Учените потвърждават: ИМА ИЗВЪНЗЕМНИ ГЕНИ В ЧОВЕШКОТО ДНК

Франсис Крик/вдясно/ и колегата му Джеймс Уотсън/вляво/ стреснаха академичния свят през 1953 г., като дешифрираха структурата на молекулата на ДНК.

Съвместни научни изследвания на екзo-учени предполагат, че в човешката ДНК има гени от над 20 извънземни цивилизации. Настоящите открития са в съответствие с докладите на проф. Сам Чанг, който предпазливо пусна информация за своите открития във връзка с човешкия геном. Учените започват да се оплакват повече и повече от политическите опити да се компрометира техния труд. Предпазливото огласяване на откритията е начинът, по който учените се опитват да се справят с натиска от страна на научните среди.

Подробности от откритията бяха публикувани отчасти от д-р Майкъл Сала, който е утвърден учен в сферата на изследванията за извънземния живот. Eкзo-учени и други изследователи базират своите открития на данни, които включват и документирани наблюдения от контактьори и „информатори“. Тези източници са били в контакт с представители на извънземни човешки цивилизации, живеещи като цяло в човешки популации.

„Eкзo-науката“ изучава феномена, наречен „извънземни форми на живот”. „Eкзo-науката“ е свързана с „екзополитиката“, която обхваща и необходимостта човечеството да има открити контакти с извънземни, които да почиват на демократична основа, която зачита суверенитета на Земята.

В днешната „глобалната икономика“ с течение на времето е установена една „официалната наука“, която отрича аналитичното проучване на духовните явления. „Науката“, която е легитимирана от институциите, тясно свързани с „глобалната икономика“, се стреми да анализира само някои аспекти на „материалността“. Приоритетите на тази „официална наука“ се ограничават до области, които допълват дневния ред на група индивиди, които се опитват да манипулират човешкото познание. Контекстът на тези научни приоритети поражда недвусмислен стремеж да се изключи човечеството от извънземните отношения, за да бъде държано в невежество по отношение на очевидния си наследствен потенциал, „заключен“ в рамките на човешката ДНК.

Усилията да се търси научен контекст при оценяването на духовни явления е посрещнато с неодобрение от елитите на институционализираните религии, които харесват „официалната наука“, в стремежа си да контролират човечеството в рамките на установените доктрини, и догми.

Съвместните екзо-научно-изследователски усилия, вдъхновени от д-р Майкъл Сала, показват, че сред

над 20 вида извънземни гени в човешкото ДНК,

са залегнали психо-кинетични способности, свързани с генетичните спомени от древни извънземни раси. Тези очевидно психо-кинетични способности са свързани с фокусиране на творческото колективно съзнание на съществуването във Вселената.

Проявление на тези психо-кинетични способности, например, може да наблюдаваме понякога, когато някое човешко същество се опитва да спаси друг живот. В подобни случаи са документирани проявления „на невероятни физически и други сили“, които далеч надхвърлят разбиранията на „официалната наука“. Документираните, свързани с духовността, лечебни способности на индивидите в аборигенските общности по света, които също така са били регистрирани и при Исус, можем да разглеждаме като нещо, свързано с достъпа до тази ДНК „памет“. „Официалната наука“, която се стреми да допълва интересите на различни компании, които търсят търговска печалба от лекарствени и други терапии, очевидно се стреми да отрече страхотния потенциал на човечеството, постигнат чрез достъп до извънземна ДНК памет.

Земята представлява ли генетична граница за някои извънземни?

Има разкази на очевидци по целия свят, включително и видео кадри на

професионални телевизионни оператори, които говорят за очевидността на явлението „извънземен космически кораб”. Eкзo-учените показват, че тези посещения са правени, защото „извънземните са се опитвали да анализират, или да се намесят на Земята, поради факта, че човешките същества имат генетични отпечатъци на техните древни предци“. Важно е да се отбележи, че екзo-учените не твърдят, че всички извънземни, наблюдавани от човечеството, постъпват така, въпреки че „генетиката“ е посочвана като първостепенна мотивация.

Следователно Земята изглежда представлява стратегическа „генетична граница“, между научно установени извънземни, които са се „посели“ на Земята и други извънземни, с различни генетични планове.

Съществуването на различни етно-расови общности у човечеството на Земята, може би, е видимо проявление на извънземните „генетични общности“. Африканските племена, и по-специално догоните, имат свидетелства за произхода на раса „свръхестествени същества, които са дошли от небето.“

Доказателства и свидетелства за първоначалното „засяване“ на Земята от духовно-вдъхновени, етични извънземни

Знанията по астрология на различни племенни общности, няма как да не са свързани с теориите за извънземен контакт, тъй като много преди модерната астрономия потвърждават, че има извънземна следа в човешката ДНК.

