ТИБЕТСКИ ТЕХНИКИ ПО КРИСТОФЪР ХАНСАРД

УПРАЖНЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ХОРА

Какво е определението за труден човек?

Според тибетската Бьон традиция: Труден човек е някой, който стоварва емоционалната си енергия върху вас; кара ви да се чувствате потиснати, застрашени и беззащитни. Труден човек е някой, който ви преследва или препречва пътя ви в живота. Труден човек е някой, който се опитва да ви причини емоционална или физическа вреда, или да засегне репутацията ви. Труден човек е някой, който се опитва да отнеме Вашата собственост, богатство или творчески заслути.

Понякога е лесно да се справите с такива хора, но съществува златно правило, че при никакви обстоятелства не бива да им желаете злото. Това, което трябва да им пожелаете е да постигнат себепознание. Можете да насочите мисловната енергия на себепознанието към тях, по такъв начин, че злобата им към вас да изчезне.

ПО 2 ПЪТИ НА ДЕН – СУТРИН И ВЕЧЕР, ПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО УПРАЖНЕНИЕ:

Седнете спокойно, съсредоточете се върху конкретния човек и си представете образа му. След това насочете към него следната мисъл, изричайки я НА ГЛАС ТРИ ИЛИ ДЕВЕТ ПЪТИ:

„Нека всички благословения да дойдат върху теб! Нека себепознанието те озари! Искам обратно силата, която си ми отнел, мое право е да я получа! Нека любовта и добрият късмет те споходят сега! Докато изричам тези думи, ти вече не си проблем за мен! Твоята тежка енергия се разсейва и се превръща в мъдрост! Ти гледаш на мен с уважение!“

Накрая ПЛЕСНЕТЕ С РЪЦЕ ТРИ ПЪТИ МНОГО СИЛНО, за да запечатате заявлението си.

Това упражнение действа много ефективно. Представяйте си го като духовно сритване, което не оставя белези, не причинява болка и Ви дава състрадателен поглед върху ситуацията и въпросния труден човек или хора.

МИСЛОВНО УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ СТРАХА ОТ БЕДНОСТ

Седнете спокойно и затворете очи. Съсредоточете ума си върху вдишванията и издишванията си. Нека този ритъм да отпусне тялото и да успокои ума ви. Съсредоточете се върху това състояние на покой за няколко минути. Когато сте готови, отворете бавно очи и прочетете на глас призива, даден по-долу. Изричайте всеки ред, включително и заглавието, с чувство и страст. Изричайте този призив по два пъти на ден за да превъзмогнете страха от бедност, тъй като много от проблемите и пречките ви произтичат именно от него!

ПРИЗИВ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАРИЕРИ:

Сърцето ми бие както всички сърца,

но за кратко време.

Дишам, както всички живи същества,

но за кратко време.

Отхвърлям страхове и препятствия,

отхвърлям всичко отрицателно!

Отхвърлям всяка бедност

и стъпквам всички пречки!

Събуждам своето сърце,

сърцето на безкрайна благодат,

която живее в мен,

Призовавам своята вътрешна сила,

за да стана безстрашен.

(Плеснете силно с ръце – три пъти, бавно)

Нека всички препятстия изчезнат от света.

(Повторете горния ред 5 пъти.

Плеснете силно с ръце – три пъти, бавно)

Нека всички живи същества вкусят от плодовете на

състраданието и благодатта.

Отстранявам всички пречки и пред другите, както пред

себе си, за да живеят всички в щастие и мир.

(Плеснете силно с ръце – три пъти, бавно)

Призовавам силите на изобилието , окъпани от

състрадание и светлина.

Те носят всичко, което желая.

Призовавам в себе си силата на мисли за благополучие.

Сега, сега, сега, сега!

Изпращам ги навън да променят света и да донесат

увереност и цел.

Всяка мисъл носи изобилие за мен

в ума, духа и тялото

чрез мисъл, реч и действие.

(Плеснете силно с ръце три пъти.)

Това създавам аз

с напълно ясна цел,

за да не бъде никой вече възпиран от страха.

(Плеснете силно с ръце три пъти.)

Из книгата на Кристофър Хансард „Тибетското изкуство на позитивното мислене”