ТРАНСФОРМИРАЩИ ДЕКРЕТИ НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК

Свети Архангел Михаил, пази ни! (3 пъти)

Господи, нека тези декрети да се изпълнят по Твоята Воля! Всичко да бъде за Твоя Слава и за най-висшето добро на всички живи същества! Амин!

1. „О, Всемогъщий Боже, о, Господари на Кармата, позволете, позволете, позволете на всички хора да получат благословенията на Виолетовия Пламък. АЗ СЪМ. АЗ СЪМ. АЗ СЪМ.

Аз Съм Законът на Освобождението на целия свят, чрез благословенията на Виолетовия Пламък. АЗ СЪМ. АЗ СЪМ. АЗ СЪМ.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сме чада Божии. Причастници на Божественото естество.”… (999 – „Аз моля и заповядвам този декрет да бъде приет с бързината на Светкавицата на Светлината на Великото Централно Слънце!” (тези думи се казват там, където е поставено числото 999)

Бележка: Голям брой декрети могат да бъдат направени, използвайки Синия, Златния или Розовия Пламък, тъй като те омекотяват ефекта на Виолетовия и на Синия Пламък!

(999)

2. „О, Велико Сърце на Виолетовия Пламък, о, Всемогъщий Боже, Присъстващ в моето сърце! О, Възлюбени Учителю Сен Жермен! Запалете ме във вашето голямо Сърце от Виолетов Пламък, което може да дава само Чистота и Хармония, за да творя Свобода, с цел да позволя Божия План да се изпълни според Неговата Воля. Аз моля да мога да поставя всеки човек, всяко нещо и всяко поведение, в това Сърце от Виолетов Пламък, докато То консумира и трансмутира раздора и всяко несъвършенство, и ги замени със Съвършенството на Спонтанния Пламък. АЗ СЪМ. АЗ СЪМ. АЗ СЪМ.

Аз моля, този декрет да бъде проявен физически.

Аз заповядвам той да бъде проявен физически.

Аз Съм Мощта, която го прави да се появи върху физическия план.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сме чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

3. „Мощ, Мощ, Мощ на Виолетовия Пламък на милионите Слънца (3 пъти), спусни се в моето сърце, спусни се в моята душа, в моята аура спусни се; спусни се, спусни се, спусни се.

Направи го с: Действие, Власт, Хармония, Здраве, Чистота, Победа, Любов, Обич, Мир, Яснота, Сила, Майсторство, Различаване, Просветление, Съвършенство, Милосърдие и т.н…”

(Декрета може да служи за група, място, държава, континент, планета и т.н…)

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сме чада Божии. Причастници на Божественото естество.”… (999)

4. „Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), спусни се върху Земята, спусни се, спусни се, спусни се!

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), защити нашата Земя, защити я, защити я, защити я!

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), командвай всичко върху Земята, командвай, командвай, командвай!

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), инсталирай се върху Земята! АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ! АЗ СЪМ Законът на Виолетовия Пламък инсталиращ се сега върху Земята.

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), контролирай всичко върху Земята, контролирай, контролирай, контролирай!

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), поеми управлението на Земята, поеми управлението, поеми управлението, поеми управлението!

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), обгърни ни всички върху Земята, обгърни ни, обгърни ни, обгърни ни!

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), дай Победа на моята държава във всяко добро нещо, дай й Победа, дай й Победа, дай й Победа! АЗ СЪМ Победата на моята държава във всяко добро нещо! АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ. Моля Силите на Светлината да извършат същото за всички държави по лицето на Земята, докато Доброто победи и зацарува навсякъде! Така да бъде!

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), дай Победа на Земята, дай й Победата, дай й Победата, дай й Победата! АЗ СЪМ Победата на Земята завинаги! АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ!

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), защити върху Земята, защити, защити, защити!

Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), освободи върху Земята, освободи, освободи, освободи!

О, Виолетов Пламък на Вселената (3 пъти), царувай, царувай, царувай на Земята, трансформирай я в Отечество на Светлините! АЗ СЪМ Присъствието на Виолетовия Пламък, който трансмутира моята държава и цялата Земя в Отечество на Светлините завинаги! АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ!

Моята държава и цялата Земя се трансформират в Отечество на Светлините сега и завинаги! (3 пъти)

О, Всемогъщий Господи Боже на Силите на Светлината, благодарим Ти, че царуваш върху Земята сега и завинаги!