Аборигенски племена в Северна и Южна Америка, Африка и другаде са приели „анимистичната“ духовност на първоначалните духовно и технологично напреднали човешки и други извънземни, които са „заселили“ Земята. Тези племена са били очевидно вдъхновени от оригиналните „сеячи“ – човешки и други извънземни, да бъдат пазители на „Майката Земя“ и да живеят в хармония и равновесие с природата.

После идва генетичната и културна манипулация от конкуриращи се извънземни интереси.

Eкзo-учените предполагат, че интервенциите на Земята от други извънземни до голяма степен целят да манипулират земните хора генетично, технологично, а също и чрез вдъхновяване на увреждащи религиозни догми и съпровождащи ги ритуали. Очевидно, тези извънземни извършват „велики подвизи“, за да бъдат почитани като „богове“.

Следващата посочена стъпка е предоставянето на технология на земните хора, която да им позволи да изградят впечатляващи на вид, „пищни“ структури на религиозно поклонение, със злато и други минно добивани минерални ресурси, за да се кланят на извънземните „богове“. Това западане на човешката духовност, впоследствие води до увреждащото вдъхновяване на безпросветния материализъм. Това очевидно влияние можем да проследим в редица постройки, които включват Великите пирамиди и други храмове и религиозни постройки и църкви. Трудовете на д-р Сала и други екзо-учени, свидетелстват за тази обществена среда.

Индианците Хопи в западната част на САЩ говорят за това как „Звездни хора“ могат да пътуват в небесата в лъчи от светлината като слънцето, но в тъмнината на нощта. Точно същият сценарий, преди мисионерите да се появят на сцената, е често срещан сред всички племена и шамани, а именно – че нашите корени са от „там“.

Въпросните религиозни структури стават центрове в създаването на конкурентни ритуали и догми между различни „извънземни култови“ групи. Тъй като тези религиозни структури придобиват все по-голямо значение като центрове на общностите, елитни емисари на манипулативните „извънземни богове“ на свой ред са култивирали фанатични набожности и са ги използвали успешно да противопоставят една група на човечеството срещу друга.

Въз основа на съвместните екзо-научни изследвания, водени от д-р Сала, самият той твърди, че манипулативните извънземни групи, предоставят на земните хора модерна технология, за все по-пълното внедряване на плана за контрол над покорния земен елит с промити от същите тези „богове“ мозъци. Създаването на технологиите се използва, за да вдъхнови създаването на оръжия, с които

войните ще се водят в името на защитата на „религиозните“ системи,

които на свой ред се ръководят от извънземни „богове“, които се стремят да „разделят и владеят“. Манипулативните извънземни създават лъжливи богове.

Целта на тези „лъжливи богове“ е да се подтисне развитието на колективното съзнание сред земните хора, базирано на основните вселенски конвенции. Също така според съвместните научни изследвания на екзo-учените, „целта на създаването на системи от религиозни догми е да се всеят дребни омрази и антагонизъм, които да подтискат мира, любовта и мъдростта, които са присъщи още от създаването на нашата Вселена и които биха защитавали земните хора от експлоатация, като генетичен и всеобхватен планетарен ресурс.“

Според сведенията, някои от човешки извънземни, които възстанаха срещу етиката на общностната духовност и „свободната воля“ на първоначалните човешки извънземни, просто се опитват да се възползват от Земните минерални ресурси.

Според екзо-научните изследвания на д-р Сала, „други материалистично ориентирани извънземни разглеждат земните хора като полезни екземпляри, които да включат в програми за генетични експерименти.“

Очевидно, социално съзнателните извънземни, според резултатите от изследванията на д-р Сала с други екзо-учени, „опасяващи се от последиците от дейността на манипулативните извънземни, генетично влияят върху земните хора, за да ги превърнат във варвари като Чингиз хан или Адолф Хитлер и се стремят да „посеят“ „звездни деца“.

Тези „звездни деца“ са „посяти“ сред човечеството,

без да са различими от земните хора, с които влизат в контакт, за да помогнат, и според виждането на извънземните, да въздигнат и вдъхновят социалния творчески потенциал на човечеството. Независимо от това, „етичните извънземни“, според свидетелствата на контактьори, спазват строго правилата на „Галактическата Общност“ за ненамеса на Земята, включително за не-участие в „генетични експерименти“. Въпреки това, екзo-учените посочват, че явлението „житните кръгове“ е забележителен пример за това как „етичните андромедианци“ се опитват да вдъхновяват човечеството под формата на съобщения чрез житните кръгове.

Съвременната земна човешка ДНК има генетичните спомени, свързани с произхода на човечеството във Вселената, като част от диаспората на „над 130 милиарда човешки същества“, и последващите хилядолетия на непринудителен биологичен контакт, а също и на принудителни биологични експерименти със смесица от извънземни. Това са някои от разбиранията, до които достигаме, в резултат на проучванията на усърдните изследователи. Сред тези изследователи се откроява особено Франсис Крик.

Следва…

Автори: Питър Джиянг и Джени Ли

Източник: 2012indyinfo.com

Превод: Лъчезар Живин