Постигане на себереализация

Анна Димитрова

Упражнението за постигане на Себереализация, дадено от Шри Матаджи, ще ви отнеме само няколко минути. Трябва да сте в седнало положение, докато го правите. По време на упражнението ще поставяте дясната си ръка върху различни чакри и енергийни центрове, намиращи се в лявата половина на тялото ви и ще комуникирате с енергията на Кундалини – майчината енергия вътре във вас.

Можете да използвате снимката на Шри Матаджи по време на упражнението – така по-лесно ще постигнете желания ефект

Сложете дясната ръка на сърцето си и кажете наум 3 пъти последователно:

„АЗ ДУХЪТ ЛИ СЪМ?”

Поставете сега дясната си ръка в горната част на корема и попитайте 3 пъти наум:

„Майко, аз свой собствен господар ли съм?”

Сложете дясната си ръка в долната част на корема и кажете 6 пъти:

„МАЙКО, МОЛЯ ТЕ, СЪБУДИ В МЕН ЧИСТОТО ПОЗНАНИЕ!”

Сложете ръката си отново в горната част на корема си и кажете 10 пъти следното утвърждение:

„МАЙКО, АЗ СЪМ СВОЯ СОБСТВЕН ВОДАЧ!”

Поставете отново ръката си на сърцето и дълбоко, вдъхновено, кажете 12 пъти:

„МАЙКО, АЗ СЪМ ДУХЪТ!”

Сложете сега дясната си ръката в лявата част на врата си – между врата и рамото. Кажете уверено 16 пъти:

„МАЙКО, АЗ НЕ СЪМ ВИНОВЕН/ВИНОВНА ЗА НИЩО!”

Поставете дясната си ръка на челото, като го притискате съвсем леко. Повторете няколко пъти следните думи:

„МАЙКО, ПРОЩАВАМ НА ВСИЧКИ И НА СЕБЕ СИ!”

Сложете дясната си ръка отзад на главата си – на темето. Повторете няколко пъти думите:

„О, БОЖЕСТВЕНА СИЛА, ПРОСТИ МИ ГРЕШКИТЕ, КОИТО СЪМ ДОПУСНАЛ/А СРЕЩУ МОЯ ДУХ!”

Сложете дясната си ръка на върха на главата си. Притиснете леко пръстите към главата си и масажирайте скалпа си нежно 7 пъти с кръгови движения по посока на часовниковата стрелка. На всеки пълен кръг/т.е. общо 7 пъти/ казвайте:

„МАЙКО, МОЛЯ ТЕ, ДАЙ МИ МОЯТА СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ!”

Източник: youtube.com