РИТУАЛ ЗА СНЕМАНЕ НА НЕГАТИВ С ИГЛИ

М. Петкова

Вземете 7 нови игли, с които никога не сте шили, съд със светена вода, чист плат, 4 малки восъчни църковни свещи и една голяма червена свещ. На намаляваща Луна, около полунощ, прочетете молитвата „Кръст животворящ” или „Отче наш”.

Разстелете на масата чистия плат, а по краищата му разположете църковните свещи и ги запалете. Голямата червена свещ поставете в средата на плата и я запалете.

След това взимайте с пинцета по една от иглите, нагорещявайте я до червено, използвайки пламъка на червената свещ. Докато извършвате ритуала с всяка една свещ, казвайте посочените по-долу думи. Гасете иглите също една по една в съда със светената вода, докато свършат.

Първата игла отнема болестите ми!

Втората игла отнема тъгата и нещастието ми!

Третата игла отнема безпаричието ми!

Четвъртата игла отнема самотата ми!

Петата игла отнема завистта от мен!

Шестата игла отнема злобата, насочена към мен!

А седмата игла отнема всичките ми врагове!

След като приключите ритуала, не гасете свещите, а ги оставете да догорят. Водата, заедно с иглите, изхвърлете на кръстопът, без да се обръщате.