ТЕХНИКА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Благославям и хармонизирам /споменавате всичко, което искате – отношения, карма, здраве, чакри и пр. ситуации/ и го правите непрекъснато за всичко/!

„Благословен/а съм, благослови ме Господи, хармонизирам се с Нивото на Отеца, 12 Космични Лъча и 24 Мелхизедека, с Изобилието, с Триединството и Източника.

Благославям всичко и се хармонизирам със синхронния Поток на безусловната Любов!

Из Фейсбук