ТЕХНИКА „АРХАНГЕЛИ ГОСТУВАТ У ДОМА”

С тази техника можете да поканите петима архангели, които ще изпълнят три ваши желания.

Изпращам Архангели:

Архангел Михаил

Архангел Гавраил

Архангел Рафаил

Архангел Уриел

Архангел Метатрон

Архангелите ще пристигнат при вас на … /изписва се датата/ в 22:30 часа и ще ви гостуват 5 дни. За тяхното пристигане трябва да приготвите малък олтар и да поставите на него: едно живо бяло цвете, една бяла свещ, плик с три желания (едно за земята и хората; едно за вашето семейство и едно за вас). Хубаво е да сте колкото е възможно по-точни и ясни в желанията си. Върху плика ще сложите една ябълка, която ще изядете щом си тръгнат. Непременно трябва да сте вкъщи в момента на тяхното пристигане. Къщата е хубаво да е чиста и подредена. Те ще пристигнат точно в 22:30 часа. Вие трябва вече да сте запалили свещта, да им отворите вратата, четейки следната молитва:

“Влезте и бъдете добре дошли, скъпи Архангели, изпратени от …….. Благодаря ви, че пречиствате света, дома ми и мен самия/самата и носите мир на моя дом, на хората, които живеят тук и на тези, които го посещават.

Благодаря ви, че създавате хармония, мир, радост и лекота, носейки изобилие в моя живот и в този на близките и приятелите ми. Благодаря ви, че искате да осъществите моите желания.”

От този момент Архангелите ще действат във вашия дом за 5 дни. Желателно е всеки ден да отправяте молитвите си към тях, по всяко време на деня, когато поискате. Не поставяйте ограничения на молитвите и желанията си. Можете да им поискате всичко.

Те могат да бъдат навсякъде по едно и също време. Така че могат да въздействат на различни хора и по различно време едновременно. Те раздвижват живота и ситуациите навсякъде, придружават и подсилват всички енергии.

Възможно е през нощта да имате интуиция за нещо между 3 и 5 часа.

Свещта се пали при тяхното пристигане, за да знаят къде са очаквани. Гаси се, когато не сте вкъщи. (НЕ СЕ духа, а се притиска бързо с мокри пръсти) Можете да ги помолите да дойдат с вас навсякъде.

След като пристигнат, трябва да намерите трима (близки на сърцето ви), които да ги приемат след това (за 5 дни).

Ще си отпътуват на …/изписвате датата/ в 22:30 ч.

Когато ги изпращате, ще им благодарите и ще ги отпратите с цялата си любов (веднага) при тримата избрани от вас.

В момента на тяхното отпътуване от дома ви, отворете вратата, благодарете им и им датей (прочетете на глас) адресите на тримата. Пожелайте им приятен път.

След тяхното отпътуване изгорете листа с желанията, съберете пепелта и я хвърлете в течаща вода, изказвайки своята благодарност.

Източник: dreamland-bg.com