ТРИ САКРАЛНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ ОТ СЕН ЖЕРМЕН

Първият енергиен канал е против простудни заболявания.

Ще я наречем „Енергия, сгряваща физическото тяло”. За да потече към вас, ще ви дам следната сакрална заповед:

Небесният огън сгрява тялото и душата ми. Небесният огън гони тревогите и немощта ми. Небесният огън ме изцелява и въздига. Амин.

Можете да включвате тази енергия при умора, в резултат на преохлаждане, в резултат на простудни заболявания. Условието е да не влизате веднага в помещение с друг температурен режим, тъй като в организма се включват всичките „три нагревателя”. Ще почувствате топлина и умиротворение. Много е полезно да се приема тази енергия преди заспиване. За децата можете да включвате тази енергия, като кажете сакралната заповед и погладите детето около висшия сърдечен център по посока на часовниковата стрелка.

Вторият енергиен канал е за боледуващите от нарушения в костната тъкан.

Тази енергия се нарича „Енергия, трансформираща на костната тъкан” – наименованието не е красиво, но отразява същността на процесите, които сега се случват с повечето хора.

Костната тъкан се разрежда, лекарите смятат това за епидемия от остеопороза, но това е еволюционен процес, засягащ цялото човечество. Децата и младежите имат вече друга структура на костната тъкан, а по-старото поколение минава през много болезнено преустройване. Включването на този енергиен канал помага и при болки в гръбначния стълб и ставите, при неприятни усещания при промени на времето.

Сакралната заповед за включване на „Енергиите за трансформиране на костната тъкан” е:

В мен тече поток Светлина. Светлината предизвиква радост и лекота. Светлината отнася болката и страданието. Леките кости ще ми помогнат да излетя към безкрайността. Амин”.

Третият енергиен канал ще ви помогне да добиете стабилност в енергетиката на ефирното тяло. Всеки знае колко лесно губите енергия, колко са разбалансирани чакрите ви, колко са затлачени меридианите на ефирните ви тела. Тази енергийна честота е подходяща за всеки от вас, за поддържане на равновесието в ефирните ви тела. Призовете този Поток с помощта на следната сакрална заповед:

Светлината и енергията са основа на моето същество. Светлината и енергията са същността на моето същество. Светлината носи информация, енергията носи сила. Информацията и силата създават Закона и Реда в основата на съществото ми. Амин.”

Можете веднага да включите тези енергийни канали и да ги разпространите чрез всички съществуващи у вас канали за връзка. Не е нужно да се прави нещо друго за включването им. Всеки желаещ може лесно да активира тези енергии и да работи с тях за себе си и близките си.

Амин.

Сен-Жермен.