РИТУАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВАЖНО ЖЕЛАНИЕ

За изпълнението на важно желание могат да помогнат най-нисшите духове в йерархията на стихията на огъня саламандрите.

Начертайте на пода триъгълник, чийто главен връх ще бъде ориентиран на юг това е мястото, което обитават саламандрите. В центъра на кръга поставете кристал или топка от прозрачно стъкло. На лист хартия напишете желанието, което искате да ви изпълнят тези духове. След това прочетете заклинанието:

Вечен, неизразим.

несътворен баща на всички неща,

препускащ на колесницата

в непрекъснато движещите се светове,

владетелю на безкрайния въздух.

където се издига тронът на твоето могъщество,

от висотата, на който всичко грозно е открито пред погледа ти,

чуй твоето дете и направи така, че … /кажете своето желание/

Когато прочетете това, изгорете листа с написаното ви желание и вашата молба ще бъде чута и изпълнена от саламандрите.

Автор: Наталия Степанова

Източник: zagovor-stepanova.ru

Превод: М. Петкова