ТРАНСФОРМИРАЩА СФЕРА НА КАРМАТА

М. Петкова

Трансформиращата сфера на кармата има за цел да ви помогне да осъществите мечтите си, премахвайки всички пречки по пътя ви.

Мислено си представете сфера или кълбо с какъвто и да е размер, искряща във виолетов пламък. След това прочетете следния текст, държейки в съзнанието си образа на виолетовия пламък:

„Аз създавам управляваща сфера на трансформацията. Аз призовавам Висшата йерархия на Вселената, всички Сили на Светлината, всички Стихии на Вселената. Моля ви да напълните тази сфера с Космическото Могъщество на преобразуващия Виолетов Пламък и Радост. Моля ви безвъзвратно да премахнете всички причини от моето минало, настояще и бъдеще, от духовния ми и физически план, които предизвикват в моя живот страдания, болести, страхове, недоволство, неудовлетвореност и безсилие.

Моля ви напълно да изчистите живота ми от всякакви негативи и да ме поставите на Светлия Път на Божествената Хармония. Моля ви да очистите пътя ми от всичко, което ми пречи да изпълня себе си и в живота си със Здраве, Любов, Вяра, Светлина, Успех, Изобилие, Мъдрост, Радост, Божествена Сила и Щастие.

Сфера на Виолетовия Пламък, лети със скоростта на мисълта и направи всички необходими преобразувания в мен, в моето съзнание, в тялото и живота ми, леко, радостно, бързо, хармонично, съгласно волята и законите на Бога! Направи преобразуванията по най-добрия за мен начин и за висшето благо на Вселената.

Приемам сега всичко това за напълно свършено! Амин.”

Сега пуснете сформирания по-рано образ на сферата. Управляващата трансформираща сфера сама ще направи необходимите промени и преобразувания. Скоростта на измененията в живота ви зависи от вашата готовност за това. Тази техника позволява да

Помогнете не само на себе си, но и на своите близки. За нея не са нужни свръхспособности и специална подготовка.

Информацията е от liveintenet.ru