Аз моля и заповядвам този декрет да бъде проявен физически! Аз Съм Мощта, която прави той да се появи върху физическия план.

Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, Който Си, Който Си бил и Който ще бъдеш, защото Си приел Голямата Си Сила и възцарил Си Се (3 пъти)!

Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сме чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

5. „Чрез Мощта на Победоносното Присъствие на Христос в моето сърце, Аз моля и заповядвам: О, Сърце от Виолетов Пламък (3 пъти), върху……… (държава, човек, факт, планета и т.н.) спусни се, спусни се, спусни се, спусни се и цялата я (целия го) обгърни, обгърни, обгърни. (3 пъти цялото)

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сме чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

6. „О, Всемогъщий Боже, Вечно Присъстващ във всяко сърце, о, Исусе Христе, Вечно Живеещ в сърцата на всички хора, Възнесени Учители, Велики Космични Същества, Велики Сили и Легиони на Светлината, поставете Сърцето от Виолетов Пламък на Възлюбения Учител Сен Жермен пред нашия път! Нека То да изясни нашата пътека, нека да ни открие всичко, което трябва да знаем за миналото, настоящето и бъдещето; нека То да ни пази от лошите мисли на хората, проектирани срещу нас и да се превърне в наш Храм от Щастие, Чистота и Радост. …(999)

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сме чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

7. О, Всемогъщий Боже, даващ Живот на всички сърца, о, Възлюбени Учителю Сен Жермен, аз Ви любя и Ви благославям във всеки момент! Аз моля и заповядвам Вашият Виолетов Пламък да изпълни моето същество и моята електронна тръба, толкова могъщо, че Аз да се превърна в една Чаша от Чистота и Любов, която прелива върху моя път и да изпълни сърцата на всички възлюбени братя и сестри! Моля този декрет да бъде преумножен за всички онези, които се нуждаят от него! Нека този Виолетов Пламък да ме пази завинаги, за да мога да изпълня моята Богомисия успешно! С подкрепата на Ангелите и Силите на Светлината! АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сме чада Божии. Причастници на Божественото естество.”… (999)

8.„О, Вселюбящий Боже, Чистота и Победа на всички добри сърца! Инсталирай Победоносното Присъствие на Виолетовия Пламък и Неговата Вечна Сила в мен, около мен и около всички онези, които живеят върху Лъча на Възлюбения Учител Сен Жермен, в този същия момент и за цялата Вечност. Нека Победата на Виолетовия Пламък да обгърне завинаги всички страдащи души, докато тяхното пълно Спасение се извърши! АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ.

Всемогъщий Отче на Милостта, Всеприсъстващий Господи Боже на Силите, благодарим Ти, че ни избавяш!

Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чеда Божии. Причастници на Божественото естество.”

9. „АЗ СЪМ Законът на Безсмъртната Победа на Виолетовия Пламък, стабилизиран върху Земята за цялата Вечност. АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

10. „АЗ СЪМ Законът на Победоносната Мощ на ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК НА ХРИСТОС, чието Консумиращо Космическо Действие изчиства всичко, което е върху Земята за цялата Вечност. АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

11. „О, Всесилний Боже, Царуващ в моето сърце и Възлюбени Учителю Сен Жермен, изпълнете този град (държава, планета и пр.) с Вашия Виолетов Пламък, докато Той консумира всяка нечистота завинаги. АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

12. „АЗ СЪМ Законът на Победоносния Виолетов Пламък тук долу, който управлява всичко в мен и около мен, и в целия свят за цялата Вечност. С Божията Помощ АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

13. „АЗ СЪМ Законът на Победоносната Дейност на Христос в моето сърце и Победоносната Мощ на Виолетовия Пламък в моето Същество и в света, който ме заобикаля. Аз моля Неговата Безсмъртна Чистота да стане физически проявена и нека тя да освободи Присъствието от всяка нечистота! АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, който се укрепява в Господа и в Силата на Неговото Могъщество.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

14. „О, Всемогъщий Боже, Живеещ в моята душа и Велики Хор от Възнесени Учители, аз моля и заповядвам: нека Любовта, Мъдростта и Силата на Виолетовия Пламък да се спуснат в моето Същество, в моите мисли, в моите чувства и в моята душа, и да ме изчистят по един съвършен и хармоничен начин! Аз моля и заповядвам Неговата Дейност да бъде вечна върху Земята! АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ. АЗ СЪМ Законът на Вечната Дейност на Виолетовия Пламък върху Земята.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

15. „АЗ СЪМ Законът на Безсмъртната Чистота на Виолетовия Пламък и аз моля Той да консумира, да консумира, да консумира, всеки път все повече, всеки раздор, всяка нечистота и да контролира моето Същество и моя Живот! АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ живеещ в Любов и Светлина.

