ТЪМНАТА ЕНЕРГИЯ Е КАНАЛ КЪМ ДРУГИ ИЗМЕРЕНИЯ

Йорданка Николова

„99 % сме сигурни, че тъмната материя се намира в непосредствена близост до Земята и е разположена около Слънцето“ – заяви проф. Силвия Галбари.

Слънцето, от което зависим, е обвито в загадъчна тъмна материя, съобщи Би Би Си.

Изводът е направен от учените въз основа на най-нови, математически модели, отчитащи разпределението на масите в многобройните галактики.

Съвременната наука отчита, че „тъмната“ или „черна“ материя заема около 70 % от масата на Вселената.

Засега не е ясно има ли тъмната материя влияние върху човека и свързана ли е с нея някаква все още скрита черна Енергия – пише ИТАР-ТАСС.

Според българският учен доц. доктор Леандър Литов, един от участниците в експериментите в ЦЕРН: „Ако хората са правили изследване на движението на галактиките, са забелязали, че тяхното поведение съответства на условия, сякаш са с по-голяма маса, от това което се вижда като звезди, звезден прах и т.н. Оттук излиза, че трябва да има и още някаква материя – тя нито излъчва, нито приема светлина, поради което ние не я виждаме. Тази материя е наречена „тъмна“. Ние можем да изчислим колко голяма е тази маса. Оказва се, че е 23% от общата маса на Вселената, действително са за сметка на тази материя.

Ние знаем, че я има, но не знаем от какво е тя“, обяснява Литов.

Господи, Ти какво още би ни обяснил за тази тъмна материя и още повече за нейното наличие около Земята и Слънцето? Как влияе или не влияе на нас, хората?

– Дете, Аз вече казах, че учените ви са все още в началото на разбирането за Моя Свят, и като хора те търсят МАТЕРИАЛНО обяснение и НЯМАТ предвид, че Вселената, галактиките и Космосът са ЖИВИ и като такива са не само материя – материя-маса, но са Енергия и Дух, т.е. имат АУРА! Поради това, че ВСИЧКИ са Мои Творения и освен материална измеримост, имат и НЕМАТЕРИАЛНА, А ТОВА Е Моята Любов, Ум, Промисъл и Сила!

Вече казах, че тъмната материя е силен концентрат на Светлина, невидима за вас все още. Но това е и вид Проход-Канал между другите Мои Вселени и измерения.

Всъщност вашата Слънчева система и Земята (в нея) заедно с другите планети навлязоха във фотонния пояс, за да навлезете в равнината на съизмерение с Централното Слънце (Ра).

И да, ще даде отражение и на вас, хората, и на планетата и Слънцето ви!

Което от няколко месеца(три) е силно активирано, за да изтласква своите планети по този Коридор. А това активира неговия Кристал-Ядро, както и Кристалът-ядро на Земята и оттам се активират защитните Сили на планетата, за да устои тя на метеоритните и всякакви други атаки,

а това неминуемо е свързано с активацията на всички ваши жлези с вътрешна секреция – особено ЕПИФИЗА И ТИМУСНА, както и хипофиза, които пък ще активират основния ви Кристал-мозък,

с което вие ще се синхронизирате със Светлината и ТАКА ще започне СВАЛЯНЕТО на ВСИЧКИ отрицателни и агресивни програми, както и СТРАХА, А така и ПОДЧИНЕНИЕТО, от съзнание и подсъзнание. Което и ще активира делта вълната на мозъка ви и така алфа и делта вълните ще претрансформират вашето съзнание в СИНХРОН със СВРЪХРАЗУМА НА Вселената и на планетата ви, което и ще приключи дейността на енергийното и менталното ви тела (складиращи емоции и карма), с което ВИЕ ще се приближите до вашето висше божествено Аз, и така ще стане възнесението в човешки, материален план – без смърт, а като преминаване в по-висок клас-степен и приближаване на Душата до Духа, т.е. до Мен!

След около една година всички, претърпели тази трансфорамция – което в своята същност единение с Цялото, т.е. с Мен, масово ще засияят и отворят истинското Знание и Светлинната своя същност.

А какво ще стане с онези Души, които многократно са вървели в Пътя на Злото?

– Те отново ще са подложени на изпитания, докато намерят Пътя-изход, чрез Любовта и Прошката.

И тъй като Душата в своята истинска същност е Мое дете-Творение, те също ще се върнат при Мен, както и всички други същества в Моята Вселена, избрали Пътя на Злото – те също ще преминат през фотонния поток-цедка и ще ЗАБРАВЯТ Злото, така те ще се претрансформират като Светлина, само, че малко по-късно!

И тук на Земята отново ще се възцари Раят и Любовта, защото Земята е Моя Любима планета-Ангел – носител на Моите Вселенски Знания!

Благодаря, Ти, Господи!

И още нещо интересно: учени смятат, че квазикристалите са донесени на Земята преди около 15 хиляди години от метеорит, формирал се преди 4,5 млрд. години.

Сега техни образци се произвеждат в контролирана лабораторна среда.

Квазикристалите са по-твърди от обикновените кристали и мат необичайна структура (построени са по-математически модел, но всеки е абсолютно различен).

В естествен вид ги няма в природата – само единични образци в източна Русия?

Това са кристали-частици от избухнали Слънца във Вселената и ТАКА Информацията за живота там се запазва и разпространява във Вселената, те са микрочипове и служат за ядра на планети и Слънца (по-големите форми)!

ТАКА Информацията за живота и натрупаният опит се запазва ВИНАГИ жива!

Информацията е от 11.08.12 г.