РУНИЧЕСКИ ФОРМУЛИ ЗА ЗАЩИТА

А. Пламенова

1. Универсален защитен щит: Thurisaz-Tiwaz-Thurisaz

2. Защитен щит „Огледало: Isa–Kenaz-Hagalaz-Kenaz-Isa

3. Руни за защита от магии: Uruz-Nauthiz-Berkano

4. Защита на транспортни средства: Algiz-Raidho-Algiz

5. Защита на жилището: Algiz-Othala-Algiz Tiwaz-Algiz-Othala-Algiz-Tiwaz

6. Защита по време на бременност: Algiz-Berkano-Algiz

7. Защита от магически въздействия: Ehwaz-Algiz-Isa

8. Защита на семейството от уроки: Ehwaz-Algiz-Othala

9. Защита на бизнеса, работата: Algiz-Fehu-Algiz

10. Защита от огън и вода: Kenaz-Algiz-Laguz

11. Руни за безопасност по време на път, пътешествие: Raidho-Eihwaz-Laguz

12. Слънчев щит: Sowilo-Algiz-Sowilo

13. Защита на новородено дете и родилка: Fehu-Berkano-Othala-Sowilo

Напишете руническата формула, която сте си избрали, на лист хартия – именно напишете, а НЕ рисувайте руническите изображения. Повторете три пъти съответната формула, т.е. имената на руните в последователността, която е дадена по-горе. Накрая изгорете листа с написаните руни и разпръснете пепелта, където смятате за нужно.