СИЛАТА НА КУНДАЛИНИ – В МОМЕНТА НА МОРФИЧНИЯ РЕЗОНАНС ПРИ ДОСТИГАНЕТО НА КРИТИЧНА МАСА, ПРОМЕНИТЕ В СЪЗНАНИЕТО ЩЕ ОБХВАНАТ ЦЕЛИЯ ЧОВЕШКИ ВИД

Лияна Фероли

Процесът на издигане на Кундалини е свързан с доста драстични промени. Поради неговата симптоматика традиционната медицина го категоризира с термина „психоза”, свързана с депресивни състояния, които могат да траят с години, с мисли за самоубийство и спонтанни телесни движения. Но във високите нива на нейното разгръщане процесът води до блажени състояния, които не могат да бъдат описани с думи.

Мнозина духовни учители предричат започването на масово преживяване силата на Кундалини и, че тя ще бъде предизвикана от процеса на Галактическата синхронизация, от положението на Земята спрямо звездите и от цикъла на слънчевата активност, от промяната на човешката биохимия и неврохимия, от промените в климата на Земята, сеизмичните явления, както и измененията в геомагнитното поле. А също и от промените в климата и магнитното поле на другите планети в Слънчевата система. Десетократното увеличение на слоя от междузвездна плазма на границата на хелиосферата показва, че Слънчевата система се движи към област на магнетизирана плазма, която причинява днешните драматични промени. А пък

зачестилата поява на плазмени топки в атмосферата е признак за предстояща трансформация на Земята, включваща взаимодействие с процеси отвъд триизмерния свят.

Тези трайни промени включват също и повишено самочувствие, алтруизъм, по-толерантен подход към духовните и религиозни вярвания, множество случаи на телепатия, ясновидство, предчувствия и др. медиумни способности. А, говорейки за тази формираща причинност, д-р Рупърт Шелдрейк /бел.ред.: Рупърт Шелдрейк е биолог, писател и изследовател, който, за разлика от мнозинството учени, търси търси съзнанието извън черепа; автор на книгата „Седем експеримента, които могат да променят света”/ казва, че промените ще достигнат критична маса и това ще е

моментът на морфичния резонанс. При това достигане на критична маса промените в съзнанието ще обхванат целия човешки вид.

Признаците на пробуждащо се съзнание са навсякъде. Много хора се събуждат за доброто и обединяването в негова полза. Все по-голяма част от хората виждат, че в обединението на душите, населяващи физическата форма, е отговорът за възстановяването на Земята и на всички нейни обитатели. Когато мнозинството от хората каже „достатъчно, искаме друг начин”, тогава ще се случи следващата стъпка напред.

Сега, повече от всякога, хората работят вътре в сърцето си, следват неговите подтици и така променят хода на собствения си живот и живота на всички земни обитатели. Гледат на себе си като на мощни творци, каквито са наистина и се придвижват отвъд привидните ограничения. Излъчването на Светлината и Любовта от тези хора дава възможност на другите около тях да си спомнят божествения си произход и да работят също за промяната към по-добро..

Кундалини-Шакти енергията е много силна, тя ни е довела на този свят, така че ако стигнем до двубой с нея, няма да успеем да я победим.

При събуждането на Кундалини хормоналната активност се усилва неимоверно.

Възможно е желанието за секс да се превърне в ненаситност или постоянна мисъл и това е вследствие на действието на Шакти. Но може да има периоди в развитието на процеса, при които да отсъства напълно сексуалната активност.

Кундалини подготвя тялото ни да вибрира на една нова честота – Божествената. Чрез нея постепенно се превръщаме в инструменти на Всевишния. Шакти не може да съжителства с какъвто и да е вид болка, страх, вътрешен тормоз и отчаяние. Нашият вътрешен страх от смъртта, който е свързан с първа чакра, вътрешният мотор за оцеляване ще бъде компрометиран.

Изпитваните страхове при издигането на Кундалини са породени от пречистването на нервните пътища.

Но така областите в нашата мозъчна кора, които ни карат да чувстваме страх, нервно напрежение и недоволство, ще бъдат обработени, за да се пречистят и заработят по нов начин.

Методите за събуждане на Кундалини са най-различни и могат да бъдат практикувани заедно и поотделно.

