УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО С ОМ-КАРТА

За да бъде възстановено зрението на един човек е нужна тренировка на очите за централна фиксация. Способността на очите да гледат директно определен обект и да го виждат по-добре от всички останали обекти, се нарича централна фиксация. Още в древна Индия са били използвани упражнения за развиване на централна фиксация.

Най-известните от тях са свързани с т.нар. Ом-карта. В нейния център може да бъде прочетена думата ОМ, втората дума, написана в традиционен стил, символизира висшата жизнена енергия в съзнателните действия.

Упражнението, основано на взиране в представената тук ОМ-карта, се прилагат от индийския професор Р.С. Агарвала, който е допълнил за древни методи за лечение системата на Бейтс.

Упражнение 1

Открийте на Ом-картата изходната точка на знака. Не е ли това, ако се вгледате съсредоточено, най-черната част на снимката? Бързо движете очите си по този знак, осъзнавайки, че частта, която гледате, е най-черната. Повторете упражнението 3 пъти. Ще забележите, че всяко изображение става все по-тъмно и по-тъмно. Това упражнение може да правите на разстояние от 30 см до 3 м от картата.

Упражнение 2

Сложете Ом-картата на разстояние от 30 см до 1,5 м. Около знака Ом ще видите прекъсната линия. Прокарайте поглед по нейните отрязъци и обърнете внимание, че този отрязък, който виждате в момента, има още по-тъмен цвят от останалите. Отново прокарайте поглед през тази част, вдигнете главата заедно с очите си и „вървете” по линията на носа си. На всяко спиране върху определен отрязък, правете плавно мигане. Направете упражнението няколко пъти.

Следва…

Превод: А. Пламенова

Източник: gurrri108.pl.ua