РИТУАЛ С ОФИКА ЗА УСПЕШНА СДЕЛКА

А. Пламенова

Този ритуал е изключително ефикасен и ако ви предстоят преговори, може да ви помогне да договорите изгодни условия и финансови постъпления. Много е важно обаче, преди да пристъпите към изпълнение на ритуала, 3 поредни дни да не ядете и пиете нищо освен неподсладен чай. След като изпълните това условие, отидете в гора или парк, където има офика. Откъснете 2 плодчета от дървото. След това завийте плодчетата на офиката в бяла кърпа. Занесете вързопа у дома си, сложете го на масата и запалете свещ. Над свещта прокарайте дебела игла за шиене. После вденете бял конец в иглата и зашийте с нея двете плодчета от офика едно за друго – важно е да ги зашиете здраво, така че да не могат да се разделят едно от друго. Когато свършите всичко това, кажете следните думи:

Здраво завързано, не може да се развърже,

Здраво съединено, не се разединява,

Здраво затворено, не се отваря,

Плътно заедно, не се разделя.

Така, както и аз/казвате си името/, раба Божий

И /казвате името на човека, с който предстои да сключите сделка/ се договаряме,

Ръка за ръка се хващаме,

За всичко се разбираме.

Той/тя зло не носи,

Каквото е казал, изпълнява го.

Офиковите плодове не се разделят,

А ние се договаряме!

Думата ми на две не става! Амин.

Когато шиете плодчетата, не връзвайте възел на конеца. Щом сте готови, завийте отново зашитите офикови плодове в бялата кърпа и сложете вързопа в портмонето си.

Преди да отидете в деня на преговорите, застанете на прага на дома си, вземете в дясната си ръка шепа сол и я хвърлете през лявото си рамо. Кажете следното:

Демони бесни и зли, махнете се от пътя ми! Отивам да говоря и съдбата си да решавам. Помогни ми, Господи Исусе Христе и приснодево Марийо! Амин.

По време на преговорите дръжте в ръката си вързопчето с офиката.