ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ „АКУЛИТЕ” НА МАСОВОТО СЪЗНАНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДУХОВНА ЗАЩИТА

Предадено от Исус Христос чрез Ким Майкълс

ИСУС: Съвременната наука демонстрира, че цялата материална вселена е създадена от енергия. Науката показа също, че енергията не може да бъде създадена и не може да бъде разрушена. В тези два факта е ключът към разбирането на думите „Излезте и ще бъдете избран народ“. Това означава, че трябва да се отделите в съзнанието.

Аз съм духовно същество и виждам много неща, скрити за физическото око на повечето хора. Виждам кое атакува тези, които наистина се борят за духовен напредък.

Ако сериозно мислите за личен и духовен растеж, то е нужно да се научите да се защитавате от негативната енергия. Науката ви казва какво е енергията. Следователно всичко, което правите, се създава от енергията на Бога. Вие постоянно получавате поток духовна енергия, която тече в душата ви. Тя пък изразява тази енергия чрез мисли, чувства и действия. При проявяването си, тази енергия се квалифицира съобразно съдържанието на вашето съзнание, т.е. когато изразявате тази духовна енергия, вие променяте вибрацията й. Положителната мисъл, чувство или действие произвеждат висока, или положителна честота, негативната мисъл, чувство или действие произвеждат ниска, отрицателна честота.

Енергията не може да бъде създадена или унищожена, може само да бъде преобразувана в друга форма.

Това означава, че негативната енергия, произведена от хората, не може просто да изчезне и тя често остава с тях.

Дори съвременната наука започва да разбира, че човешкото тяло е обкръжено от енергийно поле. По същия начин и планетата е обкръжена от енергийно поле. Без да влизам в подробности, че ви кажа, че

енергийното ви поле играе ролята на склад за енергия.

Подобно на това, енергийното поле на планетата е склад за отрицателната и положителна енергия, произведена от хората. Уверен съм, че ако направите историческа ретроспекция, ще разберете, че човечеството е произвело огромно количество негативна енергия. И вие живеете в такова енергийно поле. Въпросът е, как това планетарно енергийно поле влияе върху личното ви енергийно поле и съответно на мислите и емоциите ви? Към момента енергийното поле на планетата съдържа толкова много негативна енергия, че ако не положите усилия да се освободите от отрицателното гравитационно привличане на тази енергия, то неизбежно ще ви тегли надолу. Милиони хора на планетата са толкова подтиснати от планетарното енергийно поле, че буквално не са способни да поддържат цялостността на личността си и индивидуалността си. С други думи, умовете и емоциите им са погълнати от т.нар. масов разум или масово съзнание. Тези хора, подобно на овце, следват теченията на океана на масовото съзнание.

Безусловно, аз не искам последователите ми да са част от това масово съзнание. Как може да вървите по пътя на индивидуалното си Христобитие, ако умът ви е под влиянието на масовото съзнание, което променя вашата индивидуалност? Затова трябва да се отделите от това масово съзнание и да установите осветена сфера около личното си енергийно поле. Не е трудно да го направите, ако имате точните инструменти и аз ще ви ги предоставя.

ЗАЩИТЕТЕ СВЕТЛИНАТА СИ

Трябва да се научите да се защитавате от негативната енергия, дори от такива нейни форми, които се проявяват под формата на зли духове. Знам, че много хора не искат да се занимават с темата за злите духове и това заради защитния механизъм на човешката душа. Работата е там, че човешката душа не иска да признае опасността, от която си мисли, че не може да се защити. Но прочетете ли свещените писания, ще видите, че често съм гонил злите духове. Затова и не игнорирайте тази тема. Бързам да ви кажа, че има ефективна защита от всички зли духове. Когато медицинската наука открила бактериите, болшинството от хората не е искало да вярва в съществуването им. Но само като признаете съществуването на невидима опасност, ще започнете да търсите начини за защита от нея. А останете ли в доброволно невежество, няма да откриете такава защита.

