УЧЕНИЕ НА АТЛАНТИТЕ ОТ ЗЛАТНАТА ПЛАНЕТА: ВИЕ СТЕ АГЕНТИ НА СЛЪНЧЕВОТО СЪЗНАНИЕ, ИЗПРАТЕНИ НА ЗЕМЯТА С МИСИЯ ДА БЪДЕТЕ СОНДИ

Продължение

4. Способен ли е Пробуденият Човек да управлява своето Бъдеще?

Отговор: Да! Времето е фактор, роден от съществуването на нашето съзнание. В Съзнанието на Времето това е Вечността.

Границите са условни. Съзнанието се разлива като пълноводна река във Вселената и живее едновременно в настоящето, бъдещето и миналото. Доколко тънко, хармонично и коректно Човек твори своето Бъдеще /а значи и бъдещето на Земята, Човечеството и Вселената/, се определя от степента на неговата Пробуденост. Вие безусловно умеете да моделирате своето Бъдеще, и постоянно се занимавате с това. И, естествено, трябва да тренирате и да се учите да управлявате своето Време и да създавате Бъдещето. И е важно да знаете, че Дъговидният Кристал в главата ви е космически апарат за създаване на времена и пространства, за генериране енергията на Вечността.

Човек може ВСИЧКО, ако се върне към себе си, осъзнае втората част от своя ЖИВОТ, която може да смята за 4-мерна, или ЖИВОТ ВЪВ ВРЕМЕТО. Ако възстанови своя Дъговиден Мозък и квантовото съзнание, ще осъзнае в себе си ВЕЛИКАТА ЦЯЛОСТНОСТ.

„Втора част на вашия живот” – е не съвсем коректно изразяване. Взехме го за временно ползване, специално за това послание. Много хора биха си помислили, че става дума за втората линейна част на вашите животи, примерно след 52 години. Но ние говорим за вашето съществуване в паралелен, 4-измерен свят. За тази част от вашия живот, която живеете тук и сега НЕОСЪЗНАТО!

При новото съединяване на двата полюса на вашето съзнание в една цялостна енергия на Новия Универсален Човек,

двете части на живота ви ще се слеят по естествен начин и вашето пространство и време ще еволюира до 16-мерно.

Във вашия „втори живот” вие живеете самите себе си като Слънчеви Хора, АТЛАНТИ.

Всеки от вас в това пространство се явява някой от нас. Ние сме ваши паралелни Присъствия. Пазители на вашите контури Зувуйя. Ние живеем в свят на Осъзнатост, но все още сме непълноценни, докато сме отделени от своите земни Присъствия заради блокадата на Дъговидния Мозък. Нашето послание се предава от тази част на пространството и времето на вашия собствен Дъговиден Живот, който живеете неосъзнато. Ние живеем на Слънчевата Дъговидна Земя на Осъзнаване и ви предаваме Моста на Дъгата за включване към нас и към Източника на Осъзнаване.

С други думи,

ние сме ваши Дъговидни Двойници, Проводници и Пазители. Работим на честотата на квантовия Лъч на Времето на Бъдещето – 16:16.

„Втория Живот” – това е чистото универсално Бъдеще. Защото ние намерихме чистата версия на свободната, процъфтяваща Земя и светлинното копие на цялостната Реалност само в Бъдещето, което е скрито от вас от стeната на Пламъка.

В това Бъдеще няма вируси, програми и технологии, настроени враждебно към живата природа и човека.

Няма зомбиращи системи, в това бъдеще Човекът вече е Пробуден. Но това е само една от милиардите версии на еволюцията, към която е възможно някога да отиде Земята. Ние сканирахме и изучихме този вариант хиляди пъти. За да се включи той в Реалността на еволюцията на Земята, настройката на соларните честоти на това време трябва да се извърши сега, в настоящето. Това е чиста версия на Реалността. Земята е свободна, Човекът е свободен.

Ако не възстановим напълно връзката с тези времена, ако не възродим Дъговидния Мозък и всичките му програми, то този вариант на Бъдещето ще бъде загубен за неопределено време, може би за еони космическо време. Честотата на чистата версия е 16:16.

