ТЕХНИКА „ШПАГА НА СИНИЯ ПЛАМЪК” ОТ ДАНИЕЛ ДИАЗ

Тази техника има за цел да освободи практикуващите я от кармични връзки и натрупвания.

„О, мощно присъствие на “АЗ СЪМ“, моето Всемогъщо Психично тяло, хващам в ръката пламтяща Синя шпага и вдигам дясната си ръка с всичката ЛЮБОВ от цялото ми същество. Аз заповядвам на моето Висшестоящо Психично тяло да среже завинаги всички връзки и всички силни линии, които съм създал/а, в което и да е мое прераждане.

На Север посредством Земята,

На Изток посредством Земята,

На Юг посредством Земята,

На Запад посредством Земята,

И над главата ми,

И под краката ми.

Така обичано Висшестоящо Психично тяло, аз те моля да консумираш всички линии, които бяха срязани сега,чак до найдълбоките им краища от Синия лъч и от Синята светкавица, от Синия пламък, заредена с Божествена Любов.

О, могъщо „АЗ СЪМ“, така обичано Всемогъщо психично тяло.

Благодарен/на съм ви за това освобождаване и ви моля да поддържате това състояние, до деня на моето извисяване.

Автор: Даниел Диаз

Източник: uncaminoalaascension.com