ТЕХНИКА ЗА РАБОТА С АЛФА ЛЪЧА – ОТВАРЯНЕ НА ДЪГОВИДНИЯ КАНАЛ НА БОГИНЯТА

Аз съм Рама. Приветствам всички, които четат тези редове. Аз и моята Галактическа дъговидна група с любов ви предаваме това послание с формулите и ключовете за новото отваряне, развитие, разширение и активация на Дъговидния канал на Богинята. Първо, трябва да уточня, че отварянето на този канал сега на Земята е изключително необходимо звено от еволюцията за всички мъже и жени.

Богинята не е личност. Ние наричаме Богиня великата, всеобхващаща творческа Сила на Безкрайността, която е основата за хармонията на всички съзидателни процеси във Вселената. Това е единната могъща, любяща Енергия, предназначена да твори красота и хармония, да преподава Висшето Учение, да установява, подържа и настройва връзките между различните нива на Реалността.

Второ, този канал вече е бил отворен някога за човечеството. Тогава вие всички сте говорили, мислили и творили със Силата на Единния Истинен Език, чийто корени и до сега вибрират във всеки език на Земята, дори и в езиците, които се смятат за мъртви.

Ние говорим за отваряне на Дъговидния канал на Богинята, защото в момента точно този канал ще предаде на Земята/с условен времеви код – 2013 г./ универсалните честоти на Единното Квантово съзнание.

Честотата на ядрото на Дъговидния Атом на Бъдещото Време и вашата Дъговидна генетика е 16:16. Тя не противоречи на основната честотна хармония на времето 13:20. Просто Лъчът на Времето с честота 16:16 е канал, който предава квантови и ефирно-кристални пакети на Дъговидната ДНК във вашия свят и време.

Нашата задача сега е да ви предадем Лъч АЛФА, който е настроен на честотата на квантовото време 16:16. Този лъч и тази честота могат да бъдат предадени на Земята само чрез Дъговидния канал на Богинята. Това е най-универсалният майчински и безопасен канал от всички.

Дъговидният канал е свързващото звено между индивидуалността на всеки един от вас и индивидуалността на Вселената. Това е и каналът за комуникация между вас, вашето АЗ СЪМ и вашите Учители и наставници от всички светове и времена – той е възможност да изградите осъзната връзка с вашите клетки.

Фактически този канал вече е започнал да се настройва и възражда, тъй като вие постепенно възстановявате Дъговидното Съновидение и Дъговидната Планета, както и връзката със своето АЗ СЪМ и клетките си. Но за да започнете да работите с Лъча АЛФА, за да осъществите в своята генетика настоящите квантови изменения и да се преместите в Дъговидното поле от ядрото на Бъдещето, т.е. за да пренесете съвършеното си бъдеще тук и сега в своя живот, трябва да разширите възможностите на Канала на Богинята. Той няма винаги да бъде Дъговиден. Каналът на Богинята е канал на Махатма. Това е кристално-плазмен канал за връзка с Източника.

Сега вие имате възможност да възсъздадете своето Дъговидно Тяло-Съзнание.

Ето и практиката:

1. Призовете Богинята Агни – Универсалната Майка на Огнената Вселена, призовете Шакти – Майката на Огнените Цветове, призовете вашето АЗ СЪМ, Китовете и Делфините, Елфите от Златната Планета и Гая, Драконите-пазители и всички Учители, които пожелаете. Призовете вашите Наставници, Тотеми, Духа на Земята, Инженерите на Бъдещия Дъговиден лъч АЛФА и ги помолете да изпълнят вашето желание – да отворят Дъговидния канал на Богинята тук и сега.

Изразете на глас това намерение и помолете да свържат вас и вашето Дъговидно Тяло с Единния Универсален Източник.

2. Сега кажете мантрата с енергията на Агни, която обединява имената, потоците, силата и качествата на всички Богини на Вселената в Единно поле, в единен канал на съзнанието Агни. Изпейте 3 пъти мантрата/може и повече, но не по-малко/.

