ПРОЛЕТНАТА УМОРА И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ МИСЛИ НИ ИЗТОЩАВАТ – ДОБРЕ Е ДА ПИЕМ ЗАРЕДЕНА С МОЛИТВИ ВОДА

Йорданка Николова

Напоследък много хора се чувстват слаби, изморени, изнервени и все в този аспект неприятни усещания, за което Бог каза, че това е следствие на отрицателните мисли, с които човек губи жизнената си Енергия, а и в този момент се променя земното притегляне – олеква, намалява, а това води до затваряне на центровете на Злото и агресията в едното полукълбо на мозъка – лявото, НО НЕ СЪВСЕМ, и отваряне на другите центрове в дясното полукълбо. Този сблъсък на Енергии води до това състояние. Като не бива да се забравя и пролетната умора в този момент става пренастройка на хормони и обновяване на клетки.

За да си помогнем, Бог препоръчва да пием вода, заредена с молитви /собствени или църковни/, да съзерцаваме Красота – природна или картини, да слушаме музика и да НЕ СРАВНЯВАМЕ МИНАЛО И СЕГАШНО, КАКТО И ХОРА И СЛУЧКИ! ДА СЕ РАДВАМЕ НА МИГА, който бързо отлита, но се запазва в нашето съзнание и захранва Душата ни със Сила и Любов! И така расте Любовта в Космоса – чрез което се единим с Бог и Неговия Свят – истинската цел на Душата, пребивавайки Животи наред в материята.

Информацията е от 3.04.13 г.