Знам, че повечето хора предпочитат да не мислят за това, но да си предупреден, означава да си въоръжен. Мога да ви кажа, че злите духове, развъплътените души или същности, са главната причина, за който и да е вид пагубна привързаност, известна на хората. Много по-лесно е да се защитиш от попадането в капана на навиците (или да избягваш този капан), когато знаеш, какво имаш насреща.

За да разберете как да се защитите от тези сили, трябва да осъзнаете, че всичко е сътворено от енергиите на Бога. Материалната вселена е създадена от енергии с по-ниски вибрации в сравнение с тези на духовния свят. Затова има много прост начин да се защитите от зли духове или негативни енергии. Защитата се изразява в това, че трябва да призовете високочестотната духовна енергия Свише.

Тази енергия създава около ума ви енергиен щит, през който не могат да проникнат низшите енергии.

Когато прогонвах злите духове, ви предадох и учението, че ако домът ви (т.е. енергийното поле на човека) се остави празен, то злият дух може да се върне и да доведе със себе си други. Затова никога не оставяйте празен дома си, а положете усилия да запълните цялото си енергийно поле с високочестотна духовна енергия. Много религиозни ритуали имат задачата да изпълнят разума ви с Божията светлина и ще ви науча на това. Ако ми позволите, аз ще вляза и запълня енергийното ви поле така, че несъвършен дух да не може да влезе.

Препоръчвам ви да приемете, че живеете в море от негативна енергия, пълно с акули. Уверен съм, че това няма да предизвика необоснован страх, защото знаете, че в океана има акули, но това не ви пречи да плувате в него. Просто взимате нужните мерки, за да избегнете евентуални атаки. Иначе казано, аз не искам да сте парализирани от страха до степен да не влизате в течението на живота. Искам просто да знаете за тези опасности, за да вземете необходимите мерки и се защитите.

Всяка позитивна промяна в живота ви започна от израстване осъзнатостта и разбирането. Трябва да разширявате осведомеността си за негативната енергия, за да разпознавате местата, хората или ситуациите, които са концентрирали такава енергия. Така ще можете да правите мъдри избори и няма да стъпвате там, където ангелите не ходят.

Запечатване от масовото съзнание

Вече казах, че трябва да се отделите от масово съзнание, което в днешно време ви дърпа надолу, в преизподнята, създадена от хората. Това има два аспекта – външен и вътрешен. Външният аспект е в това, че трябва да се въздържате от действия, които ви свързват с това масово съзнание или ви привлича в такова състояние на съзнанието, в което нямате шанс да проявите Христобитието си. Няма да ви казвам какво трябва или не трябва да правите, защото искам да използвате вътрешната си настройка и да решавате сами. Вътрешният аспект за отделяне от масовото съзнание е в това, че трябва да станете неприкосновени за масовото съзнание. Трябва да изградите и поддържате щита на високочестотната духовна енергия, която ще обгръща личното ви енергийно поле, а също и разума ви. Трябва изцяло да изпълните енергийното си поле с духовна енергия и да поддържате това състояние.

Знам, че много християни считат, че молитвата трябва да се казва само един път, и че трябва да се въздържате от механично повтаряне. Но тук не става дума за молитва, а да призовете духовната енергия да създаде щит от високочестотна енергия в полето ви. А това не става с еднократно прочетена молитва. След като призовете щита от духовна енергия, този щит ще бъде атакуван от по-низшите енергии на този свят. И въпреки, че той ще ги преобразува, постепенно ще отслабва силата му. Затова трябва ежедневно да призовавате духовната енергия и дори няколко пъти на ден.

За да създадете своята несъприкосновеност от масовото съзнание, трябва да установите лични отношения с възлюбения ми Брат на Светлината Архангел Михаил, който е назначен от Бога да защитава вярата ви. А несъмнено защитаването й включва откъсването ви от масовото съзнание, което ви тегли към страх, съмнения, безнадеждност и т.н.