Мантра за отваряне и развитие на Дъговидния канал на Единната Богиня на Света

ОМ РОЗА АГНИ ОМ РОЗА ОМ.

ОМ РАМА АГНИ ОМ РАМА ОМ.

ОМ ЛАМА АГНИ ОМ ЛАМА ОМ.

ОМ ИЗИДА АГНИ ОМ ИСИДА ОМ.

ОМ ШАКТИ АГНИ ОМ ШАКТИ ОМ.

ОМ ЛАКШМИ АГНИ ОМ ЛАКШМИ ОМ.

ОМ ПАРВАТИ АГНИ ОМ ПАРВАТИ ОМ.

ОМ СУРЯ АГНИ ОМ СУРЯ ОМ.

ОМ САРАСВАТИ АГНИ ОМ САРАСВАТИ ОМ.

ОМ РАДА АГНИ ОМ РАДА ОМ.

ОМ СЛАВА АГНИ ОМ СЛАВА ОМ.

ОМ ЛАДА АГНИ ОМ ЛАДА ОМ.

ОМ МАЙЯ АГНИ ОМ МАЙЯ ОМ.

ОМ АМТРИТА АГНИ ОМ АМРИТА ОМ.

ОМ ОМ РАМА ОМ.

ЛАМА ЛАМА РАМА ОМ.

РАМА РАМА РАТХА ОМ.

АГНИ СУРЯ ЛАДА ОМ.

ОМ АГНИ ОМ АГНИ ОМ АГНИ ОМ

Ако искате, можете да добавите в тази мантра и други имена на Богинята, както и всякакви красиви думи, защото всички Имена и Слова на Хармонията са слова на Единния Бог и на Богинята. Самата мантра е форма на Единното истинно Слово и Единния Език на Богинята на Живота.

3. Представете си Дъговидния канал на Богинята, който изгрява във вас под формата на много фина нишка, нишката вибрира и пулсира като мълния, върти се в спирала, пронизва надолу вашето тяло, излиза от върха на главата ви и се устремява към Източника, излиза от вашата първа чакра, отива в центъра на Земята и заземява вашето намерение да отворите и развиете висшия Канал на Богинята.

Изпълнете със светлина и огън този канал, представете си как той се разширява и излиза извън пределите на вашето тяло. Вие се оказвате в огнен дъговиден тунел. В този тунел призовете енергията на Висшата Богиня и Източника, енергията Агни, енергията Шакти. Тук можете да назовете имената на всички Богини, Владичици и земни жени, които обичате в този живот или сте обичали в миналите си въплъщения.

Позволете на Богинята да слезе във вас, да ви осени и изпълни. Съединете всяка своя клетка с най-висшето Космическо Женско начало на Вселената. Нека този поток от Любов да ви изпълни толкова, колкото пожелаете. Умиротворяващата и тиха, нежна, огнена и сладостна енергия ви изцелява и успокоява всички ваши чувства. Вие се сливате на всички нива, ставате единна Същност на Безкрайността. Позволете на тази енергия да остане и разшири вашия канал на Дъговидната Богиня, вашия канал от възможности и свободи в този и всички останали светове.

4. Следващата мантра е за отваряне на Божествения канал на розата. Това е сърцевидната ос на Дъговидния Канал на Богинята.

Дъговидната Роза е новата генетика, новото квантово съзнание на земните хора. Това е съзнанието на Богинята. Сърцевидната ос е спиралата и основата на осъзнатото и естествено атомно, клетъчно, генетично Възнесение и централна спирала на Сърцето на Дървото на Живота.

Освен това Розата е Родът, Расата и Източникът на Живото Огнено Слово на Богинята. Каналът на Розата е самото Време на Бъдещето, неговата основа. Честотата на Дъговидната Роза е 16:16. Това е порталната честота на Възнесението и прехода в по-високо измерение. Тази честота е също така вашата нова генетика. Честотата на Дъговидното Ядро на Кристалната Роза е 13:20.

