СПАСЕНИЕТО НА ДУШИТЕ ЗАВИСИ ОТ ВИБРАЦИИТЕ НА РАЗУМА-КРИСТАЛ

Александър Кутовой

За плавен Преход и повече „спасени” души и както хората, така и планетата Земя да преминат в новото измерение без проблеми и катаклизми, човеците трябва да имат вибрация на кристала-разум 19 Hz. По последни данни вибрацията на Земята вече е 14,12 Hz, а полюсите ще се сменят при 18 Hz.

Явлението е циклично. Веднъж на 25 000 години земните полюси се сменят и всичко съществуващо на Земята поема по нова спирала на развитие.

Руското издание “Наша планета” публикува задълбочен анализ с цифри и факти. На 21 декември 2012 г., според изданието, вибрацията на Земята е била 13,67 Hz, а към 23 юни 2013 г. е 14,12 Hz. Промяната е необратима. Земята пулсира ритмично, танцувайки своя вибрационен танц в когиталността. Движението поражда звук, чиято честота прониква във всичко. Всяка частица, всяка клетка е в синхрон с честотата на Земята и се влияе от нея. Преходът е бавен, а квантовият скок ще стане факт, когато бъдат достигнати 18 Hz. Успешно ще преминат тези, които носят в себе си вярата. Авторите на материала за квантовия скок сравняват времето, в което е живял Исус Христос и сегашната действителност.

Кристалът на човешкия разум и неговата честота

Вибрационната честота на кристала на разума е изключително важна характеристика за нивото на развитие на съзнанието и всеки неин херц има огромно значение. Тя отразява честотата на многоизмерното проучване на постъпващите сигнали и определя истинността и точността на възприеманата интуитивно информация. вибрационната честота на кристала-разум е отражение на духовното ниво, достигнато от човека.

Преди две хилядолетия вибрацията на човека е била 7 Hz. Апостол Петър е достигнал до 16 Hz, Апостол Павел – до 17,5 Hz, Йоан Кръстител бил с вибрация 47 Hz, а самият Исус Христос – 105 Hz.

До 1995 г. хората са имали средна честота на вибрацията 8 Hz, а на Земята – 7,8 Hz/известна като резонансна честота на Шуман/.

Според авторите на хипотезата за квантовия скок, началото на човешкото пробуждане е при 14 Hz, на същинското – 15,5 Hz, а преходът към висше съзнание – 18 Hz. През последните няколко години честотата се повишава много по-бързо, а в началото на века е била вече 9,2 Hz.

За да се приспособят хората успешно към новата реалност, е нужно повишаване на честотата на вибрация до 19 Hz. Ако не бъдат достигнати 15,5 Hz, вероятността да се премине успешно прехода е много малка.

Хората, които са с материално съзнание, трептят с по-ниска честота. През януари 2012 г. те са били 78% от населението на Земята. През юли 2012 г. намаляват до 70 %, а през август – 69 %. През прехода (2013 – 2015 г.), те ще са не повече от 10 %, а до 2018 г. – около 3 %.

Реалното спасение на хората от заплахата да изчезнат от физическия план на Земята е само едно – Преобразяване от човекоподобно /материално/ състояние в състояние на Човеко-Творец.

Източник: ©planeta.moy.su

Превод: М. Петкова