РИТУАЛ СЪС СИМВОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЕЛАНИЕ

Изрежете символа/като преди това сте го копирали на ксерокс/, който е изобразен по-долу и го сложете на масата. Запалете зелена свещ и ароматна пръчица от сандалово дърво или мирта и пристъпете към свещенодействието. Напишете своето желание, сложете върху листа, на който сте го написали, символа, който изрязахте, и изречете на глас желанието си. През това време дръжте ръцете си над символа, тъй като по този начин го зареждате с енергията на реализацията. След това постойте още 5-10 минути, като постоянно мислите и си представяте във въображението си, че вашето желание се изпълнява и вие сте изключително щастливи.

Сложете листа с желанието и символа така, че да можете да го виждате и да мислите за него всеки ден. В продължение на 21 дни работете с него, гледайте символа и си припомняйте желанието, както и словесния ключ за неговата реализация. Гледайки символа, си повтаряйте следното:

Аз вървя от победа към победа.

Аз се гордея с всички свои постижения. Аз с благодарност реагирам на проявлението на любовта и добротата.

Аз съм отворен/а да получавам всичко най-прекрасно в живота ми.