Свами Шивананда: ПЛОДОНОСЕЩАТА КАРМА НЕ ДАВА РЕЗУЛТАТ ВЕДНАГА

Впечатленията от делата/кармите/ имат своя корен в увлеченията и са изпитвани в този живот и в невидимите бъдещи прераждания. (ІІ.12)

Увлеченията са отговорни за действията /кармите/. Те подтикват човека да върши дела и по такъв начин да се наслаждава на плодовете от действията си. Да речем, че сте извършили някакво голямо благодеяние в това си рождение. Впечатлението от това дело се запечатва във фина форма в подсъзнанието. То ще даде плод или в този живот, или в някое бъдещо рождение. Тези впечатления дават плодовете си, добри или лоши, когато им дойде времето.

Кармите са безначални.

В Бхагавадгита ще срещнеш: “Тайнствен е пътят на действието”. (ІV.17) Законът на Карма е неразгадаем. Трудно е да се каже какъв вид карма ще причини проказа или епилепсия и дали плодът, на който се наслаждавате сега, е резултат от една карма или от комбинация от няколко карми.

Една мощна карма, добра или лоша, може да донеси плодове още в това рождение. Всички карми не произвеждат резултатите си веднага, нито пък една карма следва друга. От натрупаните дела/санчита карма/ определена част се изразходва или изчерпва в едно рождение. Тази част образува прарабдха, или плодоносещите карми на настоящия живот. Делата, които извършвате сега /текущи дела, или агами/ се прибавят към общия сбор от делата. Хамбарът на един търговец представя санчита карма. Нещата, които се държат в неговия магазин, съответстват на прарабдха; нещата, които се продават ежедневно, представляват агами карма. Това е една приблизителна аналогия за илюстриране на мисълта. Както когато един търговец приключва главната счетоводна книга за годината и открива нова, той не вписва в новата всички неща от старата, а само баланса, така и

духът записва в новия мозък своите преценки за преживяното в приключения живот, заключенията, до които е стигнал, решенията, които е взел.

Това е фонът, предаван на новия живот, мисловната мебелировка за новото жилище, реалната памет.

Съзрелите карми дават плодове в същото рождение при подходящи обстоятелства. Усиленият аскетизъм дава плодове веднага. Например, Нандикешвар, Вишвамитра и Маркандея усилено са упражнявали аскетизъм и са се насладили на плодовете от него в същото рождение. Нехуса достигнал до положението на Индра благодарение на добрите си дела в своя предишен живот; но той бил преобразен в змия в същото рождение вследствие на греховните му дела в този живот. Законът на Кармата е неумолим.“

Из книгата на Свами Шивананда „Раджа йога”