Рунен ритуал за богатство

Ритуалът се прави в четвъртък. Снабдете се с три сребърни монета, три зърна пшеница, три пръчки канела, парче зелен плат, зелена свещ, златен флумастер, половин метър зелена лента или панделка.

В четвъртък вечерта запалете зелената свещ. На зеленото парче плат напишете руната от рисунката със златния флумастер:

Тази страна на плата, върху която изписахте руната, ще бъде външната част на вълшебната торбичка. Сега обърнете плата с надписа навън и сложете в средата монетите, зърната пшеница и пръчките канела. Съберете краищата на плата и ги завържете със златната лента. Вземете в ръце готовата вече торбичка и произнесете над нея следното заклинание:

Монетки в торбичката, доведете при мен приятелчетата си, зърно и канела пари привличат, а руните не им дават да изтичат. Така да бъде!