Прогноза за България за 2012 г., изготвена от ДЕМИР нумеролог – таролог: МАЙ И ЮЛИ ЩЕ БЪДАТ НАЙ-ТРУДНИТЕ МЕСЕЦИ

БАВНО ИЗЛИЗАМЕ ОТ КРИЗАТА

ШЕНГЕН ОСТАВА МИРАЖ

Едно от най-силно изразените качества на България и българския народ са артистичност /неслучайно български глас летя в космоса/, силен стремеж за изява, практичност, огромен умствен потенциал /Джон Атанасов и др./. Българите са пазили и ще пазят и съхраняват своите традиции и обичаи. Държавата ни е с късмет и ще успее да се справи с поредното изпитание на съдбата.

България е закриляна от Св. Троица.

За съжаление, на България съдбата не й е отредила да бъде лидер и тя винаги ще бъде контролирана и ще й бъде помагано отвън и от другите страни. Имали сме и ще имаме професионалисти и успехи в сферата на изкуството, журналистиката, правото, медицината, спорта. Всичко това се вижда от цифрата от името на България – 3. Името на страната ни се изписва от 8 букви, а

8 означава двоен успех.

Управляващите не трябва да носят две дини под една мишница, защото в противен случай ще се допускат грешки. В математиката обърнатата осмица е символ на безкрайността – тоест за родината ни се очаква да върви бавно напред и да има успех. България има с какво и за какво да се „надува”, да има самочувствие, въпреки трудния период, в който е. Народът ни е твърд, амбициозен, раздаващ се. Колкото и да е трудно, всичко, с което се захване държавата, ще успява да се довежда до добър и успешен край.

По съдба на България й е дадено да е силно ощетявана, да е като сирак.

Всички години, които, като се редуцират, са равни на 5 – те са съдбоносни за страната ни. Настоящата година е една от тях. През 2012 г. България става на 1331 години. Сега страната ни е под влиянието на 13 аркан от картите Таро – СМЪРТТА.

2012 г. ще бъде на трансформацията, на оздравителната промяна и първия етап на възраждането за страната ни.

Много истини ще се разберат. Ще се предприемат начални стъпки на ново развитие. Очакват се множество положителни и отрицателни промени, внезапни удари и обрати на съдбата. Ще се сложи край на много неща. През годината може да има физическа, материална или духовна загуба на нещо скъпо и ценно. Много неща ще се пречистят. Ще бъдем длъжни да се подчиняваме на различни изисквания и формалности. Не бива да се избързва в действията, най-вече при управлението, защото ще се допуснат сериозни грешки.

Очакват се финансови постъпления за държавата.

Ще се освободим от множество негативи, връзки. Ще се променят множество възгледи, идеи и начин на управление, дори закони и управници /министри /. Ще има равновесие едва след средата на годината.

Ще се появят нови лица и партии в политиката.

Има тенденции за неприятни случки, бунтове и негативни ситуации в страната, дори се допуска и някакъв фатален край. Напрежение и скандали между управници и малцинства. Възможно е да има скандали и силно изразен трафик на наркотици, корупция. България през 2012 г. е в цифра 2, което значи, че Висшата сила и съдбата ще ни помогнат и полека-лека ще влезем в правия път – пътят на България.

НЯМА ДА ИМА КРАЙ НА СВЕТА!!!

33 99

2 8

1 4

Нумерологична таблица базирана на името на държавата ни

ПРОГНОЗА ПО МЕСЕЦИ

ЯНУАРИ – през този месец ще има късмет и добри действия за разрешаване на стари държавни проблеми. Месецът ще бъде напрегнат, но изпълнен с точни и мъдри стъпки. Очаква се и духовно просветление. През този месец ще се вземе някакво решение или проект, по който ще се работи за в бъдеще.

ФЕВРУАРИ – месецът ще бъде труден за държавата ни. Към края на зимата се допускат епидемии и грипове. През февруари ще има болни хора. През втория месец се очаква и малко финансиране за определена област или малко финансиране от вън. Има вероятност да се претърпят и известни загуби.

