СТРУКТУРА НА ЗЕМНИЯ АСТРАЛ

Йерархията на Астралния Свят се обяснява с наличието в нея на достатъчно широк диапазон от енергийни вибрации, съчетани според резонирането си, и в значителна е обусловена от неговия многослоен строеж. Във висшите вибрации на Астрала могат частично да се проявят Същности от Висшите планове, които оглавяват управлението на Галактиката и дори на Вселената – т.нар. в религията „Ангели”, „Архангели”, „Власти”, „Сили”, „Престоли” и др.

На тях са противопоставени обширни градации от ниско вибрационни и дисхармонични множества и Светове, ръководени от разумни същества, които земната религия обобщава с термините „Луцифер”, „сатана”, „дявол”, „демони” и т.н.

Съществата, които населяват астралните светове на Земята, могат да бъдат условно разделени на седем основни групи:

1. Планетни Духове, които имат форма – „Рупа-Деви“;

2. Планетни Духове, които нямат форма – „Арупа-Деви“.

Отделни класове:

3. Двукоренни астрални призраци – „пишачи”;

4. Трикоренни несъвършени Души, обречени на астрално унищожение – „Мара-Рупа”;

5. Елементали, които имат човешка форма – „асури”;

6. Колективни души на Животни и животински елементали от 2-ри клас – т.нар. „астрални животни”.

Отделна група:

7. а) Души на бивши магьосници, вещици и черни магове, които подлежат на корекция и унищожение;

б) Души на самоубийци и жертви на нещастни случаи.

Именно тези седем групи образуват главните категории, на които се подразделят обитателите на заобикалящия ни субективен Свят. Но сред населението на Астрала са не само Души на починали хора и изброените по-горе категории безплътни същности. Там живеят и оформени по различни начини Мисъл-образи на хора, сформирани в моменти на силни емоционални състояния или по време на творчески психо-емоционални дейности.

Тези неодушевени, постоянно движещи се из пространството на Астрала Мисъл-образи са безброй много – количеството им е равно на броя силни емоционални и чувствени преживявания на всеки човек през целия му живот. Всички те непрестанно се сливат и преподреждат според сходство на съставящите ги вибрации, според целенасочеността си, според качеството на заложените в тях идеи и т.н.

Девите, или Ангелите, са астрални посредници-изпълнители на Плана и проводници на Божията Воля в низшите нива на Битието, високодуховни разумни същности, които непрестанно работят над това, което ние наричаме „естествени закони на Природата”. Те осигуряват безпрепятственото изпълнение на Закона за Еволюцията и Кармата в духовните, менталните и астралните Светове.

Автор: Сергей Цвельов

Превод: Анна Димитрова