Формулата на състраданието

Формулата на състраданието повишава честотите на телата и активира бездействащите психични жлези

Емилия Манолова

Формулата на състраданието, която ще споменаваме по-долу само като Формулата, се използва, за да ви придвижи от ниво Едно до ниво Девет в хода на процеса по Разкодирането, Повторното свързване и Активирането на вашето ДНК (ще го споменаваме и съкратено като „РПА-процес“). Използва се също така и за да поддържате своята многоизмерност, след като вече сте я постигнали.

Формулата ви дава възможност да се придвижвате през достатъчно уроци от вашия житейски план, с цел да постигнете честотата, която е необходима за пълно осъзнаване. С други думи, Формулата повишава честотата на тялото ви всеки път, когато я използвате, за да се справите с някакъв конфликт и да интегрирате страха, съдържащ се в урока зад съответния конфликт.

Уроците идват при вас опаковани като конфликти. Открих, че не мога да завърша РПА-процеса без тази формула, защото тя ми даваше възможност да отстраня негативните емоции от конфликтите от моите психични/емоционални тела чрез преместването им през моето сърце към по-висшето ми сърце, преобразувайки ги в състрадание.

Друга полза от Формулата, е активирането на бездействащите психични жлези. Всеки път, когато използвате формулата, упражнявате тези бездействащи жлези. Докато завършите активирането на своето ДНК, те вече ще са в непрекъсната употреба.

НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОМНИТЕ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ФОРМУЛАТА НА СЪСТРАДАНИЕТО:

СЪСТРАДАНИЕТО, от гледна точка на 5-то измерение: дълбоко осъзнаване на страданието на друг без да изпитваш нужда да облекчиш това страдание; да чувстваш напълно стойността на страданието; състояние на не-осъждане.

Да не осъждаш, означава да погледнеш на уроците и нещата в живота ни от тази перспектива. Да разбереш, че всичко, което ни се случва е по наш собствен избор. Поемаме отговорност за всяко добро и болезнено събитие в живота си. Така не се чувстваме безпомощни и жертви. Сдобиваме се със сила и можем да създаваме своята реалност по свой избор.

Изпитайте чувствата на съответната ситуация, изразете ги първо вербално и физически, а СЛЕД това започнете работа с формулата. Когато ги изпитвате и изразявате физически, това издига емоциите през сърдечната чакра в чакрата на висшето сърце, където те ще бъдат преобразувани и освободени. Тези плътни емоции с по-ниска честота са горивото, което – след като е превърнато в състрадание с висока честота през висшето сърце /действа като пещ за горене/ – протича през тялото ви като оргазмено освобождаване и в същото време променя вашето ДНК.

Ще продължите този цикъл по пречистването на старите си емоционални рани, докато се справяте и с текущите уроци чрез Формулата на състраданието – докато изчистите достатъчно, за да можете да активирате отново 12-те спирали на своето ДНК. След това ще продължите да се изчиствате емоционално, за да приключите със своя възход, но вече ще притежавате подкрепата на новите нервни пътища и свързаните с тях здравословни поведенчески шаблони. Нека разгледаме 9-те стъпки на Формулата:

СТЪПКА 1: УРОКЪТ

КАКЪВ Е УРОКЪТ, КОЙТО СЪМ ИСКАЛ/А/ ДА НАУЧА ОТНОСНО ТОВА ЛИЦЕ И КОНФЛИКТА, КОЙТО ПРЕЖИВЯВАМЕ?

Помолете своето Висше Аз/душа, ангелите или духовните си водачи да ви помогнат. Помолете ги да ви покажат урока, който сте искали да научите. Той е включен в житейския ви план, който е като пътна карта за настоящия ви живот. Съдържа всички уроци, договори и главни събития за настоящия ви живот, заедно с включените в него хора.

СТЪПКА 2: ДОГОВОРЪТ

КАКЪВ Е ДОГОВОРЪТ, КОЙТО СЪМ СКЛЮЧИЛ/А/ С ТОВА ЛИЦЕ?

Помолете да ви бъде показан договора /договорите/, които се сключили, за да научите този урок. Ако използвате Формулата, за да освободите един индивид, попитайте за договора между вас и това лице. Обикновено има много договори с много хора за научаването на един и същи урок. Съотношението между договорите свързани с уроците, варира в зависимост от това колко дълго и колко на брой животи сте се опитвали да научите този конкретен урок. Колкото повече са животите, толкова са повече договорите от този тип в настоящия ви живот.