Първият е свързан с генетичните предпоставки. Ако родителите ни се отличават с високо духовно развитие, и ние можем да се родим с пробудена Кундалини или с пречистени и добре функциониращи енергийни канали /Ида, Пингала и Сушумна/, което способства нейното активиране. Вторият метод се постига с мантри, но всеки трябва да има лично дадена за него от гуру-учител мантра. За този метод е необходимо много време и търпение, защото постоянното напяване на мантрата прониква във всяка точка на мозъка, като изчиства и физическото, емоционалното и менталното тяло. Това е най-мекият способ за пробуждането на Кундалини. Третият метод е наричан тапас и е вид аскетизъм – психо-емоционален процес, който изкоренява вредните навици и усилва силата на волята. Аскетизмът играе важна роля в пробуждането на скритите сили и е един от най-мощните методи за събуждането на Кундалини, за постигане на духовна трансформация, но не е по силите на всеки. Четвъртият метод е с помощта на растителни вещества, но не с наркотици, марихуана, ЛСД и др. Има специални растения, способни да събудят Кундалини, но тяхната употреба не се препоръчва без помощта на гуру, поради риска от получаване на психични отклонения. Петият метод е Раджа йога, предшестван с Хатха йога. Но той е с високо ниво на трудност и изисква много време, търпение, дисциплина и настойчивост. Шестият метод е интензивна Пранаяма/бел.ред.: дихателна техника/ и той е пряк, директен метод за събуждане на Първичната енергия. Един от най-простите и достъпни методи е Крия йога, защото не създава конфликтни ситуации. Сатвичните хора/бел.ред.: хора с чисто съзнание и чисто сърце, които намират удовлетворението вътре в себе си/ са способни да събудят Кундалини с помощта на Раджа йога, но хората с възбуден, шумен и раджастичен ум само ще увеличат вътрешното напрежение и така се приближават, не към висшето съзнание, а към шизофренията. Осмият метод е Тантрическото посвещение, но може да се приложи само от напълно обуздалите своите чувства и желания хора. Деветият метод се нарича Шактипат и се осъществява лично от гуру, който го предава на ученика чрез личен контакт, с писмо или по телефона. Ученикът мигновено навлиза в самадхи, може без предварителна подготовка и обучение да прави всички асани, мудри и бандхи, разкриват му се всички мантри и всички свещени писания. Тялото на ученика се трансформира – кожата става гладка, очите сияят. Съществуват и други методи, но тези 9 са основните.

Събуждането на Кундалини Шакти преминава през следните етапи: Пречистване и активиране на Ида и Пингала, Събуждане на чакрите, Активиране на Сушумна нади, Събуждане на Кундалини и издигането й по Сушумна.

Характерната симптоматика на издигането са: парене по върховете на пръстите, хладен полъх над ръцете или над главата, усещане за духовност, за топлина, но не и за дискомфорт.

Но понякога внезапно увеличеният поток на Кундалини-енергията може да предизвика блокировки по пътя си. Затова трябва да имаме разбиране за причините, които могат внезапно да увеличат скоростта на нейния енергиен поток.

На първо място това може да е силната привързаност към физическия план на битието /към хора, вещи, пари, дома, културата, физическите органи и т.н./. Затова ни е необходимо пълно освобождение от тези зависимости, защото Божията обител е извън физическия план. Не ни е необходимо нищо излишно, ако го имаме, трябва да го раздадем на нуждаещите се от него.

На второ място, това са емоционалните проблеми с близките ни, потискането на сексуалността или половите излишества.

Не трябва да считаме сексуалността за грях, а да се учим да я управляваме и приемаме като час от Божествения план и основа за постигането на любовта към другия човек.

На трето място, това може да бъде неразбиране за духовната ни роля в дадено превъплъщение, потискането на свободното развитие на душата и нейното изразяване в индивидуалните предели /работа, семейство, отдих, емоции, мисли/, отричането на физическото съществуване, автоагресия към собственото ни тяло, самоубийство в минало превъплъщение.

Трябва да се учим да възприемаме своята карма като резултат от нашия собствен избор в миналото,

да приемаме индивидуалното си съществуване като най-доброто проявление на нашата Божествена душа. Така нашето физическо тяло може да стане обител на Бога вътре в нас. Можем да изпълним с Божествена любов всяка наша клетка, всяка духовна частица.
Четвъртата причина за блокировката може да бъде агресията ни към различните форми на творения, ненавист към другите хора, животни и други създания. Да е отсъствие на преданост или любов, злоупотребата с мистичните сили, с цел извличане на изгода или причиняване на вреди.

