Трансформиране на емоциите с Виолетовия Пламък от Лейди Порция

За да можем да се Възнесем, трябва да изградим нашето тяло от Светлина. За да се случи това, всички наши тела и основно физическото, менталното и емоционалното трябва да бъдат приведени в съответствие със Светлината и да бъдат Светлина. Когато отричаме и не приемаме някоя емоция, автоматично нашата вибрация спада и това не позволява да създадем нашето тяло от Светлина.

Опитностите и травмите от минали животи остават регистрирани в паметта на емоционалното тяло и се активират с всяко въплъщение, бидейки главната причина за болестите, които имаме днес в нашите физически тела. Тази памет е част от карма ни като душа и урока, който трябва да научим се състои в: изцеление на травмата и придобиване на знанието и разбирането, които стоят зад всяка памет (спомен).

Съществуват 3 основни вида памет или емоции:

1. Страх.

2. Гневът.

3. Тъга.

От тях произлизат всичките други.

От малки ни учат как да се справяме с емоциите и когато ги почувстваме, ни казват, че:

„НЕ трябва да се страхуваме, НЕ трябва да се гневим, НЕ трябва да бъдем тъжни.”

Това ражда едно „погрешно вярване” и прави така, че, когато ги чувстваме, автоматично ги отричаме и за да можем да се издигнем над тях, единственият начин е да използваме пълното приемане и трансформацията към техния антоним или положителен аспект.

Емоции:

Страх: трябва да го трансформираме в Доверие. Страхът се локализира главно във 2 чакра, в корема.

Гняв: трябва да го трансформираме в Съчувствие (Състрадание). Гневът се локализира основно в 3 чакра, в слънчевия сплит.

Тъга: трябва да я трансформираме в радост. Тъгата се локализира главно в 4 чакра, в зоната на сърцето.

Практика:

Повтаряйте тази фраза, правейки кръгове с ръцете и визуализирайки Виолетовия Пламък в зоната на тялото, където е емоцията.

Корем:

ПРИЕМАМ СТРАХА И ГО ТРАНСФОРМИРАМ В ДОВЕРИЕ”.

Слънчев сплит:

ПРИЕМАМ ГНЕВА И ГО ТРАНСФОРМИРАМ В СЪЧУВСТВИЕ”.

Сърце:

ПРИЕМАМ ТЪГАТА И Я ТРАНСФОРМИРАМ В РАДОСТ”.

Ченълинг: Nirahbé

Източник: hermandadblanca.org

Превод: Димитър Димитров