Не забравяйте, че никой не сключва подобен договор, ако и той не трябва да научи същия урок. В някои случаи, другото лице в този договор е там, за да научи обратната страна на урока.

СТЪПКА 3: РОЛЯТА

КАКВА Е РОЛЯТА, КОЯТО ИГРАЕ ТОЗИ ЧОВЕК, ЗА ДА ИЗПЪЛНИ СВОЯТА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА?

Поискайте да видите и разберете каква е ролята, която вие играете и каква е ролята, която другото лице играе в договора. Помолете за съдействие, за да разберете как изглеждат ролите, докато биват изигравани.

Аз, например си представям сцена, себе си като актриса, а другия човек като втори актьор /актриса/. Това ми помага да видя ролите по-ясно, защото съм в състояние да погледна на тяхното поведение като на представление.

СТЪПКА 4: АСПЕКТЪТ

КАКЪВ Е АСПЕКТЪТ ОТ МЕН САМИЯ, КОЙТО ТОВА ЛИЦЕ ОТРАЗЯВА ОБРАТНО КЪМ МЕН?

Още веднъж поискайте помощ, за да видите и разберете аспекта от себе си, който другото лице отразява обратно към вас. Те са вашето огледало, отразяващо един аспект от себе си посредством своето поведение. Винаги тази стъпка ми е била най-трудна. Тя изисква брутална искреност към себе си, но пък напълно си струва усилието.

Понякога, вместо да отразяват даден аспект от собственото ви поведение, те отразяват нещо, което осъждате. Например някой, който краде от вас. Вие може да не сте крадец, но може би осъждате кражбите или хората, които са крадци.

СТЪПКА 5: ПОДАРЪКЪТ

КАКЪВ Е ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО ТОВА ЛИЦЕ ВИ ДАВА ИГРАЕЙКИ СВОЯТА РОЛЯ?

Поискайте помощ, за да видите и разберете какъв е подаръкът, който другия човек ви дава изигравайки своята роля. Стойността за която споменах, е стойността на подаръка, а подаръкът е научения урок.

ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕСА

След края на първите 5 стъпки, трябва да почувствате прилив на състрадание и благодарност за другия човек, ангажиран в конфликта/договора. Ако това не стане, върнете се назад и започнете отново.

Понякога са нужни няколко опита, за да стигнете до урока върху който работите. Аз познавам по това, че сърцето ми се изпълва с топло чувство. То е нещо като чувство, че нещо ти е познато от типа А-ха!

Последните 4 стъпки се използват за приключване на пречистването и освобождаване на емоционалната негативност/боклук от вашето физическо тяло през чакрата на висшето сърце.

Когато мисля за тази чакра, аз си представям един невидим конус вграден в ауричното ми поле. Той е прикрепен към физическото ми тяло точно над сърцето ми и под ключицата. Когато използвам Формулата, той се отваря така, че преобразуваната енергия/състрадание да може да премине през него и да излезе навън.

Според мен, тази чакра изпълнява същата функция както другите отделителни места в човека – изпълнява функцията по отделянето на токсичните вещества. Единствената разлика е, че тя помага за отделянето на етерна материя.

СТЪПКА 6: ПРИЕМАНЕТО

МОГА ЛИ ДА ПРИЕМА РОЛЯТА, ИЗИГРАНА ОТ ТОЗИ ЧОВЕК, ЗАЕДНО С ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ НЕГО ДЕЙСТВИЯ, ЗА ДА МИ ПОМОГНЕ ДА НАУЧА ТОЗИ УРОК?

Приемането е един от четирите елемента на безусловна любов. Приемането е част от състраданието и е безусловна любов в действие. Това също включва приемане на това кое е това лице без обвинения. Когато ми е трудно с тази стъпка обикновено си представям, че те са души в тяло също като мен и ние взаимно си помагаме с някакъв урок.

СТЪПКА 7: ПОЗВОЛЕНИЕТО

МОГА ЛИ ДА СИ ПОЗВОЛЯ ДА ОСТАВЯ ДА СИ ОТИДЕ СВОЯ ГНЯВ КЪМ ТОЗИ ЧОВЕК, КОЙТО Е ИЗИГРАЛ РОЛЯТА, ЗА ДА МИ ПОМОГНЕ ДА НАУЧА УРОКА?

