С ЧИСЛОВИТЕ И БУКВЕНИТЕ КОМБИНАЦИИ СЕ АКТУАЛИЗИРА АКТЪТ НА ЦЯЛОСТНАТА „КОСМИЗАЦИЯ”

Цифровият код 71042 допринася за хармонизиране на живота, с 899278411 се синхронизират чакрите, а с 1414551 се отказват цигарите

Лияна Фероли

Всяко число има определено влияние върху човека. То може да действа
както благотворно, така и отрицателно, в зависимост от комбинацията му с вибрациите на съседните на него числа. А склонността към различните заболявания в човека могат да се определят от числата в нумерологичния му статус. Това става ясно от числото, наречено път на живота, което е сбор от дата, месец и година на раждане, от числото на душата, което се изчислява като сбор на числовите вибрации на гласните от името, така, както е изписано върху акта на раждане.

Числото на душата изразява същността и копнежите на сърцето.

В книгата си „Числата – ключ към загадката съдба” Флорънс Камбъл разяснява практическата приложимост на нумерологията, както и възможността не всичко в нея да бъде строго предопределено. Казва, че има територия, подвластна на човешката инициатива,

зона, в която индивидът може да изгради хармонията си с природата, като чрез волева концентрация върху числата променят някои кармични параметри.

Не само чрез моделите на числовата редица, но и чрез тяхната синтагматика /участието на числата в текстовете/. Много архаични текстове с цифри се смятат за сакрализирани, именно защото въздействат чрез вибрационната природа на буквите и числата в тях, чрез които се извършва висша операционна „космизация”. А с тяхна помощ може във всеки един момент да се извършва необходимата актуализация на вселената.

Практическата употреба на числата много ясно проличава и в тракийската космогония и религия. В нея Вселената е подредена и циклично обновяваща се система, а това може да се опише и структурира чрез прости аритметични операции, Например, природното и социално обновление на Космоса се извършва в 7-степенен цикъл (4+3), който съответства на строежа му. Единицата е цялост, единство на отделните неща, схващана е като Бог, Небе, Вселена и е първата степен от 4 (+3) делимия цикъл, в който Великата богиня самозачева. Числата, според тракийския орфизъм, не само описват сътворението в природата, но и формират системата на мислене – чрез координации и асоциации, защото

има мистични съответствия между звездите, числата и човека.

Защото числата са един от най-известните класове от знаци, ориентирани към качествено-количествена оценка. Това е един особен числов код, с помощта на който се описва света и човека, както и един от древните пътища към самопознанието.

В древността числата се разпределяли спрямо четирите елемента – огън, въздух, земя и вода, които пък осъществявали химичния баланс на организмите. Според една от най-старите науки за живота Аюрведа, свързана и с ведическата нумерология, в човешкия организъм действат

три основни потока течности, определящи здравето, поведението и характера. Това са въздух, жлъчка и слуз, които имат също своите цифрови вибрации.

Вселената, освен чрез Слово, е изградена и чрез числа. Навсякъде шестват редове от числа и техните съчетания. Те са навсякъде около нас – в природата, в сградите, в планетите, в нашето тяло… Дългата ни биологическа еволюция се е изграждала в онези числови комбинации, които сега най-осезаемо можем да схванем в музиката, в танца, защото те са паметта на нашето тяло за историята на творението. Нашето тяло също е един съвършен инструмент за нотиране чрез цифри и пропорции, защото то резонира на космическите вибрации. А когато откликва със съзвучие и сънастройване, тогава и тялото започва да трепти с тази сила, възхваляваща сътворението. По-видимо и чувствено за тази връзка между Твореца и творението днес ни напомня изкуството. Затова неговото призвание е да осъществи осъзнаването на тази връзка. Да накара и материята да зазвучи и затрепти на вълните на космическата хармония. Да ни накара да се вслушаме в онези свещени вибрации, идващи от дълбините на душата, да превърне човека в огледало на духа. И всичкото това – с помощта на цифрите, защото всяко слово, всеки звук, всеки цвят си има своята цифрова стойност.

Съвсем закономерно вече и в България се заговори за лечение с числа. Над 5000 години, числата са в основата на древната нумерология, астрологията и свещената геометрия, на новите кодови системи на духовни лечители, като Григорий Грабовой.

На българския пазар се разпространява и книгата на Петра Ноймайер „Лечение с числа”. Това ръководство обяснява как по прост начин може да се работи с числата за лечение и благополучие. Обяснено е използването на

мистериозния ред на Фибоначи и работата със свещените числа за изцеление.

Многобройни практически примери, казуси и списъци с лечебни числа показват как да се приложи самолечение за възстановяване на духа и тялото и постигане на щастие. В книгата се съдържат също и 100 числени кода за най-честите проблеми по Григорий Грабовой, божествените числа на суфи, лечебните числа на д-р Чи Ганг Ша, схеми за работа и заявки за лечение.

Друга разновидност на цифрово лечение със съответните кодове за различните болести е те да се изписват на лист хартия, да се поставя върху тях знака „Y” /старата българска руна ипсилон/, най-добре с червен цвят, и върху листа да се постави кана с вода за няколко часа. После водата се пие по няколко пъти на ден. Ефектът се усещал след първата и най-вече след втората седмица, споделят опиталите този метод.

Знакът „Y”, вече символ и на новата хомеопатия на Ерих Кьорпер, спомага по-бързо негативната информация да се трансформира в позитивна и да повиши позитивното намерение.

Така например водата, заредена с цифровия код 71042 допринасяла за хармонизиране на живота. С 899278411 пък се синхронизирали чакрите. За отказване от цигарите въздействала следната цифрова поредица 1414551. А числото срещу терористични и бомбени атентати било 718914391.

Препоръката за активизиране на вибрациите на числата са: концентрация върху тях чрез визуализация, тананикане, медитация, рисуването им върху тялото, предаване на паметта за тях на водата. Някои хора опитвали за въздействат с цифри и върху растежа на цветята.