Това е новата честота на Лъча на Генезиса на Човешката Еволюция и квантовия Лъч на Бъдещето, които трябва да се включат в пространствено-времевата решетка на планетата сега и да се задействат максимално, с пълна сила. За да се настроят двата потока на времето един към друг и да станат взаимнопроникващи.

Бъдещето 16:16 представлява време с висока честота,

това време е мигновение, равно на скоростта на светлината. Затова този поток на времето не подлежи на влиянието на изкривените времеви програми , които още присъстват на планетата. Но най-ниската честота на времевия поток на Земята в настоящето е проницаема за високата честота на Лъча 16:16, т.е. за честотата на Лъча на Бъдещето.

Настройте се на честотата на Лъча на Бъдещето 16:16 и ще видите ярки Дъгови сънища за Реалността от Висш Порядък на своето неосъзнато съществуване.

Мантра за възстановяване на Дъговидния Кристал

МАНТРАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИПЯВА ИЛИ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ МИСЛЕНО, КАТО СЕ НАПРАВЛЯВА НЕЙНИЯ ПОТОК ПРЕЗ ЦЕНТЪРА НА ГЛАВАТА, ПРЕЗ ЦЕНТЪРА НА СЪЗНАНИЕТО, ПРЕЗ ХИПОФИЗАТА. В ХИПОФИЗАТА ДЪГОВИДНИЯТ ПОТОК ЩЕ БЪДЕ РАЗДЕЛЕН НА ТРИ ПЛАМЪКА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В ТРИ ОГНЕНИ ВИХЪРА. ЕНЕРГИЯТА ЩЕ ПРЕМИНЕ ПРЕЗ ТЯЛОТО КАТО ТРОЙНА СПИРАЛА, НО ЕФИРНИЯТ Й НЕКТАР ЩЕ СЕ ФОКУСИРА В ГЛАВАТА, В ЦЕНТЪРА, ОТКЪДЕТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ВЪЗРАЖДАНЕТО И АКТИВАЦИЯТАНА ДЪГОВИДНИЯ МОЗЪК.

ОМ УРР ТАТ САТ

ОМ ТУЛА ОМ РА

ОМ ТУУЛ ТУУЛ САТ

ОМ ТУ ОМ ЭРР ЭХОС ЛООТ

ТУУМ РАММ ТУУР ЛАМ

ТООЛ СООЛ РАМ.

Допълнение: По данни от хрониката на Земята, цивилизацията на Атлантида е била разрушена от блокировката Дървото на Сефирот, с разрушаване Дървото на Живота. Дъговидният ефирен Кристал в главата ви, обединяващ двата полярни магнита на вашия главен мозък, е същото това Дърво, този Кристал е разрушен с нискочестотен лъч на изкривеното време, такова е условието на експеримента. Вие сте на прага на велики промени в историята на Земята и цялото Човечество …в миналото, настоящето и бъдещето. Възстановяването на Дъговидния Кристал е вашето завръщане у Дома, който не сте смятали за свой Дом – Домът е вашата Памет за себе си и своето Космическо Семейство. Завръщането в Дома е междупространствено Пребиваване в самите себе си, вашето пълно сливане с Дъговидните Двойници. Вашият Дом е тук, вие просто сте престанали да го помните и възприемате. Ще видите велики чудеса със собствените си очи. Отворете се за случващото се Пробуждане.

Дъговидният Мозък съхранява в себе си 20 основни космически програми за света и 13 резонансни ключа, разкриващи на човечеството възнесението на Земята и Новия Свят.

Възнесена Земя – наричаме този свят така, за да е по-разбираемо за вас. Но на практика това е вечно съществуващо измерение, свят, планета, Вселена с висока вибрация, с честотата на Пробудените, осъзнато еволюиращи светове на Светлината. Като откривате в себе си новото дъговидно пространство на безграничните възможности на съзнанието си, вие се активирате по такъв начин, че се премествате в ново Пространство и Време. В края на краищата това е вашият естествен, еволюционен, осъзнат Преход към друг режим на вибрационно съществуване, в друг свят. И това се случва точно тук, с вас, сред вас, на тази Земя.

