ТАЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ РУХНЕ

Йорданка Николова

В петък, 9.03.12 г. в кв. „Красна поляна“ (София) е забелязано НЛО ОКОЛО 21,45 ч. В понеделник – 11.03.12 г. подобно явление е забелязано над гр. Кърджали – петнадесет огнени сфери прелетели в небето от източната част на града.

Информацията е от в-к „Стандарт“/броя от 11.03.12 г./

Откъде са тези НЛО обекти, Господи?

– Андромеда и Плеяди – като УВЕРЕНИЕ, че са с вас, Моите Светли Сили – да имате Вяра и кураж!

Вчера бе съобщено, че въпреки взетите мерки, Гърция е в частичен фалит. Какво ще последва от това, Господи?

– От това ще последва лавинообразно срутване на и без това нестабилната европейска валута и срив на банките-кредитори, но и разклащане на Федералния Резерв – оттам и РУХВАНЕ НА КОЛОСА „ТАЙНО ПРАВИТЕЛСТВО“. Фалитът ще бъде последван от още 6 държави – европейски и не само.

Най-силната активност на Слънцето бе на 8.03.12г. – такава последно е имало преди 6 години. Защо, Господи?

– Това изригване бе следствие на тласък, поет от Централното Слънце, и целта му бе ИЗТЛАСКВАНЕ НА ЦЯЛАТА Слънчева система В ПЪТЯ НА ИЗДИГАНЕТО НА НОВИ НИВА, но тази Светлинна Енергия бе, за да послужи на Земята в разкъсване на всички енергийни и електрични системи на Злото и земните му съучастници и така Светлината и Нейните Войни да могат да вършат своята работа (вид разкъсване на мрежата на Злото и неговото зомбиране и Новите енергии да ни въздействат).

Информацията е от 11.03.12 г.