Уверявам ви, че Архангел Михаил е безпределно могъщо духовно същество и е безкрайно предан на мисията си. Но като всяко друго същество от духовния свят, той е длъжен да съблюдава Закона за Свободната воля. Вие носите отговорността за това, което правите с Божията енергия. Всичко, което сте правили в невежество, трябва да преобразувате осъзнато. Затова не очаквайте Бог да поеме цялата ви негативна енергия или карма след една молитва. Ако Той направи това, би ви лишил от обучаващия опит и от чувството за победа. Съответно не можете просто да помолите Архангел Михаил да ви пази от масовото съзнание и да очаквате, че едната молитва е достатъчна. Трябва да положите усилия, за да призовете духовната енергия на Архангел Михаил и да изградите стената на тази енергия около своето енергийно поле.

ПРИЗОВАВАНЕ НА ДУХОВНАТА ЗАЩИТА

Следните изрази ви помагат да призовете духовната защита на Архангел Михаил. За да получите добър резултат, трябва да ги произнасяте силно, енергично и мощно. Защо да ги казвате на глас? Когато Бог е създавал света е казал „Да бъде Светлина“, т.е. Бог е използвал силата на изреченото слово, за да създаде света. Мисълта притежава сила, но изреченото слово освобождава тази сила в материалния свят. За да прогресирате духовно, трябва да се научите да използвате тази сила.

Предлагам да започнете молитвите си със следния призив:

В името на АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО СЪМ, в името на Исус Христос аз призовавам сърцето на Архангел Михаил и го моля да ме защити от всички несъвършени енергии, сили на злото, от всички сили на антихриста и всички сили на антисвета.

След това повтаряйте 3, 9, 33 или 144 пъти следното:

Аз приемам присъствието на Архангел Михаил около себе си и напълно признавам, че съм запечатан/а за всички несъвършени енергии.

Аз осъзнато приемам и знам, че с Бог всичко е възможно. Затова приемам, че Архангел Михаил ме пази от всички несъвършени енергии.

Аз приемам и утвърждавам, че Архангел Михаил ме освобождава от всички несъвършени енергии, всички сили на злото, всички сили на анти-Христа и всички сили на анти-света.

В името на Исуса Христа, аз призовавам пълното пламенно присъствие на Архангел Михаил да погълне всички несъвършени енергии, всички зли сили, всички сили на анти-Христа и всички сили на анти-света, атакуващи моята душа. Аз приемам тази защита и знам, че съм запечатан/а за всичко, което е по-малко от Христовото съвършенство.

Аз напълно приемам, че Архангел Михаил ме запечатва за всички несъвършени енергии и зли духове.

За допълнителна защита от енергиите на този свят ви предлагам като особен дар моето сърце. Искам да сложа върху вас Печата на Бога и така да ви пазя като мои. Но законът изисква да потвърдите това като използвате свободната си воля. Затова ви моля да повтаряте следното всеки ден:

В името на Исуса Христа.

Признавам, че печата Господен днес е на мен.

Признавам, че печата Господен днес е на мен.

Признавам, че печата Господен днес е на мен.

След като приключите с тези утвърждения, ви моля да завършите със следното:

В името на Исус Христос аз приемам това за извършено с пълна сила в този час. Да бъде Твоята воля. Амин.

За максимален ефект трябва да правите това ежедневно. Не мога да ви определям колко време да отделяте за това, защото тази работа е индивидуална. Знам, че много хора са обременени от негативната енергия. Но всеки може бързо да развие чувствителността, която би му позволила да усети, когато е атакуван от несъвършени енергии. Всеки път, когато чувствате такава атака, повтаряйте тези призиви и молитви, докато не почувствате, че негативните енергии вече не ви въздействат.

Автор: Ким Майкълс

Превод: А. Димитрова

Източник: www.universalpath.org