ФОРМУЛА ЗА УСПЕХ В НАЧИНАНИЯТА

Тази графична формула е съчетание от три руни – Турисаз, Тейваз и Соуло. Тя помага за успех в начинанията. Дава импулс на човешката енергия и упоритост за постигане на целите. Премахва препятствията по пътя, активира човека и го изпълва с воля за успех.

Изпишете я върху дърво или плътна хартия. Докато я изписвате, се концентрирайте върху целта, която искате да постигнете с нейна помощ.