Всеблагий Отче на Живота, благодарим Ти, че Си ни възлюбил!

Възлюбен/а АЗ СЪМ (3 пъти). Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

16. „О, Всецаруващий и Всемогъщий Боже, Вечно Присъстващ в моето сърце! О Победоносни Исусе Христе, Присъстващ в сърцата на всички хора! Стабилизирайте Победоносното Космическо Присъствие на Виолетовия Пламък в моето същество и нека Той да ме изчисти завинаги!

Възлюбен(а) АЗ СЪМ (3 пъти).

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

17. „АЗ СЪМ Законът на Победоносното Освобождение на целия Живот върху Земята.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сме чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

18. „О, Всеблагий и Всесветлий Боже, Присъстващ във всяко живо същество, и Велики Хор от Възнесени Учители, аз моля и заповядвам: нека Виолетовия Пламък да консумира върху Земята всеки разрушителен цвят, образ, звук и вибрация, докато Той напълно премахне пагубното влияние на модата, телевизията, радиото и масмедиите върху хората, и аз моля и заповядвам конструктивните цветове, образи, звуци и вибрации на Спонтанния и другите конструктивни Пламъци да заменят разрушителните цветове, образи, звуци и вибрации, използвани от хората. В Името на Бог, аз моля да бъдат изчистени, трансформирани и преобразувани всички нечисти мисли, чувства, действия, думи, постъпки, желания и внушения, техните причини, последствия, корен и ядро! С подкрепата на Ангелите и Силите на Светлината! Така да бъде! Възлюбен(а) АЗ СЪМ.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сме чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

19. „В името на Безвременния Господ Бог, Оживотворяващ цялата Вселена, в името на Неговата Неизменна Любов, на Неговата Всесветла Мъдрост и на Неговата Непобедима Мощ, в името на Неговата Всемогъща и Победоносна Власт, аз моля и заповядвам: нека Космическата Мощ на Виолетовия Пламък да зареди, зареди, зареди Своето Могъщество в света на модата, радиото, киното, телевизията и всички форми за масова комуникация, изпращайки всеки час нови и нови вълни от Виолетов Пламък, за да консумират и изчистят навика на хората да използват разрушителни неща. Нека същите безкрайни вълни, излизащи постоянно от Сърцето на Бог да консумират, изчистят и преобразуват в Чиста Светлина всички въоръжени сили по лицето на Земята завинаги, докато пълният Мир на Нашият Господ и Спасител зацарува на нея ЗАВИНАГИ! С цялата мощ на Любовта в моето вечно сърце аз моля за съдействие Ангелите и Силите на Светлината, нека те да подържат тези декрети в пълно активно действие върху Земята, докато всичко това бъде изпълнено! Амин! Така да бъде! АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ.

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни възлюбил! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

20. „АЗ СЪМ Законът на Безсмъртната Чистота на Победоносния Виолетов Пламък на Христос, който пази Стража около мен за цялата Вечност и който не оставя да проникне в мен нищо друго, освен Божествената Светлина, Живот и Любов. Аз моля Ангелите и Силите на Светлината да преумножат тези декрети за цялото Човечество! Благодаря, благодаря, благодаря!

Отче на Светлините, благодарим Ти, че Си ни помагаш, благодарим Ти за Твоята Вечна Любов към нас! Очистени седем пъти. Възлюбени, сега сми чада Божии. Причастници на Божественото естество.”

Амин, амин и амин!

Да се изпълни всичко според Волята на Господ Бог Вседържител на Вселената и Извор на Целия Живот! Със съдействието на Ангелите и Силите на Светлината и с помощта на Живия Бог на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта! Така да бъде!

За Славата на Бога и за Доброто на всички! Амин!

АЗ СЪМ Вечно Трансмутиращият!

Превод: Димитър Христов Димитров