РИЛСКИЯТ ЧУДОТВОРЕЦ НИ КАЗВА КАКВО Е ПРОШКАТА

Прошката – това е свято чувство. Прости, за да бъдеш опростен от Небето. Простиш ли с Любов, златните двери ще се отворят. Простиш ли на самия себе си, ти избелваш душата си.

Простиш ли на себеподобните си, просторът е твой и никой не ще прекърши твоя волен полет. Постът и молитвата смиряват душата ти. Те лекуват вътрешните ти язви, причинени от твоето невежество в забързаното ти ежедневие. Смирението е майка на всички добродетели. Старай се, човеко, и го приложи в ума си, в действията си. Само чрез смирението ти ще достигнеш своята висота, своята Спасителна Голгота, където те чака Христос, нашият Спасител. Чрез поста ти умъртвяваш своите страсти греховни и се разпъваш на Кръста за вечен живот. Запомни, чедо, че Бог живее в самия теб и ти си част от самия него. Нахраниш ли бедния, нахранил си Бог. Навестил ли си болния, навестил си Бог. Утешиш ли страдащия, зарадвал си Бог. Не се срамувай, чедо, да правиш добрини, дори да те смятат за луд. Тайно прави своите добрини, за да те вижда само Бог. Чрез делата скромни Бог ще те разпознае и в чарството си ще те зачете во веки. Чрез Словото на Познанието ти ще навлезеш в тайните дебри на Мъдростта. Нека упоритост и воля да те следват по Спасителния друм. И само по този начин ти ще се добереш до Светата чаша – като отпиеш живототворящата глътка на безсмъртието. Следвайте моите благи напътствия и така ще победите, ще бъдете проводници на невеществената Светлина. Амин. Бях аз ваш закрилник и учител, Свети Йоан Рилски

Бел. ред.: Тази информация Св. Йоан Рилски е предал на Божидар Костадинов на Сирни заговезни – 6 март 2011 г.