ФОРМУЛА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА С ПАРИЧНИЯ ЕГРЕГОР

За тази техника трябва да сте изчистили себе си от всякакви лоши енергии и сили. За целта се изкъпете предварително или вземете вана, в която са разтворени соли. След това седнете удобно, с изправен гръб и лице на изток, и започнете да визуализирате как над вас се изсипва дъжд от пари с всякаква стойност – от монети до банкноти.

Представете си в същото време, че се намирате в центъра на зелен кръг и се изпълвате с неговата енергия. Усетете себе си като магнит, който привлича парите. След като се настроите и придобиете парична сила, кажете 12 пъти следната формула, която ще укрепи вашата връзка с паричния егрегор и ще усили енергийния канал, който ви свързва:

„Дан Гоан Сир Тори Мани Рам Сон Кид Рао Оон“

Изпълнявайте тази техника в продължение на 3 – 5 дни и ще усетите ползата от нея почти мигновено.

Превод: А. Пламенова