РИТУАЛ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА АУРАТА

Медитирайте и визуализирайте аурата си всички добри и лоши енергии да се завъртят заедно като жива снежна покривка.

Тогава визуализирайте малко бяло кълбо, сияещо извън вашата аура. Докато поемате дълбоко и ритмично въздух, разширете кълбото, като то се увеличава и идва в контакт с вашата аура. Ще почувствате меко, трептящо усещане. Това е чиста енергия, изпълваща отрицателните и негативни емоции, привързани към аурата ви. Продължавайте да разширявате кълбото, докато то напълно ви обкръжи. Може да чуете звън в ушите си или съскащ шум. Това е добре.

Раждайте този образ в съзнанието си, докато се убедите, че негативните енергии са се разпръснали. Поемете дълбоко въздух. Визуализирайте как бялата светлина заприличва на мъгла, разпръсва се около вас и изчева хармонично надалеч.

Това, което ще остане, е вашето нормално състояние на аурата в покой. Можете да правите това няколко пъти първата седмица, след това един път месечно или в период на стрес.