РИТУАЛ С ПИРАМИДА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ

За да направите този ритуал, трябва да имате пирамида. Може да е купена от магазина или да сте я направили сами от картон или дърво. Препоръчително е страните на пирамидата да са 15, 30 или 45 см.

Този ритуал може да изпълнява всякакви желания. Освен това бихте могли да го направите както за свое собствено желание, така и за желанието на някой друг. Започнете изпълнението на ритуала 4 дни преди Пълнолуние – на 11-ия лунен ден, и го завършете 4 дни след Пълнолуние – на 19-ия лунен ден. Времето, което ще ви отнеме, е 9 дни. Ето и самия ритуал:

Сложете снимка /своя или на човека, за когото се отнася желанието/ под пирамидата с лице към върха й. Над снимката поставете листче с написаното предварително желание. Например: „Господи, помогни ми да си намеря работа с по-висока заплата”.

Сложете пирамидата на перваза на прозореца. Всяка сутрин, без да я докосвате, дръжте ръцете си над двете противоположни страни на пирамидата, пръстите ви трябва да бъдат в посока север, и три пъти повторете това, което е написано на листчето. На 9-ия ден извадете листа от под пирамидата и го изгорете. Пепелта пуснете да бъде разпръсната от вятъра.

С това ритуалът е приключен. Можете да го повторите на следващото Пълнолуние с друго желание.

Източник: fantasiya.net

Превод: А. Пламенова