СЛАВА СЕВРЮКОВА: Няма да обличаме тела, когато придобием извънсветови УМ

Slava Sevrukova za prerajdaniataУчителя Петър Дънов казва за прераждането: „Ще се раждате и прераждате до деня на вашето съвършенство. Който много обича Земята, ще се преражда много пъти, докато най-после пожелае да стане съвършен. Ако не станете съвършени, дълго време ще учите на Земята. Ще слизате на Земята, ще се качвате на Небето, докато завършите развитието си. Колелото на живота ще се върти дотогава, докато добиете съвършенство.”

А леля Слава Севрюкова дава следната информация:

… Колелото на реинкарнациите ще се върти дотогава, докато въплъщаването в различна среда дом, страна, семейство, епоха завърши нелеката си работа. Постигнатото Висше Просветление затваря кръга. Извисената душевност не се нуждае от Прераждане. Придобием ли Трансцендентален ум и Нирвана, защо да обличаме тела? Какво ново ще научим като биологични същества? Физическата материя ще престане да ни привлича. Питате: докога? Това не се определя от другиго. Нека не се оправдаваме с „волята на звездите“. От нас зависи дали живеем за първи, (пореден) или последен път…

С края на реинкарнациите еволюцията на душите не прекъсва. В по-усъвършенствана форма те „отиват“ в света на фината материя.

… Добре е да се живее така, че да няма смърт след края. Такава е земната логика. Но каква е космическата? Никой не умира завинаги. Освен това във всяка душа блещука искрица от Бога и коя по-рано, коя по-късно се устремява към Него. Трънливите пътища по-силно теглят към Небето… Намеквате за отклонилите се от права посока. Казано е: „Всеки плаща сметка за жизнения пир.“ А нима подвелите се не се нуждаят повече от нов старт? Не забравяйте – половината ни живот е тук, другата отвъд. И оная невинаги е половина…

…Човечеството ще поеме по нов, духовен път. Близо е времето. Виждам, Християнството ще признае Прераждането…!!!. Всички клонове на религията ще се обединят. Враждите ще отпаднат. Ще стане многократно по-силна.

Още не сме достатъчно съзрели. Слепци сме, водени от страсти. Докато не се приеме прераждането от страните и народите, духовността ще тъпче на място. Едва тогава хората ще узнаят накъде са поели, къде ще стигнат. Станат ли тези знания общочовешка философия, ще се преодолее злобата и ламтежа за материални богатства. Ще престанат убийствата. Трудно си го представяте, нали?… С регресии и други методи се доказва реалността на превъплъщенията…

… Кои сме ние? Не ни ли сблъсква животът с проблеми, оставени от наши прасинове и прадъщери? Как тълкуваш сложния конгломерат от генетика и качества, придобити в предишно съществувание? В какви съотношения са? Какво ново ще съзрем сред милиарди гени, разпръснати от първите хора по света?…

… Както в живота, така и в пребиваването в Отвъдното, наречено „смърт“, има закони. Но там са много по-строги. Половината Духовна същност на човека пристига на Земята, подготвена от предходен живот. Една четвърт се приема от гена на родителите. Тези две съставки формират моделите на поведение. Най-отговорна е последната четвърт – правото на свободен избор – към Тъма или Светлина…

… Животът не е подарък, а заем. Не награда, а проверка за устояване, доказване и шлифоване на душите. Уроците, които взимаме от него, струват самия живот. Трудното е онова, което се намира между раждането и смъртта. Пребиваването тук за Отвъдното е един миг.

… На Земята човек се върти около едни и същи души. В друго съществувание може да се размине с някои от тях, после отново да се събере. С близките и с враговете си сме едни до други. Доброто ще е в бъдещето ни… работим ли за него сега.

БОГ Е ЛЮБОВ!!!…

Из книгата на Христо Нанев „Бъдете в този свят, но не от този свят“