрушение на стари неща и започване на нов градеж. Това е необходимо и се изисква.

Автор: ДЕМИР – астронумеролог, таролог