ТЕХНИКА ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИЯ ИЗТОЧНИК НА СВЕТЛИНА

Архангел Михаил чрез Ронна Хърман

Възлюбени майстори, изключително полезно начинание и невероятно приключение е да посетите древните свещени места по целия свят, но най-мощният източник на Белия Лъч на Съзнанието на Създателя на Светлината е в рамките на собственото ви Свещено Сърце.

Като преминавате ограниченията на трето измерение към по-високи нива на съзнание, полетата на вашите човешки аури ще започнат още по-силно да горят с лъчиста, пречистена Светлина. Много от вас се справят невероятно добре по пътя към постигане на сиянието на Висшия ПРОСВЕТЕН Майстор. Когато Свещената Любов е налице, всичко е в хармония.

Налице е известно объркване по отношение на това, кое ние наричаме камерата на вашето Свещено Сърце или Храмът на Свещеното Сърце. Свещеното Сърце, вашата Душа и вашата Диамантена Основна Божествена клетка се намират

в Същината на етеричният ви Творец.

Местоположението на този вътрешен храм на Светлината може да варира леко в зависимост от физическата структура на човека. То е разположено в центъра на човешкото тяло, малко по-вдясно от физическото сърце и по-близо към гърба, в близост на гръбначния стълб. То определя етеричния Път на Силатsа, която се издига от коренната ви чакра до коронната чакра, където се свързва с Извора на колоната на Светлината, понякога наречена Сребърна Нишка. Не забравяйте, че свещеният ум и свещеният огън на Върховния Създател пребивава във всички форми, материални или не.

В рамките на всички нива на съзнанието е приета гама от вибрационните модели на честотата, която ще изпитате, или степента на дуалността, която е проектирана за този етап на развитие. Ние наричаме това СПЕКТЪР НА СВЕТЛИНАТА И СЕНКИТЕ, който има балансиран обхват на честота преминавайки през центъра. Вибрационните честоти се увеличават с всяко по-високо и по-висше триизмерно ниво, което постигате.

Съществува широк спектър от честоти, които са създадени специално за менталното тяло, както и друг вид честоти, които са за емоционалното тяло, още по-рафиниран диапазон за етерното тяло, които трябва да бъдат постигнати преди да можете да преминете към следващото по-високо ниво. Когато се придвижите в по-рафинирано, с по-висока честота вибрационно ниво, един фрагмент от вашия Висш Аз, също се настройва до това ниво, като също така се настройва и към честотата на вашата Звезда на Душата вътре във вас.

По-висшият Аз, който е бил вашето СвръхСъзнание, внасящо Светлината във вас през последната фаза на вашия опит,

ще се премести в камерата на Свещеното Сърце и ще се слее с вашата Душа.

Когато ние ви казваме: „Трябва да се стремите към Безусловна Любов спрямо хората около вас”, имаме предвид най-високите честоти на любовта, достижими до това ниво на себеизразяване. Честотата на любовта ще се увеличи пъти в сила и съвършенство с всяко по-изтънчено ниво на самосъзнание, което постигате. Не забравяйте, че често сме ви казвали, че чисто съвършенство е възможно само в рамките на същността на Върховния Създател.

Вашата цел е да се интегрирате към най-високите модели честота, постижими при всяко ниво на съзнание. Когато се включи и изворът на СВЕЩЕНАТА ЛЮБОВ в семето Атом на Свещената Основа на Сърцето ви, вие вече без съмнение ще знаете, че Творението на вашите Божествени Модели е в самите вас.

Вашето Свещено Сърце съдържа ценен Атом на Божествената Любов от Богинята-Майка,

така че Свещената Любов на Божествената Майка винаги е вътре във вас, докато дълбоко в Душата ви е Диамантената Основна Божествена клетка, съдържаща Белия Лъч на Съзнанието на Създателя, така че Божествената Воля и всички останали качества, добродетели и атрибути на Господ-Баща, са достъпни до вас.

Истинска радост и преклонение извират от Свещеното Сърце и Дущата, където се съсредоточава Единството. От човешка гледна точка, трудно можете да си представите, че Свещеното Сърце, Диамантената Основна Божествена клетка и вашата Душа са съществена част от истинската ви същност.

Когато се фокусирате върху Свещеното Сърце, то ще заеме доминираща позиция, когато се фокусирате върху Диамантената Основна Божествена клетка, на преден план ще излезе нейното величие и сила, а

когато се опитвате да се свържете с душата си, тя ще стане пламтяща Светлина на Съзидателната Любов във вашия център на слънчевата енергия.

Така че, моля ви, уважаеми сърца, не се опитвайте да раздробявате компонентите на вашата същност, защото те представляват едно единно цяло.

Изпращайте любов към вашите Богиня -Майка/Баща Бог на вътрешно ниво и усетете слънчевия си енергиен център как се изпълва от най-дълбокото чувство на любов, което някога сте изпитвали. Обърнете се към себе си, любими, където вашите Божествени Родители ви очакват.

