РИТУАЛ ЗА ЖЕНИТБА

За този ритуал трябва да приготвите следните карти Таро: карта Влюбени, карта Силата, карта Паж Чаши и Десетка Чаши. Освен това са нужни и две свещи – червена и златна.

Поставете двете свещи на масата. Запалете червената свещ и кажете:

„Паля тази свещ за усилване на нашата любов и отстраняване на всякакви препятствия по пътя ни.”

Запалете златната свещ и произнесете следните думи:

„Паля тази свещ за успех на нашия съюз.”

Сега започнете да редите картите около свещите по посока на часовниковата стрелка, като ги подреждате според посоките на света, започвайки с изток. Ето и редът, по който трябва да ги подредите: Силата, Влюбените, Десетка Чаши и Паж Чаши.

Когато ги подредите, представете си как живеете заедно с любимия си човек, съединени завинаги с брак. Кажете следното заклинание:

„Силата на любовта преодолява всичко, нашата сватба ще се състои скоро. Силата на четирите стихии и древната сила на Таро ще увенчаят нашата любов с брак. Да бъде така, както искам.”

Оставете картите на масата, докато свещите изгорят докрай.