СИМВОЛЪТ ТУН А ТОН ЧИСТИ НЕГАТИВИТЕ

М. Петкова

Този символ е с много стари корени и произхожда от протойероглифната система. С негова помощ можете да се очистите от негативните сили и енергии, както и от уроки. Освен това помага за уравновесяване и хармонизация на енергетиката и фините тела и за оздравяване на физическо ниво.

За да практикувате успешно със символа, трябва да сте в изправено положение, със затворени очи и да визуализирате символа над главата си, като си го представяте, че сияе в златна светлина, и произнасяте името му – ТУН А ТОН. Докато произнасяте името му той ще се пробуди и ще засияе още по-силно, а златистата светлина се лее от него върху вас и снема всички негативни влияния от тялото ви.

Времетраенето на практиката е от 10 до 15 минути. Най-добър ще бъде ефектът, ако практикувате 2 пъти дневно в продължение на 3 поредни дни, като между двата ритуала за деня трябва да има интервал от 3 до 5 часа. За изпълнението му няма значение по кое време на денонощието ще го правите, както и фазите на Луната.