РУНА НА СЕДМИЦАТА ОТ АЛМИН

6.54-rune-of-the-week

Преди началото на всяка седмица Алмин избира руна, която ни дава кратко ръководство за предстоящия период. Това руническо ръководство ни показва тенденциите и възможните пътища за разрешаване на предстоящите ни лични задачи и ситуации, което може да окаже съществена подкрепа в живота ни и да ни послужи за вдъхновение.

Руна на седмицата от 06 до 12 февруари 2017 г.

Име на руната: Приемане на човешката природа

Значение на руната: Усещане, че си си у дома в състояние на непрекъснато развитие на твоята човешка природа

Име на Ангела: Plubiresat

Ръководство от Алмин за седмицата: Мълниеносни промени

Бъдете готови за това, че в живота ви могат да се случат мълниеносни промени. Запазете доверието и вярата си, че когато една врата се затваря, се отваря друга.

Източник: www.almine.ru

Над материала работи: А. Пламенова