И така, разширете и изпълнете със Светлина отново вашия Дъговиден канал и по него от сърцето на вашия Дъговиден двойник, който ви предава топъл, слънчев поздрав от вашето собствено бъдеще, вие получавате Кристалната Дъговидна Роза. Тя се спуска във вас през коронната чакра /седма чакра Сахасрара/ и се установява на нивото между Анахата/четвърта, чакра на Сърцето/ и Манипура/трета, чакра на Слънчевия сплит/ чакра. Мислено я завъртете няколко пъти по посока на часовниковата стрелка. Ако предпочитате/или почувствате интуитивно, може да я завъртите и обратно на часовниковата стрелка. Нека процесът се движи самостоятелно, нека го ръководи вашето Висше АЗ, вашият Дъговиден двойник от Бъдещето. Изпейте следващата мантра:

Мантра за отваряне на канала на Розата

ОМ АГНИ ТАРА

ОМ АГНИ ТАРА

ОМ АГНИ ТАРА

ОМ АГНИ РОЗА

ОМ АГНИ РОЗА

ОМ АГНИ РОЗА

ОМ АГНИ РОЗА СВЕТ

ОМ АГНИ ТАРА

ОМ АГНИ РОЗА СВЕТ

ОМ АГНИ ТАРА

ОМ АГНИ РОЗА СВЕТ

5. В потока на висшия Пламък на Вселената, в пламтящия канал на чистия Огън на Розата на Богинята изразете следното намерение:

Аз изразявам чисто намерение тук и сега да осъзная и проявя междупространствено във всички светове и на нивата на всички измерения моята висша Дъговидна Същност и да бъда винаги истински и проявен Дъговиден Хармоничен Човек от Бъдещето.

Аз изразявам чистото намерение да придобия Дъговидна Генетика и искам да получа от моето Висше АЗ високочестотния пакет с кристално-плазмения Дъговиден Ембрион на моята нова 16-мерна генетична Дъговидна Програма за Еволюция, Вечност и Красота.

„Дъговиден Ембрион” е термин от Бъдещето, който означава Ембрион на Новата Вселена, на Отеца и Майката, който ще изгради хората на Земята. Той е и универсален пакет от квантови програми на Дъговидната 16-мерна генетика на бъдещия човек, които всеки от вас може да получи, разопакова и активира още сега.

Кристално-Плазмения Дъговиден Ембрион е проводник на Новия Дъговиден Генезис на човечеството и съзидателния Лъч АЛФА – 16:16.

6. Призовете Шакти – Богинята-Майка на Огнените Цветове и я помолете да сложи в 12-те спирали на вашата ДНК огнените Рози и Лотоси за вашето пълно генетично изцеление тук и сега в квантовото време на Мирозданието. Мислено приемете тези Цветове – те са многоцветни и благоуханни. От Сърцето на Шакти Цветовете на Огъня се спускат в 12-те спирали на вашата ДНК и изцеляват генетиката ви. Помолете Шакти и енергията на Розата да подготвят вашата генетика за възприемане на още по-сложната, 16-мерна Дъговидна генетика.

Сърцето на Розата ви дава сферични, кристално-плазмени пакети от 16-мерната генетика. Те са две малки сфери. Във всяка от тях пулсират три дъговидни вихъра, които представляват Третия елемент на Живота, основата на Трите Свещени Атома на Творението, Трите състояния на Космоса. Основите на тези вихри се съединяват в центъра на всяка сфера. Центровете на сферите са обединени от честотата на бъдещето 16:16.

Сферите излизат от центъра на Кристалната Роза и една от тях влиза в Анахата чакра. Втората влиза в центъра на матката при жените, а при мъжете – в тила. Между тях се установява дъговиден резонанс.

Дъговидна Галактическа Група „Генезис – АЛФА 16”

Предадено чрез Sefera

Превод: Анна Димитрова