Специфичните болести, като бронхиалната астма, често са предизвикани от сериозните и дълги злоупотреби с нашите сили и с нашата власт, за да причиним вреда на другите хора.
Тъй като всичко и всеки е част от Божественото творчество, трябва да насочим любовта си навсякъде около нас. А тези, които я „консервират” в себе си, отпадат от източника на Божествената любов. Така и съкращават идващия към тях поток от Божествена енергия.Затова е нужно да възстановим и защитим абсолютната свобода на всички същества-творения на Бога. Да приемаме правото на другите да се отличават от нас, да имат друго мнение, други представи и мисли за живота.Защото всяко същество е призвано да постигне своите собствени духовни уроци.
Петата причина за блокировката може да е злоупотребата с властта и неискреността към другите и към себе си. Затова трябва да се стремим към абсолютна честност и то при всички възможни ситуации, да изразяваме своята любов, истината и мъдростта към всеки един човек, да произнасяме думи, които възстановяват душевното равновесие, защитават свободата, подържат здравето. Да престанем да използваме негативни и ругателни думи.
Потискането на интуицията и на истината, отсъствието на любовта към всички Божии творения, отрицанието на тънкия свят също могат да предизвикат енергийни блокажи.

Затова Богоподобието е целта на нашето съществуване. Но трябва да се вслушваме в своята интуиция и да следваме пътя на Божествената любов.
Внезапното отстраняване на духовната сила или придобиването на Божествени благословения могат също да доведат до пробуждането на Кундалини Шакти. Но ако усещаме висока температура в областта на гръбначния стълб, мястото на съединяването на трите енергетични канала / Ида, Пингала, Сушумна/, това означава, че още се съпротивляваме на идващия мощен поток на Божествената енергия. Но тази съпротива ще бъде изгорена от Божествената сила на Кундалини. Въпреки това, трябва да се пазим от преждевременното истинско събуждане на тази сила, защото може да завърши с разрушение на нервната ни система. Затова трябва да бъдем бдителни по отношение на някои от основните симптоми за събуждане на Кундалини. А именно:
1. Течение на горещи потоци в тялото, най-често нагоре по гръбначния стълб.
2. Емоционални експлозии, гняв, ярост, депресия, честа смяна на настроенията, от непоносимост към каквото и да е до чувство за връзка с всичко, което ни заобикаля и любов към всичко.
3. Пулсираща енергия в основата на гръбначния стълб.
4. Усещане за издигане на малки балончета от течност по гръбначния стълб.
5. Звуци, които се чуват вътре в тялото, като свистене, звънене или пеене на птички.
6. Висока чувствителност към звуци и вибрации.
7. Спонтанни движения на мускулите, подръпвания, спазми.
8. Сърбежи, изтръпвания, пълзящи усещания.
9. Чувство за това, което става в тялото на друг. Това е особено изразено, когато Кундалини навлезе в 3-та чакра и станем съзнателни за нашето емоционално тяло.
10. Проблеми със спането, вследствие на движението на енергията.
11. Сънища за змии и огън.Това може да се случва много често, почти всяка вечер.Излизат наяве елементи от нашия живот, които предизвикват страх. Кундалини работи за изчистването на тези емоции.
12. Спонтанни движения на цялото тяло.Спомагат за циркулацията и разпределението на Кундалини дори на клетъчно ниво.
13. Болки и блокажи из цялото тяло.
14.Проблеми в храносмилането.
15. Вкочаненост или болки в крайниците.
16. Болки в бъбреците, особено чест симптом.
17. Екстаз, блаженство и моменти на изключителна радост, любов мир и състрадание.
18. Повишена творческа способност, нов интерес за проява и духовно общуване чрез музика, изкуство, поезия и др.
19. Интензивни сексуални желания или пък пълно отсъствие на сексуално желание.
20. Напрежения в черепа или из цялото тяло и главоболия.
21. Спонтанно произнасяне на думи или спонтанен смях без причина.
22. Интензивно разбиране и чувствителност, дълбоко разбиране за нива на съществуването отвъд 5-те сетива. Разширено възприятие за Небесния свят, трансцедентално съзнание. Мистични преживявания, състояния на транс и извисено съзнание.
23. Психически опит и преживяване – спомени от минали животи, пътувания извън тялото или астрални пътувания, осъзнаване на чакри и аури, контакт с духовни учители, сили за самолечение и лечение на други хора.