В Действителност, това е Свещената Любов на нашите Божествени Баща/Майка, които активират/запалват твърдите частици на Божествената Любов, които вие изваждате от Реката на Живота.Сега вече вие сте наясно, че притежавате вътрешно измерими нива в структурата на мозъка, които са настроени на честотата на вашия вътрешен триизмерен свят. Когато увеличавате честотата на вашите модели, наречени Песента на Душата, вие постепенно получавате достъп до по-високи нива на честоти в рамките на структурата на вашия Свещен Мозък, както и в други външни триизмерни светове на космоса.

Всички спомени на болка, страдание, както и отрицателните спомени, съхранявани в рамките на структурата на мозъка ви, постепенно ще бъдат преобразувани в Светлинно вещество от висока честота. В следствие на това вече няма да си спомняте по-голямата част от негативните аспекти на вашето пътуване, ще си спомняте само вашите успехи и радост, както и удовлетворението ви, получени по времето на вашите приключения през Под-Вселената.

Важно е да разберете, че сте възходяща спирала,

обаче в момента сте в процес на връщане през миналото, лекуване на негативното, небалансираните енергии и спомени докато пътувате в по-висшите измерения на бъдещето.

Пътуването ви към Възнесението е по-скоро вътрешно пътуване нагоре и напред през многото сфери на физическия свят. Като Духовно/Човешко същество вие се учите да правите отговорни избори, защото както вече сте наясно, вашите мисли, чувства и думи са градивни елементи на вашата бъдеща реалност.

За да създадете един свят на равновесие, мир и хармония, трябва да се научите да изразходвате ресурсите си от Космическа енергия, с целенасочено намерение и фокусираност. Когато егоистично се поддавате на желанията си, вие лесно бихте могли да станете жертва на обстоятелствата и тези около вас, винаги ще търсите утвърждаване на самоуважението ви чрез външния ви свят и други хора.

Постиженията, благосъстоянието и статуса са измервания в трето/четвърто измерение, обаче истинското чувство за собствено достойнство идва от вътре, като отворите вашето Свещено Сърце и Свещен Ум на Божествената Любов/мъдрост/сила на волята, които всички чувстващи същества са получили от нашия Баща/Майка Бог.

Любовта е центробежна сила, която създава хармония. Омразата и страха разделят, разпръсват и рушат хармоничния резонанс около вас.

Придобиването на духовна мъдрост и разбиране на вселенските закони на Сътворението, ще ви освободи от робството на страха и суеверието.

Трябва да сте готови да посрещнете своите несъвършенства и да имате смелостта да ги промените или мъдростта да ги приемете.

Това става възможно само когато осъзнаете същността на егото си и своите прекомерни желания и изкривените ви общи представи и станете готови да започнете процеса на завръщане към цялото.

Вашето Божествено Недоволство сега може да предизвика силно желание за избягване на отговорностите ви, отлагане на задачите, което не е било присъщо за вас преди, но сега те изглеждат толкова безсмислени и не осигуряват чувство за постижение.

Трудно спечелените ценни вещи вече са се превърнали по-скоро в бреме, вместо в удоволствие. Това също е част от процеса на Възнесението, любими.

Понятието „ходене между два свята” със сигурност е приложимо за много от вас в настоящия момент. Вие се освобождавате от много остарели концепции и дори драстично променяте начина си на живот, но това не трябва да включва пренебрегването на отговорностите.

Вие се стремите да се съсредоточите върху доброто, положителните аспекти на всяка една ситуация, лице или обстоятелство. Можете също така да се научите да излъчвате любов и хармония, независимо дали сте с група от духовни братя и сестри, които изпъкват с безусловна любов и радост, или сте в ситуация, където са налице страх, отхвърляне, ревност или борби за власт. Лесно е да покажете или запазите чертите на Майстор, докато седите на върха на планината на спокойствието на природата. Освен това е много трудно да се поддържа чувството на ведрина, както и да контролирате ежедневните ситуации на живота.

Онези, които ви причиняват дискомфорт и противоречие, са вашите най-добри учители.

Те отразяват към вас всичко, от което се нуждаете, за да се излекувате в дълбочина и да се освободите. Когато започнете да променяте вашите възприятия и да излъчвате Любов/Светлина във всички ситуации, хората около вас, бавно ще започнат да се променят или постепенно ще се оттеглят от живота ви. Вие ще сте научили уроците, които са ви били предложени, поради което те вече няма да имат влияние върху вашата реалност.

Толкова много от вас изпитват телесно изтощение, странни симптоми и заболявания, които варират от леки нарушения до внезапни хронични или други състояния. Сега нивото на сетивата и нивото на опитност на вашата Свръхдуша са готови за всеки един етап на трансформацията.

Тези условия не са създадени като наказание, а като нещо, което определено е необходимо, за да изчистите дълбоките несъвършенства, които сте запазили, докато сте се развивали по пътя си към следващото ниво или състояние на съществуване.

Леки произшествия, внезапни хронични заболявания, трудни за лекуване и т.н. избуяват сред „пробуждащите се майстори на света”. Затова ние представяме на вниманието ви един прекрасен лечебен метод, който ви очаква да се възползвате от него в тези времена на стрес и драматична промяна.

Ние, вашите братя и сестри от по-висшите измерения, ви очакваме. Вие ни липсвате много.

Блясъкът на нашия Баща/Майка Бог грее върху вас сега и завинаги. Вие сте обичани от все сърце, Аз Съм Архангел Михаил.

Източник: lightworkers.org