ТОЛТЕКИТЕ: ДУМИТЕ СА ДАДЕНИ НА ХОРАТА, ЗА ДА СПОДЕЛЯТ ЛЮБОВТА СИ – Част 2

Лияна Фероли

Ако сключиш споразумение със себе си да бъдеш безгрешен в слово­то, истината ще може да се проявява чрез теб, а така и да изчисти цялата ти емоционална отрова. Но сключването на такова споразумение е трудно начи­нание, защото са ни учили да правим тъкмо обратно­то. Лъжата е нещо привично в общуването ни с други­те и, което е още по-важно, със самите нас. Ние не сме безгрешни в словото.

Силата на словото се използва напълно злонамерено в ада на живота ни.

Използваме словото, за да ругаем, да обвиняваме, да намираме виновни, да унищожаваме. По-рядко го из­ползваме правилно и за добро. Преди всич­ко използваме словото за разпръскването на личната си отрова – за изразяване на гняв, ревност, завист и омра­за. Словото е чиста магия, най-могъщият ни дар като човешки същества, а ние го използваме срещу себе си. Планираме отмъщение. Създаваме хаос чрез словото. Използваме го, за да подклаждаме омраза между расите, между хората, между семействата, между нациите. Така увековечаваме и своя ад, осигуряваме падението си.

Почти винаги, когато чуем нечие чуждо мнение и му повярваме, ние сключваме споразумение и то става част от мирогледа ни, променяме се. Така правим дори по отношение на собст­вените си деца. Изразяваме негативни мнения и децата ни носят тази черна магия с години. Хората, които ни обичат, ни правят черна магия, но не съзнават сторе­ното. Затова трябва да им простим – те не знаят как­во вършат. А подобни магии трудно се премахват. Единственият начин е да се сключи ново споразумение, почиващо вър­ху истината. Истината е най-важната част от безгрешността на словото. От едната страна на меча на словото са пораждащите черна магия лъжи, от другата – исти­ната, която има силата да премахне заклинанието на черната магия. Правим си магии един на друг чрез словото и с течение на времето взаимоотношенията ни се превръщат в най-лошата си форма на черна магия – клюката.

Клюката е най-лошата черна магия, защото представлява чиста отрова. Клюкарството се е превърнало в основна форма на общуване в човешкото общество. Станало е начин за сближаване, защото фактът, че някой се чувства също толкова зле, като нас, ни кара да се почувстваме по-добре. Една стара поговорка гласи: „Нещастието обича да има компания“, защото страдащите в ада хора не искат да бъдат сам-самички. Страхът и страданието са важна част от съня на планетата, това е начинът, по който сънят на планетата ни държи в подчинение.

Клюката е като компютърен ви­рус, който е част от компютърния език. Написана е на същия език, като всички останали ко­дове, но с лошо намерение. Този код влиза в програмата на нашия компютър, когато най-малко очакваме, и обикновено – без да съзнаваме. След въвеждането му компютърът ни не работи съвсем добре или изобщо не функционира, защото кодовете се объркват до такава степен с всичките противоречащи си послания, че положителните резултати са почти невъзможни.

Един нищо и никакъв компютърен вирус, като най-малката пог­решна информация, създава голяма бъркотия, достатъчна да развали общуването между хората, инфектирайки всеки докоснат човек и превръщайки го в заразен за околните. И всеки път това предизвиква верижна реакция и вирусите се предават навсякъде.Така светът се  изпълва с хора, които четат информация­та по задръстена от отровни, заразни вируси верига. Този отровен вирус е така нареченото от толтеките

митотехаосът от хиляди различни гласове, опитващи се да говорят едновременно в ума ни.

Още по-лоши са черните магьосници или „компю­търните хакери“, които преднамерено разпространя­ват вируса. В намеренията им има пресметливи усилия да навредят на някого. Дори могат да си въобразят, че са предизвикали справедливо наказание за нечии лоши дела. Когато виждаме света през компютърен вирус, не е трудно да оправдаем и най-жестокото поведение. Онова, което не осъзнаваме, е, че злоупотребата със словото ни хвърля още по-надълбоко в ада.

Години наред приемаме вируси, клюки, заклинания от думи­те на другите, но и от начина, по който използваме словото спрямо себе си. Ние постоянно разговаряме със себе си. Често си повтаряме: „Колко съм дебел, колко съм грозен. Как бързо остарявам, оплешивявам. Колко съм глупав, никога нищо не разбирам. Никога няма да бъда достатъчно добър и никога няма да бъда съвършен“. Но щом разберем първото споразумение, бъди безгрешен в словото си, започваме да виждаме всички промени, които могат да се случат в живота ни. Първо в начина, по който се отнасяме към себе си, и по-късно в отношението ни кьм останалите хора и особено към онези, които обичаме най-много.Мне­нията ни са плод на убежденията ни, на егото ни и на собствения ни сън. Ние създаваме цялата тази отро­ва и я предаваме на околните, само за да се чувстваме убедени в гледната си точка.

Затова

трябва да приемем първото споразумение, да станем безгрешни в словото си,

така безупречността на словото ще ни имунизира сре­щу всеки, който иска да ни навреди.Тъй като отрицателното въздействие се приема,  само ако умът ни представлява благодатна почва за него. А  безгрешното ни слово­ вече е плодотворна почва за думи, породени от любовта.

Мерилото за безгрешността на нашето слово е степента на лю­бовта ни към себе си.

Обичта и отношението ни към самите нас са право пропорционални на качеството и искреността на нашето слово. Когато сме безгрешни в словото си, ние се чувстваме добре, чувстваме се щастливи и спокойни.

Просто трябва да сключим споразумение със себе си да бъдем безгрешни в словото си. ”Засяваме” това семе в ума си, подхранваме  го да расте и да измести семената на страх. Думите ни са дадени, за да споделяме любовта си – тази към себе си и към другите.