МАРТ – месецът ще бъде добър. Ще се изготвят множество планове и проекти с чужбина. През пролетта е възможно и външно посещение или посещение на български управник в чужбина и водене на дискусия там по повод ситуацията в България. Начални крачки към нови закони, очаква се раздвижване в политиката. Месец на благоприятна промяна, консумация. В периода март-юни България ще бъде спонсорирана отвън.

АПРИЛ – този месец ще бъде добър за държавните дела и финансите. Млад човек /жена/ ще изиграе важна роля за държавата.

МАЙ – петият месец на годината ще бъде напрегнат. През този месец се допуска изблик на напрежение и скандали /политически или малцинствени /. Това е съдбоносен месец за страната. Месец на разочарования и предателства. Някой ще нанесе удар и ще се забие нож в гърба на някой. Скандали и мъка. Отново ще се дискутират проблеми и пропуски по повод управлението, ще се вземат нови мерки и ще се постигнат промени.

ЮНИ – този месец ще бъде по-лек, очаква се успех в делата. Ще се дискутират въпроси, свързани с пари и бюджети. Не са изключени и злоупотреби с пари, закон, съд. Ще се отмери и отсъди правилно. Отново ключов фактор ще бъде чужбина. Месец на комуникации, подобряване на отношения с друга държава. Месецът няма да бъде лек, ще бъде и колеблив.

ЮЛИ – труден и емоционален месец. Месец на край /физически/ или крайности. Възможно е именно през лятото да има уволнени или освободени управници. Все още няма да има достатъчно яснота по проблемите в държавата, много теми и проблеми са като в мъгла, мит. Месецът е труден, не е изключено да има инцидент или нещастен случай.

АВГУСТ – осмият месец от годината ще бъде добър. Очаква се раздвижване и положителна промяна. През този месец ще стартират нови неща в държавата. След няколко трудни за държавата месеци през август се очаква ново начало, нови идеи, дейности, закони.

СЕПТЕМВРИ – ще бъде колеблив, ще има множество колебания или различни гледни точки относно управлението. Подобно на фазите на луната /новолуние и пълнолуние/, месецът ще бъде колеблив /и празнота, и пълнота/. Ще се избира между две или повече ситуации или алтернативи, но ще бъде направен правилният избор. През този месец ще помогне висшата сила. Ще се направи равносметка по повод приходите в дадена сфера. Виждат се пари. Много фигури ще се появят в медийното пространство. Много хора ще си дадат по-висока оценка отколкото заслужават. Театър, гордост, много хора ще се правят на артисти.

ОКТОМВРИ – месец на търпението, т.е всичко ще се постига с цената на много търпение и умереност, но стабилно и точно. Нови идеи и вдъхновение, ще се работи и управлява по нов начин или пример. През този месец ще има болни. Ще се дискутират теми или бюджет и пари, свързани със здравеопазването, медицината и хората в тази сфера. Очаква се емоционално напрежение. Някой ще си отиде.

НОЕМВРИ – Месец на много работа от страна на управляващите. Ще се вземат нови мерки и ще се работи по правилен начин, с увереност и дипломация. Месец, който ще даде повод за веселие и радост. С добри крачки по повод управлението и икономиката. Прозрение. Ще се дискутират теми и проблеми, свързани с духовността и църквата. Каквито и проблеми да има, те ще бъдат правилно отмерени и разрешени.

ДЕКЕМВРИ – добър месец. Ще се направи равносметка за изминалите месеци, ще се установи положителна промяна в положението на държавата. Умереност, бавни но сигурни крачки. Очаква се положителен развой на събитията в държавата. Ще се прелива от „чаша в чаша”.

България ще излезе ли от кризата?

Много бавно. След март – април се очакват по-сериозни крачки в тази посока. Очаква се външна вест или важен документ за бъдещето на България. Много хора печелят от трудната ситуация в България. Нашата държава има много врагове. Правителството ще помогне и ще се направят сериозни крачки страната да излезе от кризата, както и в отношенията на България с другите страни. По повод присъединяването на България в Шенген – ще има още дискусии и документи. Картите не казват категорично „ДА”. Скрит враг пречи и създава неудобства за влизането ни в Шенген.