СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ: ЕЛ МОРИЯ ОТГОВАРЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ

Направете маслосвет на празника „Свети Дух”

Привет и Небесен Благослов от нас – Небесния клир. Вездесъщият със своята Благост и Любов благоволи да извести на вас, жителите на планетата Земя.

Ел Мория – Блаженият Вселенски Учител, придоби с право своята титла – Учител на Любовта и Светлината. Всемирният Учител на Вселената е на своя пост и отговаря за Прехода, за установяване на траен мир на Земята – Светийското царство. Ел Мория отговаря за българската държава – това е неговият жребий, даден от нашия Бог.

Всяка държава си има водач, ръководител, наставник и учител. Вселенският съвет зорко следи процеса на Прехода с преобразяващата енергия на Обновление.

Благоуханието и елея, който потече от челото на Ел Мория, е съдбовен знак за България. Подземната пирамида вече е задействана. Конникът броди из българската територия, активирайки кодовете на трансформация, познанието и мъдростта.

Върховният момент и ключов фактор за България ще бъде денят на празника Свети Дух.

Казано е, писано е и е съгласувано. Решението е взето! Препоръката към вас е на този ден във всички храмове и монастири на българска територия да се извърши тайнството маслосвет. Да бъдете помазани за просветление, защита и здраве.

Тази наша препоръка е значима за вас, българите.

Обичаме ви, с вас сме и трябва да бъдем единни и съединени в Светлинната сфера.

Светлината и Любовта носете в сърцата си и неусетно тихо ще се преобразите за новото време.

Амин.

Аз, Свети Йоан Рилски

Записал и приел посланието: Божидар Костадинов, гр. Варна

13.25 ч./16.02.2012 г.