ТРАНСМУТАЦИЯТА И ТРАНСФОРМАЦИЯТА СА ДВЕ РАЗЛИЧНИ НЕЩА

Трансмутацията не бива да се бърка с трансформация. Този свят е преживявал трансформации в продължение на хиляди години, докато стане готов за трансмутация. Сега старият цикълът на трансмутация е завършен и започва нов.

Трансмутацията е генетична промяна на клетъчно ниво, която в момента протича при всички живи същества на тази планета. Земята, която е живо и разумно същество, е взела това решение, определила е посоката на движение и е започнала междуизмерното прехвърляне. Съответно, целият живот на планетата се подготвя за това събитие чрез трансмутационен процес на клетъчно ниво.

Това е процес на раждане,

който ще отведе цялата планета и живите същества на нея в пето измерение.

Клетъчната трансмутация не е нещо, което решавате да предприемете, тя просто става и вие сте избрали да преминете през нея, преди да дойдете на тази планета; иначе нямаше да сте тук. И макар да нямате възможност за генетичен избор, все още разполагате със свободна воля. Можете съзнателно да подпомогнете процеса и да трансмутирате заедно с планетата.

Медитация „ЗЛАТЕН ПОДНОС НА ТРАНСМУТАЦИЯТА“

Почувствайте себе си Ангел, намиращ се в конуса на божествената Светлина и Любов. Почувствайте, че всяка частичка от вашето същество, всяка частичка от вашето тяло Е Духът.

В Ръцете ви се намира Златен Поднос. Това е поднос на решенията на вашите проблеми и решенията в духовната ви работа.

Поставете проблемите, които искате да разрешите, върху подноса отляво и вие ще видите как отдясно възниква решението на вашия проблем. Него винаги го е имало и е чакало кога вие ще успеете да стигнете до него по сложния път на човешките страдания и търсения или по простия и естествен път на Духа, ЗНАЕЩ ВСИЧКИ ОТГОВОРИ на ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ИМАЩ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ на ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ.

Пред вас на подноса отляво е ниската по енергия и невзрачна форма или безформена маса на вашите проблеми, отдясно – изящната конструкция от Светлина и Любов или просто кълбо от Светлина и Любов, което е Божественото Решение на вашите проблеми. Обединете ги заедно и погледайте как вашият проблем се трансформира в Решение.

ТОВА Е! Вашият проблем е решен на тънкия план. Поместете това Решение в себе си на нивото на Сърцето или в това място в тялото, откъдето вие сте извлекли проблема. Почувствайте как енергията на Божественото Решение променя вас и вашето възприятие за реалността, от сега нататък всяка ваша крачка ще бъде безупречна крачка към разрешаването на вашите проблеми. Отдайте се на енергията на Решението и следете за резултата или просто забравете за нея.

Златният Поднос на Балансиране на Енергийните Центрове

Почувствайте себе си като Ангел, намиращ се в конуса на божествената Светлина и Любов. Почувствайте, че всяка частичка от вашето същество, всяка частичка от вашето тяло Е Духът.

В Ръцете ви се намира Златен Поднос. Това е поднос на решенията на вашите проблеми и решенията в духовната ви работа.

Обърнете своя вътрешен взор към коренната чакра. Кажете на себе си „Аз поставям на подноса всички проблеми, които имам в тази чакра“. Погледнете Златния Поднос, върху който отляво лежат проблемите, намиращи се в тази чакра, а отдясно Божественото Решение на тези проблеми. Обединете и трансформирайте тези енергии в Божественото Решение, поместете Решението на Божествената Светлина и Любов във вашата коренна чакра. Почувствайте как тя се изпълва със структурирана от Божественото Решение енергия на Любов и Светлина.

Преминете към следващата чакра.

По същия начин преминете през всички чакри на вашето тяло и намиращите се по-високо от него.

Божественото Решение може да ви се представи във вид на образ, усещане, геометрична фигура или просто Кълбо от Светлина. Помествайте Божественото Решение, чувствайте как се балансира енергията в чакрите, как те се изпълват с Музика на Хармонията, Светлината и Любовта. Как целият ви Централен Стълб вибрира подобно на струна, а всяка чакра пее чисто своята нота в божествения оркестър, който вие представлявате.

При завършването на медитацията вие ще усещате вътрешно безмълвие, пълнено с Божествена Музика!

Медитацията можете да провеждате толкова пъти, колкото ви е нужно и в различни вариации. Можете просто да вземете Златния Поднос – Хармония и Баланс за конкретна чакра и да поместите в съответната чакра. Балансирането на чакрите е желателно да се прави за всички наведнъж, тъй като те са свързани една с друга.

Използвана е информация от terrafim.wordpress.com и y-kostra.ru