УТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪЗИДАТЕЛНОСТ И ТВОРЧЕСТВО ОТ МАЙКЪЛ БЕКУИТ

Д-р Майкъл Бърнард Бекуит

Станете владетели на своето божествено, сияйно, съзидателно изразяване.

Утвърждение

Настройвам се в хармония с творческия стимул, който обитава в мен и търси изражение чрез мен. Целта ми е да проявявам присъщата ми съзидателност, като извършвам всяко действие осъзнато, с вниманието на художник, какъвто съм всъщност. Моят живот е платното, което изпълвам с актове на красота, доброта, щедрост и автентично себеизразяване.

Въплъщение

Съзидателността действа чрез мен с елегантност и ме подтиква да се изразявам пълноценно във всички свои външни и вътрешни дела. В това градивно проявление чрез мен Духът не знае граници и ме води във всяко мое движение и аспект от живота ми.

С думите, които изричам, аз от своя страна активирам съзидателността, като знам, че тя ще намери изражение в безграничното вдъхновение на ума ми, щедростта на сърцето ми и признателността, която изпитвам към красотата в мен и наоколо.

Днес съзнателно завъртам ключа за съкровищницата на моето същество и като навлизам в медитация и утвърдителна молитва, се настройвам в съзвучие с истинската си природа. Каквито и съглашения да съм имал с посредствеността, каквито и оправдания да съм използвал, за да отложа пълноценното изразяване на своя Аз, сега ги прекъсвам и те се разтварят в небитието, от което са дошли. С увереност навлизам в едно по-голямо свое измерение на даровит съ-творец, какъвто вече знам, че съм.

Когато се обърна навътре и попитам Духа: „Кое е най-висшето ми предназначение?“, чувам отговора му със сърцето си и го разбирам. После откликвам, като предприемам действия, според получените интуитивни напътствия и ги следвам неотклонно.

Заявявам своята готовност, възприемчивост и ентусиазъм да установя съзнателна връзка на съвместно творчество с Духа. Това истинно твърдение си пробива път през всяко привидно препятствие, през всеки упорит опит да остана сляп за съзидателността си, като се ограничавам. Водят ме яснотата, увереността и отдадеността.

Моят свят кипи от творчество и в най-дребните, и в най-благородните ми действия, защото ме поддържа, води и вдъхновява самият Източник. Колко сладка е връзката ми с тази сила! Тя обитава в мен и към нея аз изпитвам пълно упование и благодарност. Във всяка ситуация съм свидетел на проявлението на Духа чрез мен и като мен. Любовта и добротата му изпълват моя вътрешен и външен свят. Не търся тези качества, защото знам, че вече ги притежавам. Просто благодаря за тях и казвам: „Така да бъде“.

Из книгата на Майкъл Бърнард Бекуит „Духовно освобождение. Разгърни пълния си потенциал!”