Позволението също е един от 4-те елемента на безусловната любов. Позволението е част от състраданието и е безусловна любов в действие. Това включва да позволите на това лице да бъде което е и да следва избрания си път, независимо от това как се чувствате вие във връзка с всичко това.

Обикновено, на този етап вече не ми е трудно да се освободя от гнева си към този човек, защото изпитвам благодарност и състрадание, които идват от това, че виждам болката, която тези хора изпитват, докато изиграват своята роля заради мен.

Позволението е по-лесно да се направи когато се откажете от нуждата да контролирате нечие поведение или избори за тяхно собствено добро. Ние проявяваме склонност да контролираме хората от страх, че техните действия ще наранят тях и/или нас. Ако проумеем, че всичко си има стойност, ще можем да започнем да се освобождаваме от нуждата си да контролираме, защото ще разберем, че ще има стойност при всеки и всякакъв резултат.

СТЪПКА 8: ОСВОБОЖДАВАНЕТО

МОГА ЛИ ДА ОСВОБОДЯ ТОВА ЛИЦЕ ОТ ВИНА?

Това е лесно, когато разберете, че не сте жертва. Обратно, вие сте активен участник в един договор и урок, които сами сте спомогнали да се уреди.

Поемайки отговорността за вашата роля в договора ви дава възможност да освободите другото лице от вина заради ролята, която е играло, за да ви помогне да научите урока, който сте искали да научите. На този етап вече вие разбирате, че точно както вие не сте жертва, така няма и злодей. Девин, моят водач от 9то измерение, ми е казвал много пъти, че е много по-трудно да играеш ролята на злодея, отколкото на героя.

Да освободиш някого от вина е различно от това да му простиш. Прощаваме на някого, когато чувстваме, че е сгрешил спрямо нас. Освобождаването обаче е ключов елемент от Формулата. То възниква като резултат от вашето състрадание към другия човек.

СТЪПКА 9: ЛЮБЕЗНОСТТА

СЕГА, СЛЕД КАТО СЪМ ОСВОБОДИЛ ТОВА ЛИЦЕ, МОГА ЛИ ДА БЪДА ЛЮБЕЗЕН/НА КЪМ НЕГО/НЕЯ И АКО ДА, КАК И КОГА ЩЕ ГО НАПРАВЯ?

На този етап вие трябва да чувствате интензивността на освобождаването чрез своето по-висше сърце. Аз намирам, че степента на чувството се различава, в зависимост от емоционалната интензивност в случая. Колкото е по-наситен емоционално, толкова по-интензивно е и освобождаването.

Тази стъпка е най-емоционалната. Изпълвам се с благодарност достигайки тази стъпка и единствената ми мисъл е как да компенсирам и да благодаря.

Сега, когато чувствате благодарност и състрадание и сте освободили другия човек от обвинения и гняв и установявате, че отново можете да бъдете любезни към него, вие сте почти приключили с Формулата. Последните й две части са:

а. КАК ще покажа любезността си?

б. КОГА ще направя това?

Тези последни две части са много важни и ви съветвам да ги завършите възможно най-бързо, тъй като процесът няма да е приключен, преди да го направите. Писмо или телефонен разговор до това лице, в което да им благодарите за урока, ще свършат работа.

ВНИМАНИЕ! Не ги превеждайте през Формулата. Няма да ви разберат и ще се ядосат или настроят отбранително, освен ако не я знаят от преди това.

ПРОМЯНА НА ЕНЕРГИЯТА

След като сте приключили с Формулата, време е да направите нещо с договора. Договорът е енергия, както всичко друго, така че можете да промените формата му в нещо друго, както например с Лего.

Аз обикновено си представям, че договорът се разтваря на хиляди парчета от светлинна енергия, а след това изпращам тази енергия на някой, който е болен, за да му помогне да се излекува. В други случаи, я депозирам в енергийна сметка, която съм създала, за да представлява едно от моите желания като нова къща или нещо друго. Вие също можете да я депозирате в нечия сметка, за да му помогнете да изрази някое свое желание.

Из книгата на Емилия Манолова „Плеядианците: Ние сме тук!”