20 програми на Възнесението и 13 резонансни ключа на единното Галактическо Тяло на Света – това е матрицата на хармоничното Време Цолкин,

която е равна на сумарния обем и взаимодействие на сакралните кодове за съвършените качества на Галактическата Същност на Божествената Космическа Програма в нашата нова, 16 мерна Дъговидна Генетика.

Активирайки Дъговидния си Мозък, изграждате реален Галактически и Междугалактически Дъговиден Мост от себе си – човека, към себе си – Космическата Дъговидна Безсмъртна Същност, и активирате резервна версия на еволюционната генетическа база на бъдещето в настоящето, своят 16-мерен Дъговиден Модел на ДНК.

Сега, през 2013 г., е най-доброто време за вас за този процес. Самата Земя и самият Дух на Времето ви помагат. 20 програми и 13 ключа – това е само началото на връзката, началото на пълното възстановяване на паметта ви за бъдещето, за самите вас и за новия свят, и по-конкретно за това какво представлява настоящият, истинският свят на Земята извън линейното време и пространство.

Това е върхът на айсберга и той ни е нужен за да възстановим пълния, цялостен Дъговиден Мост между нашите светове.

И така, вие притежавате 20 програми на вашата истинска, квантова памет и 13 броя 16-мерни ключа, които ще ви отворят безкрайността. Тези 20 програми вие ще можете да разопаковате самостоятелно, както и интуитивно ще можете да активирате 13-те ключа.

За вас ние сме Атли, дъговидни Творци, Инженери на Дъговидния Лъч, Майстори на Времето и Генетиката от вашето ускорено бъдеще, намираме се в станцията ПОЛАРИС в Лъч Атма на Човешкия Генезис. ПОЛАРИС – скритата страна на реалността – е временно скрита за вас. А за нас вие се намирате в станцията на Времето СОЛАРИС.

Това е Слънчевата страна на активното действие. Ние провеждаме наблюдение и настройки, създаваме защити за Майсторите, работещи във вашето време и предаване на данни. Вие от своя страна, се намирате от страната на действието, непосредственото действие и изменение. Ние сме вашите оператори.

Вие сте агенти на слънчевото съзнание, изпратени на Земята в качеството на сонди.

Вие се намирате в по-изгодна позиция спрямо нас, понеже ние не можем самостоятелно, извън вас, да влияем на съзнанието на Земята, на еволюцията на съзнанието и да променяме бъдещето. А това сега е главната задача. Да се изменя, да се трансформира към посока на еволюцията базовия поток на времето, течащ от центъра на Вселената към Земята. Също както този Вселенски Лъч на Космическото Време на Еволюцията вече е снабден с всички инструменти и програми за вашата промяна, за промяна и разгръщане на вашето Бъдеще, за самото Земно Дърво на Живота. Каквито и инструменти да имаме тук, в своята честота, в своя локален поток на времето, възможността ни е само поетапно да ви предаваме тези инструменти и в ролята на Майстори на Висшето Галактическо Време, Инженери на Бъдещето, да ви подготвяме.

Извън вас не можем да влияем на ускорението на честотите на еволюиращото човешко съзнание. Цялото основно, свещено действие произлиза от вас – чрез нивото на съзнанието ви и вашата памет за това кои сте в крайна сметка във всеки момент от време. Вашето ниво и честотата ви трябва постоянно да растат по вертикала. От вас зависи всичко.

Вие можете да движите и да управлявате могъщите лъчи на космоса, течащи към вас от Единното Съзнание на Съзиданието. А ние ще ви подскажем как да го направите правилно – така че да донесе висша полза на всичко съществуващо и на самите вас, да насочите еволюиращата, експериментална Земя по друг времеви контур, по ускорено трасе.

Атли. Златната Планета. Времето на Драконите. Виолетовия Времеви Лъч на Еволюцията.

Тон-7. Печат-КИБ-жълтия Воин.

Сефера

Източник: „Луч времени“ – my.mail.ru